Prejsť na obsah
Niekoľko poznámok k aktuálnym udalostiam okolo vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová optikou pamiatkára – historika KPÚ Prešov

Niekoľko poznámok k aktuálnym udalostiam okolo vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová optikou pamiatkára – historika

V posledných dňoch slovenské média venovali značnú pozornosť vojnovému cintorínu z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová. Pamiatkový úrad SR problematiku frontových a lazaretných vojnových cintorínov z Veľkej vojny, nachádzajúcich sa na území severovýchodného Slovenska, kam patrí aj vojnový cintorín v Ladomirovej, zahrnul do plánu svojich hlavných úloh v roku 2015 a odvtedy sa prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ […]

Čítať viac

Načo je nám stavebná polícia? alebo Bez prevencie nie je ochrana. Stanoviská

Načo je nám stavebná polícia? alebo Bez prevencie nie je ochrana.

Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o presune plánovanej novelizácie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov z roku 2023 na tento rok a to aj spolu s celým legislatívnym procesom. Do základného legislatívneho rámca pripravovanej novely je zaradený aj bod o potrebe prísnejšie a jasne určiť následky nedodržania povinností právnických […]

Čítať viac

Stanovisko PÚSR k NKP Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou Stanoviská

Stanovisko PÚSR k NKP Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou

Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou Príbeh jednej nezvyčajnej pamiatky Životný príbeh sušiarne liečivých rastlín sa začal písať v 30-tych rokoch 20. storočia, keď hanušovský židovský podnikateľ Alexander Wohl postavil pre svoje podnikanie sušiareň liečivých rastlín s dômyselným systémom samovetrania a nezvyčajnou konštrukciou. Prišla vojna a pán podnikateľ pre záchranu života zanechal svoj majetok […]

Čítať viac

Požiar renesančného kaštieľa v Ožďanoch Stanoviská

Požiar renesančného kaštieľa v Ožďanoch

Dlhodobo nevyužívaný renesančný kaštieľ, ktorého história je spätá so známou uhorskou šľachtičnou Julianou Géczyovou-Korponayovou, hlavnej hrdinky slávneho románu Móra Jókaiho Levočská biela pani sa dňa 3.10.2019, v podvečerných hodinách ocitol v plameňoch. Jeho súčasný vlastník, Bystrická dopravná spoločnosť a.s., mal v roku 2009 záujem o komplexnú obnovu kaštieľa v rozsahu adaptácie na ubytovacie a kultúrno […]

Čítať viac

Bratislavský hrad – dokumenty k objektivizácii kauzy „garáže“ Stanoviská

Bratislavský hrad – dokumenty k objektivizácii kauzy „garáže“

Vzhľadom na tlačovú správu, ktorú vydala TASR 18. 3. 2015 k problematike stavebnej činnosti, výskumov a ochrany pamiatok na severnej terase Bratislavského hradu, dávame do pozornosti Závery odborného grémia trvajúceho 14 hodín, ktoré vyhodnotilo doteraz vykonávané výskumy a ochranu nálezov z doby 1. stor. p. n. l. Mediálne prezentovanie výsledkov hodnotiacej správy z nám neznámych […]

Čítať viac