Prejsť na obsah
Zborník Monumentorum tutela 30 Monumentorum Tutela

Zborník Monumentorum tutela 30

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 30.Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, 342 s.Zostavil: Mgr. Tomáš KowalskiISBN 978-80-89175-89-5; ISSN 1336-4820 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2020 jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok. Sústreďuje príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu (1853 – […]

Čítať viac

Zborník Monumentorum Tutela 29 Monumentorum Tutela

Zborník Monumentorum Tutela 29

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 29.Bratislava : ICOMOS Slovensko a Pamiatkový úrad SR, 2018, 150 s.Zostavila: Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.ISBN 978-80-89175-86-4 Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 29 obsahuje príspevky zo spoločnej medzinárodnej konferencie Národných komitétov ICOMOS Slovensko a ICOMOS Česká republika v októbri 2018, na ktorej boli prezentované najnovšie poznatky vo výskume, ochrane a […]

Čítať viac

Zborník Monumentorum Tutela 28 Monumentorum Tutela

Zborník Monumentorum Tutela 28

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 28.Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2016, 182 s.Zostavili: SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ, Ľubica – VDOVIČÍKOVÁ, MáriaISBN: 978-80- 89175-84-0 Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 28 je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na odbornom seminári Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska organizovanej Krajským pamiatkovým úradom Trenčín v dňoch 4. – 5. októbra 2017 v Brezovej pod […]

Čítať viac

Zborník Monumentorum Tutela 27 Monumentorum Tutela

Zborník Monumentorum Tutela 27

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 27.Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2018, 286 s.Zostavil: Mgr. Tomáš KowalskiISBN 978-80-89175-88-8 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a generálne riaditeľstvo Národného pamiatkového ústavu (NPÚ, Česká republika) zaviedli v roku 2015 recipročne usporadúvané odborno-metodické dni. Podujatia podľa vzájomne dohodnutého kľúča majú prezentovať prax a metodiku v slovenskej ochrane pamiatkového fondu a v českej […]

Čítať viac