Prejsť na obsah

Cena Pamiatkového úradu Slovenskej republiky – výzva na zasielanie nominácií

Dovoľujeme si informovať Vás, že nominačné návrhy na laureátov Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2022 je možné zaslať prostredníctvom online formulára do 25. marca 2022.

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu a prezentácie jeho hodnôt širšej verejnosti. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v rámci podujatia organizovaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. O presnom termíne a mieste konania podujatia bude verejnosť včas informovaná.

Viac informácií o Cene Alžbety Güntherovej-Mayerovej: /page/cena-pusr
Kontakt: Mgr. Petronela Križanová, PhD., petronela.krizanova@pamiatky.gov.sk