Prejsť na obsah
Zásady ochrany PZ Spišská Nová Ves Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Spišská Nová Ves

Pamiatková zóna Spišská Nová Ves zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Róbert Kiráľautorská spolupráca: Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň, Mgr. Martin Horvát – archeológiariaditeľka KPÚ: Ing. Kristína Markušováspolupráca: Ing. arch. Radoslav Mokriš, Mgr. Tomáš Zdravecký, Mgr. Viera Kládeková, Mgr. Jana Uhričíková © KPÚ Košice, Hlavná 25, Košice, 2015 PDF súbory sa otvárajú do nového okna TEXTOVÉ […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Vrbov Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Vrbov

Pamiatková zóna Vrbov Krajský pamiatkový úrad PrešovHlavná 115, 080 01 Prešov zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Pavol Jackovičautorská spolupráca: Ing. Eva Semanová, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2014 PDF súbory sa otvárajú do nového okna TEXTOVÉ ČASTI: Zásady ochrany Pamiatkového územia Vrbov (PDF, 1710 kB) Záverečné ustanovenia […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Ľubica Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Ľubica

Pamiatková zóna Ľubica Krajský pamiatkový úrad PrešovHlavná 115, 080 01 Prešov zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Pavol Jackovičautorská spolupráca: Ing. Eva Semanová, Ing. arch. Iveta Bujnová, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2015 PDF súbory sa otvárajú do nového okna. TEXTOVÁ ČASŤ Zásady ochrany Pamiatkového územia Ľubica (PDF, […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Bytča Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Bytča

Pamiatková zóna Bytča Krajský pamiatkový úrad ŽilinaMariánske námestie 19, 010 01 Žilina riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Martina MagováRiešitelia: Ing. Mariana Lehutová, Ing. arch. Martina Magová, Ing. arch. Dorota Mrázová, Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, Mgr. Katarína Vlaszatá © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01Žilina,2013 PDF súbory […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Kláštor pod Znievom Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Kláštor pod Znievom

Pamiatková zóna Kláštor pod Znievom Krajský pamiatkový úrad ŽilinaPracovisko Martin Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.autorská spolupráca: PhDr. Jana Slameňová – časť zásady a požiadavky na zásady diferencovaného prístupu pri ochrane, obnove a údržbe objektov v pamiatkovom území, Mgr. Martin Furman, PhD. – archeológia, JUDr.Ing. Miroslava Šichtová […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Liptovský Ján Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Liptovský Ján

Pamiatková zóna Liptovský Ján Krajský pamiatkový úrad Žilinariaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Štancelováautorská spolupráca: Mgr. Martin Furman, PhD – archeológia, Mgr. Ing. Miroslava Šichtová – historická zeleň, Mgr. Katarína Vlaszatá – grafická časť © Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2014 PDF súbory sa otvárajú […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Šahy Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Šahy

Pamiatková zóna Šahy Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Anna ValekováZodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Zuzana HoličkováSpoluriešitelia: Mgr. Pavel Paterka (archeológia), Ing. Darina Ulrychová, CSc. (zeleň)Fotodokumentácia: Zuzana Holičková, Anna ValekováZáverečné korekcie: Anna ValekováDátum: 02/2014 – 12/2014 © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Vyšný Medzev Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Vyšný Medzev

Pamiatková zóna Vyšný MedzevZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína MarkušováKolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková – zodpovedný riešiteľ, Ing. arch. Radoslav Mokriš – riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš – archeológia, Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2009 UPOZORNENIE: Celý zverejnený […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Hanušovce nad Topľou Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Hanušovce nad Topľou

Pamiatková zóna Hanušovce nad Topľou Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Eva Semanová Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Jana OnufrákováAutorská spolupráca: Ing. Emília Grešová, Mgr. Peter Harčar, Mgr. Anna Okruhľanská, Ing. Adriana Pavlíková, Mgr. Dominik Sabol, Ing. Eva Semanová, Mgr. Eva Sendeková, Ing. Ľubor Suchý © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2014 UPOZORNENIE: […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Nitrianske Pravno Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Nitrianske Pravno

Pamiatková zóna Nitrianske Pravno Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trenčín: PhDr. Eva Gazdíková Spracovali: Ing. Mária Dvončová, Ing. arch. Lívia Reháková, Mgr. Jaroslav Malečka Spolupracovali: zeleň – Ing. Miroslava Šichtová KPÚ Žilina, archeológia – Mgr. Barbora Brodňanová KPÚ Trenčín © Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul. Nová 2, 971 01 Prievidza, 2015 UPOZORNENIE: Celý zverejnený […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Lúčka Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Lúčka

Pamiatková zóna Lúčka Spracovatelia: Ing. arch. Eva Šmelková, zodpovedný riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš, archeológia, Ing. Vladimír Sobota, historická zeleň UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Tatranská Lomnica Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Tatranská Lomnica

