Prejsť na obsah
Záchrana vodných mlynov v Kvačianskej doline – odborné stanovisko Stanoviská

Záchrana vodných mlynov v Kvačianskej doline – odborné stanovisko

Dňa 6. 8. 2023 vznikla v dôsledku prívalových dažďov povodeň, ktorá zničila časť národnej kultúrnej pamiatky Mlyn vodný s pílou evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 3513/1-5 v katastri obce Kvačany. Pamiatkový objekt Hať (č. ÚZPF 3513/5), prislúchajúci k národnej kultúrnej pamiatke Mlyn vodný s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) sa nachádzal v potoku Kvačianka. Hať plnila funkciu zvýšenia hladiny potoka do výšky potrebnej […]

Čítať viac

Nechcené dieťa – osud národnej kultúrnej pamiatky v areáli trenčianskej Meriny Stanoviská

Nechcené dieťa – osud národnej kultúrnej pamiatky v areáli trenčianskej Meriny

Posledný prázdninový týždeň zarezonovala slovenskou verejnosťou správa o zbúraní objektu národnej kultúrnej pamiatky v areáli Merina v Trenčíne. Pre zasvätených bola táto udalosť možno menej prekvapujúca, ale rovnako nepochopiteľná. Predmetný objekt bol vyhlásený ako národná kultúrna pamiatka (ďalej „NKP“) „rozvodňa“ rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej „MK SR“) zo dňa 8. 7. 2021. Týmto rozhodnutím bolo v rámci odvolacieho […]

Čítať viac

Niekoľko poznámok k aktuálnym udalostiam okolo vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová optikou pamiatkára – historika KPÚ Prešov

Niekoľko poznámok k aktuálnym udalostiam okolo vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová optikou pamiatkára – historika

V posledných dňoch slovenské média venovali značnú pozornosť vojnovému cintorínu z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová. Pamiatkový úrad SR problematiku frontových a lazaretných vojnových cintorínov z Veľkej vojny, nachádzajúcich sa na území severovýchodného Slovenska, kam patrí aj vojnový cintorín v Ladomirovej, zahrnul do plánu svojich hlavných úloh v roku 2015 a odvtedy sa prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ […]

Čítať viac

Načo je nám stavebná polícia? alebo Bez prevencie nie je ochrana. Stanoviská

Načo je nám stavebná polícia? alebo Bez prevencie nie je ochrana.

Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o presune plánovanej novelizácie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov z roku 2023 na tento rok a to aj spolu s celým legislatívnym procesom. Do základného legislatívneho rámca pripravovanej novely je zaradený aj bod o potrebe prísnejšie a jasne určiť následky nedodržania povinností právnických […]

Čítať viac

Stanovisko PÚSR k NKP Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou Stanoviská

Stanovisko PÚSR k NKP Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou

Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou – Príbeh jednej nezvyčajnej pamiatky Životný príbeh sušiarne liečivých rastlín sa začal písať v 30-tych rokoch 20. storočia, keď hanušovský židovský podnikateľ Alexander Wohl postavil pre svoje podnikanie sušiareň liečivých rastlín s dômyselným systémom samovetrania a nezvyčajnou konštrukciou. Prišla vojna a pán podnikateľ pre záchranu života zanechal svoj […]

Čítať viac

Požiar renesančného kaštieľa v Ožďanoch Stanoviská

Požiar renesančného kaštieľa v Ožďanoch

Dlhodobo nevyužívaný renesančný kaštieľ, ktorého história je spätá so známou uhorskou šľachtičnou Julianou Géczyovou-Korponayovou, hlavnej hrdinky slávneho románu Móra Jókaiho Levočská biela pani sa dňa 3.10.2019, v podvečerných hodinách ocitol v plameňoch. Jeho súčasný vlastník, Bystrická dopravná spoločnosť a.s., mal v roku 2009 záujem o komplexnú obnovu kaštieľa v rozsahu adaptácie na ubytovacie a kultúrno […]

Čítať viac

Bratislavský hrad – dokumenty k objektivizácii kauzy „garáže“ Stanoviská

Bratislavský hrad – dokumenty k objektivizácii kauzy „garáže“

Vzhľadom na tlačovú správu, ktorú vydala TASR 18. 3. 2015 k problematike stavebnej činnosti, výskumov a ochrany pamiatok na severnej terase Bratislavského hradu, dávame do pozornosti Závery odborného grémia trvajúceho 14 hodín, ktoré vyhodnotilo doteraz vykonávané výskumy a ochranu nálezov z doby 1. stor. p. n. l. Mediálne prezentovanie výsledkov hodnotiacej správy z nám neznámych […]

Čítať viac