Prejsť na obsah
Úradná tabuľa KPÚ Trnava Úradná tabuľa

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

03.02.2023 | „IBV Borovice (SO – NN distribučné rozvody, prípojka VN, transformačná stanica, verejné osvetlenie, verejná komunikácia a chodníky, verejný vodovod a prípojky, verejná kanalizácia a prípojky)“ stavba navrhovaná v kat. úz. Lakšárska Nová Ves obce Lakšárska Nová Ves – oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania vo veci […]

Čítať viac

Úradná tabuľa KPÚ Žilina Úradná tabuľa

Úradná tabuľa KPÚ Žilina

23.01.2023 | „RFO-207-ZA/DK“ líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Mojš, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a Lysica – oznámenie o začatí správneho konania ex offo vo veci nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum (PDF, 1997 kB) 19.01.2023 | „Inžinierske siete IBV DIELEC“ líniová stavba v k. ú. Ružomberok – rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať […]

Čítať viac