Prejsť na obsah
BARDKONTAKT 2022 – resumé Bardkontakt

BARDKONTAKT 2022 – resumé

V dňoch 22. a 23. 8. 2022 sa konal jubilejný XXX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BARDKONTAKT 2022, ktorú organizovala Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, v spolupráci s Mestom Bardejov, na tému „Ochrana pamiatok na Slovensku v mozaike udalostí, procesov a osobností“. Nebolo to však jediné spomínané výročie. V príspevkoch bol premietnutý prierez vývoja pamiatkovej ochrany na […]

Čítať viac

Bardkontakt 2020 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2020

Konferencia Bardkontakt 2020 sa z rozhodnutia Mestského krízového štábu, ktorý zasadal 11.9.2020, v pôvodnom termíne vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 neuskutoční a odsúva sa na neskorší termín. O náhradnom termíne a forme konania konferencie vás budeme informovať! Mesto Bardejov, ​Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ​ Pamiatkový úrad Slovenskej […]

Čítať viac

BARDKONTAKT 2019 resumé Aktuality PÚSR

BARDKONTAKT 2019 resumé

Ako každoročne aj v roku 2019 dovolenkové obdobie spestril BARDKONTAKT. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou sa konala 19.-20.8.2019 v Bardejove. Jej ústrednou témou je už 27 rokov „Problematika mestských pamiatkových centier (Town conservation reserve world heritage)“ a keďže táto téma zaberá široký diapozón, každý rok sa volí špecifická užšia podtéma, ktorá sa tohto roku zamerala […]

Čítať viac

XXVII. odborná konferencia Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier Aktuality PÚSR

XXVII. odborná konferencia Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier

Mesto Bardejov, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Vás pozývajú na XXVII. odbornú konferenciu Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 20. august 2019 v zasadacej miestnosti MsÚ na Radničnom námestí 16 v Bardejove. V poradí už XXVII. ročník konferencie Bardkontakt je venovaný […]

Čítať viac

Bardkontakt  2018 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2018

Mesto Bardejov, ​Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ​ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ​​Vás pozývajú na XXVI. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2018 zameranú na problematiku mestských pamiatkových centier. Téma: CINTORÍNY A PAMÄTNÍKY V KONTEXTE ŽIVOTA A ROZVOJA OBCÍDátum konania: 20. – 21. august 2018Miesto konania: Bardejov, slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice, […]

Čítať viac

Bardkontakt 2017 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2017

Mesto Bardejov, ​Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ​ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ​​Vás pozývajú na XXV. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2017. Odborná medzinárodná konferencia, ktorej hlavnou témou pre rok 2017 je „PAMIATKY A PAMIATKOVÉ ÚZEMIA V ROZVOJOVÝCH PROGRAMOCH OBCÍ A REGIÓNOV“, sa uskutoční v dňoch 21.8. – 22.8.2017 v budove […]

Čítať viac

Bardkontakt 2016 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2016

Pozývame Vás na 26. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2016 – Problematika mestských pamiatkových centier, ktorá sa uskutoční 23.-24. augusta 2016 v zasadacej sieni mestského zastupiteľstva na Radničnom námestí č.16 v Bardejove. Hlavná téma konferencie: Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok Konferenciu podporili: Ministerstvo kultúry SR Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Pamiatkový […]

Čítať viac

Bardkontakt 2015 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2015

Pozvánka na 23. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2015 – Problematika mestských pamiatkových centier. Hlavná téma tohtoročnej konferencie je „NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V OBNOVE PAMIATOK“ a uskutoční sa v dňoch 25.-26. augusta 2015 v zasadačke mestského zastupiteľstva na Radničnom námestí č.16 v Bardejove. Pozvánka s programom (PDF, 6215 kB) Prihláška (RTF, 40 […]

Čítať viac

Bardkontakt 2014 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2014

22. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2014 – Problematika mestských pamiatkových centier sa uskutočnil v dňoch 26.-27. augusta 2014 v zasadačke mestského zastupiteľstva na Radničnom námestí č.16 v Bardejove. Hlavná téma konferencie bola „DOPRAVA V HISTORICKÝCH CENTRÁCH„.Téma celoslovenskej vedeckej konferencie BARDKONTAKT 2014 je zameraná na aktuálnu problematiku dopravy v našich historických centrách, jej […]

Čítať viac

Bardkontakt 2011 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2011

Pamiatkový úrad SR spolu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava je odborným garantom odbornej konferencie Problematika mestských pamiatkových centier – konanej pri príležitosti 19. ročníka výstavy BARDKONTAKT 2011. Organizátorom výstavy a konferencie je mesto Bardejov, záštitu nad podujatím prevzalo Združenie historických miest a obcí SR. Podujatie sa koná 23.- 24. augusta 2011 v zasadačke […]

Čítať viac

Bardkontakt 2012 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2012

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Kultúrne dedičstvo a spoločnosť“ Bardkontakt 2012. Problematika mestských pamiatkových centier. Podujatie sa konalo 21. – 22. augusta 2012. Miesto konania: Zasadačka Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie č.16, Bardejov Hlavná téma konferencie: Kultúrne dedičstvo a spoločnosť 1. Okruh: kultúrne dedičstvo a samospráva : pozitíva a negatíva vyplývajúce pre samosprávu, skúsenosti zo […]

Čítať viac

Bardkontakt 2009 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2009

Pamiatkový úrad SR spolu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava je odborným garantom odbornej konferencie Problematika mestských pamiatkových centier – konanej pri príležitosti 17. ročníka výstavy BARDKONTAKT 2009. Organizátorom výstavy a konferencie bolo mesto Bardejov, záštitu nad podujatím prevzalo Združenie historických miest a obcí SR. Podujatie sa konalo 25. 8. 2009 v zasadačke MsZ […]

Čítať viac

Bardkontakt 2010 Aktuality PÚSR

Bardkontakt 2010

Pamiatkový úrad SR spolu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava je odborným garantom odbornej konferencie Problematika mestských pamiatkových centier – konanej pri príležitosti 18. ročníka výstavy BARDKONTAKT 2010. Organizátorom výstavy a konferencie bolo mesto Bardejov, záštitu nad podujatím prevzalo Združenie historických miest a obcí SR. Podujatie sa konalo 24. – 25. 8. 2010 v […]

Čítať viac