Prejsť na obsah

Cena Pamiatkového úradu SR 2012

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012

Pri
príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bola 21.
apríla 2012 v Červenom Kláštore po piatykrát slávnostne udelená cena
Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti
ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety
Güntherovej-Mayerovej 2012. Laureátmi ceny za ro 2012 sú architektka a
pamiatkarka Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. a umelecký historik, pamiatkar a múzejník PhDr. Ladislav Šášky in memoriam.

Ing.
arch. Ľudmila Husovská, CSc. (nar. 8. 8.1942 v Bratislave) patrí k
výrazným predstaviteľkám silnej generácie pamiatkarov-výskumníkov, ktorá
nastúpila na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody (SÚPSOP) koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia.
Podieľala sa na záchrane pamiatok v súvislosti s prípravou vodného diela
Liptovská Mara, na mapovaní zanikajúceho bratislavského Podhradia, bola
členkou výskumných tímov, ktoré odkrývali pamiatkové hodnoty významných
sakrálnych objektov, napr. Kostola sv. Kataríny a celého hradného
areálu v Kremnici, Kostola sv. Mikuláša v Prešove či farského kostola v
Bratislave-Devíne.Súčasne spolupracovala na medzinárodných výskumných
úlohách historických jadier stredovekých miest. Svoje skúsenosti dodnes
využíva v aktívnej činnosti v Odborno-metodickej komisii Pamiatkového
úradu SR i ako predsedníčka Pamiatkovej rady MK SR. V tomto roku sa
dožíva významného životného jubilea.

PhDr.
Ladislav Šášky (30. 1. 1926 – 11. 2. 1994), historik umenia, pamiatkar,
múzejník, cirkevný historik, pedagóg, bývalý riaditeľ Historického
múzea Slovenského národného múzea, investičný pracovník na obnove
národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad, autor syntéz Kamenná
krása našich miest (1981) a Umenie Slovenska (1988), spoluautor prvého
Súpisu pamiatok na Slovensku, autor stoviek článkov a štúdií, školiteľ
sprievodcov po historických pamiatkach Bratislavy a autor učebných
textov pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave, bol dlhoročným
pracovníkom Slovenského národného múzea (1965 – 1992). Vďaka mimoriadnej
erudícii bol uznávanou osobnosťou mnohých oblastí kultúry a umenia,
ktorú však minulý režim oficiálne nikdy nedocenil.

Cenu
Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012 odovzdala generálna riaditeľka
Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v
Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky –
kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore.

Pozvánka
(PDF, 128 kB)

Laureátka Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012 Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.(vľavo) a PhDr. Marianna Janoštinová-Šáškyová a Stanislav Šášky prevzali cenu za svojho otca PhDr. Ladislava Šáškyho in memoriam. Foto: Jana Oršulová Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová Ocenení a hostia podujatia v Kostole sv. Antona v Červenom Kláštore, 21. apríla 2012. Foto: Jana Oršulová