Prejsť na obsah
Pamiatkové výskumy 2022 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2022

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických): Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo nám. 34 (č. ÚZPF 740/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľky: Mgr. Judita Čechová, PhD., Ing. arch. Dorota Hurná Prešov – dom meštiansky, Slovenská ul. 44 (č. ÚZPF 3323/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr art. Tomáš Haviar Bardejov – […]

Čítať viac

Pamiatkové výskumy 2021 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2021

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických) v roku 2021: 1. Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 12 (č. ÚZPF 2453/1) – čiastkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Erika Hrašková, PhDr. Miroslav Sura 2. Banská Bystrica – dom meštiansky, Lazovná ul. č. 21 (č. ÚZPF 2440/1) – čiastkový architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum, spracovateľ: […]

Čítať viac

Pamiatkové výskumy 2020 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2020

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických): 1. Hostie – hrad Hrušov, juhovýchodný hradný palác (č. ÚZPF 1539/7) – doplnkový architektonicko-historický výskumspracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD. 2. Jasenov – hrad, hradné jadro a južné predhradie (č. ÚZPF 126/1-28) – architektonicko-historický výskumspracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka 3. Krivany – kaštieľ (č. ÚZPF […]

Čítať viac

Pamiatkové výskumy 2019 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2019

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických): 1. Červený Kláštor – kláštor kartuziánov, stavba hospodárska I. (č. ÚZPF 865/15) – architektonicko-historický výskumspracovateľ: Ing. Ľubur Suchý, PhD., Ing. Peter Glos, Mgr. Dominik Sabol, Ing. arch. Pavol Jackovič, PeadDr. Anton Liška, PhD.posudky: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ing. arch Lýdia Kubeková (01/2019) 2. Handlová – Nová […]

Čítať viac

Pamiatkové výskumy 2018 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2018

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických, umelecko-historických a organologických): 1. Levoča – organový pozitív v evanjelickom a.v. kostole (č. ÚZPF 12234/1-2) – umelecko-historický výskum a organologický výskum spracovatelia: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD., Ing. Štefan Nagy, ArtD., Ing. Štefan Nagy, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD.; schválené bez pripomienok (01/2018) 2. Štiavnické Bane – organ v […]

Čítať viac

Pamiatkové výskumy 2017 Pamiatkové výskumy

Pamiatkové výskumy 2017

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2017 Banská Bystrica – meštiansky dom, Moyzesove nám. Č. 15(č. ÚZPF 2344/1) –  architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy Banská Bystrica – meštiansky dom, tzv. Thurzov dom, Pod Urpínom 13 (č. ÚZPF  3002/1-2) –  architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Miroslav Sura, Mgr. Erika Hrašková Banská Štiavnica […]

Čítať viac

Výskumy 2016 Pamiatkové výskumy

Výskumy 2016

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2016 Banka – kostol sv. Martina – severná loď kostola (č. ÚZPF 768/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; Banská Štiavnica – meštiansky dom Starozámocká 7 (č. ÚZPF 10979/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., […]

Čítať viac

Výskumy 2015 Pamiatkové výskumy

Výskumy 2015

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2015 meštiansky dom č. 92 (č. ÚZPF 11896) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková radnica (č. ÚZPF 11688/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Mgr. M. Hrčka, Ing. arch. J. Lišaník Banská Bystrica – bašta mestského opevnenia a časť […]

Čítať viac

Výskumy 2014 Pamiatkové výskumy

Výskumy 2014

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2014 Banská Bystrica – meštiansky dom, Nám. SNP 13 (č. ÚZPF 2467/0), – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovateľ: Mgr. L. Kürthy Banská Štiavnica – meštiansky dom Strieborná 2/A (č. ÚZPF 3370/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. M. Čelko, Ing. M. Matejka, Ing. T. […]

Čítať viac

Výskumy 2013 Pamiatkové výskumy

Výskumy 2013

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2013 Banská Štiavnica – dom banícky, Ul. Malé Trhovisko 6 (č. ÚZPF 11723/0) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková Banská Štiavnica – evanjelické lýceum, Námestie Svätej Trojice 16 (č. ÚZPF 2494/1) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. […]

Čítať viac

Výskumy 2012 Pamiatkové výskumy

Výskumy 2012

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2012 Báč – františkánsky kláštor (č. ÚZPF 66/1-6 ) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. P. Horanský, PhDr. V. Nováková (archívny výskum) Banská Štiavnica – „Liempacherovský“ meštiansky dom (č. ÚZPF 2567/0) – návrh na reštaurovanie, spracovateľ: Mgr. art. V. Plekanec Banská Štiavnica – meštiansky dom, A. Sládkoviča […]

Čítať viac

Výskumy 2006 Pamiatkové výskumy

Výskumy 2006

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2006 1. Banská Bystrica – Dolná ul. 15, mešt. dom (č. ÚZPF 2360/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic 2. Banská Štiavnica – ul. A. Kmeťa 14, mešt. dom (č. ÚZPF 3342/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: PhDr. M. Smoláková, CSc., PhDr. Š. Oriško, CSc., PhDr. M. Čelko […]

Čítať viac