Pamiatková zóna Tatranská LomnicaZásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováSpracovali a zostavili: Ing. arch. Daniela Maximová, Ing. Iveta Lačná, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel LukáčSpolupráca: Bc. Alena Olekšáková, Mgr. Maroš Semančík © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2007 – 2008 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“ Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“

Pamiatková zóna Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“Aktualizované zásady ochranyRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna ValekováSpracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Peter Bisták© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA – pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2010 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“ Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“

Pamiatková zóna Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“Aktualizované zásady ochranyRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna ValekováSpracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Peter Bisták© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA – pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2010UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Stará Ľubovňa Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Stará Ľubovňa

Pamiatková zóna Stará ĽubovňaZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováZodpovedný riešiteľ: Ing. Peter GlosAutorská spolupráca: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. arch. Ľubica Viničenková, Ing. Jozef Zajac© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2009 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Stankovany – Podšíp Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Stankovany – Podšíp

Pamiatková zóna Stankovany – PodšípZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CScVypracoval: Ing. arch. Peter Kulašík© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA – pracovisko Ružomberok, Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok, 2011 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Spišské Podhradie Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Spišské Podhradie

Pamiatková zóna Spišské PodhradieAktualizácia Zásad ochrany pamiatkového územia(doplnenie materiálu „Zásady pamiatkovej starostlivosti – Pamiatková zóna Spišské Podhradie“, Pamiatkový ústav. Levoča, Ing. arch. Pavol Ižvolt, 1999)Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováAutori: Ing. Antónia Jacková – odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč, Mgr. Emília Toporcerová © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV – pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Liptovský Hrádok Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Liptovský Hrádok

Pamiatková zóna Liptovský HrádokUrbanisticko – historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie jej pamiatkových hodnôtRiaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.Vypracoval: Ing. arch. Ivan GojdičSpolupráca: Mgr. Rastislav Danák© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 2005 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Kopčany Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Kopčany

Pamiatková zóna KopčanyZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela KvetanováUrbanisticko – historický výskum územia: Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová, Ing. arch. Gabriela KvetanováStavebný a historický vývoj územia: Mgr. Adriana KondlováNázvy lokalít a krajinných prvkov územia: Mgr. Zuzana RábikováZásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia: Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová, […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Torysky Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Torysky

Pamiatková zóna ToryskyZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováAutori: Ing. Peter Odler – odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč – archeológia, Ing. Eva Semanová – historická zeleň © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV – pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2011 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Turnianska Nová Ves Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Turnianska Nová Ves

Pamiatková zóna Turnianska Nová VesZásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína MarkušováKolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková – zodpovedný riešiteľ, Mgr. Martin Horváth – archeológia, Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2010 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Bratislava – Vajnory Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Bratislava – Vajnory

Pamiatková zóna Bratislava – VajnoryZásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter JurkovičSpracovatelia: PhDr. Norma Urbanová, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2012 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Veľká Tŕňa Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Veľká Tŕňa

Pamiatková zóna Veľká TŕňaZásady ochrany pamiatkového územia Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína MarkušováSpracovatelia: Ing. arch. Pavol Hriň, Hedviga Fraňová© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE, Hlavná 25, 040 01 Košice, 2010 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Zvolen Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Zvolen

Pamiatková zóna ZvolenZásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana KlasováAutori výskumu a ZOPU: Ing. Viera Miklešová, Mgr. Tatiana PlavcováArcheológia: Mgr. Martin MiňoZeleň: Ing. Miroslava ŠichtováSpolupráca: Mgr. Ľubica Fillová© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2005-2006 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Sabinov Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Sabinov

Pamiatková zóna SabinovZásady ochrany pamiatkového územia (aktualizácia)Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováZodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Jana OnufrákováAutorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. Emília Grešová, Mgr. Anna Okruhľanská, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. arch. Ľubica Viničenková, Ing. Jozef Zajac© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Spišská Belá Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Spišská Belá

Pamiatková zóna Spišská BeláZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva SemanováZodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Daniela MaximováAutorská spolupráca: Mgr. Lucia Tatarková, Mgr. Alena Olekšáková, Ing. Eva Semanová, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2012 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Sobotište Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Sobotište

Pamiatková zóna Sobotište – Habánsky dvorZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová Vypracoval: Mgr. Ján Čáni© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2006 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR […]

Čítať viac

Zásady ochrany PZ Oravský Podzámok Zásady ochrany PZ

Zásady ochrany PZ Oravský Podzámok

Pamiatková zóna Oravský PodzámokZásady ochrany pamiatkového územiaRiaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Karol ĎurianAutorská spolupráca: Mgr. Martin Furman, PhD., Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, PhDr. Ľubica Fillová – spracovateľka čiastočného urbanisticko-historického výskumu© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA – pracovisko Martin, S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 2013 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál […]

Čítať viac