Prejsť na obsah

Národná cena ICOMOS Slovensko | Dedičstvo pre budúcnosť udelená Pamiatkovému úradu SR

Národná cena ICOMOS Slovensko | Dedičstvo pre budúcnosť udelená Pamiatkovému úradu SR - ilustračný obrázok
Pamiatkový úrad SR spolu s Ministerstvom kultúry SR a občianskym združením Zachráňme hrady – združenie na záchranu historických budov bol ocenený Národnou cenou ICOMOS Slovensko – Dedičstvo pre budúcnosť za výnimočnú aktivitu vedúcu k posilňovaniu a informovanosti verejnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva. Ocenená bola činnosť pri záchrane najmä hradných ruín v programe dotačnej schémy MK SR a v spolupráci s Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny a jeho programom zapojenia nezamestnaných do týchto aktivít.
Slávnostné vyhlásenie Národnej ceny ICOMOS Slovensko Dedičstvo pre budúcnosť sa uskutočnilo v piatok 14. júna 2019 v hradnej kaplnke Bratislavského hradu v Bratislave.
Ocenenie ICOMOS 2019 pre PÚSR