Prejsť na obsah
Rímskokatolícky Kostol sv. Urbana a sv. Donáta v Hontianskych Nemciach-Viniciach, okr. Krupina Aktuality PÚSR

Rímskokatolícky Kostol sv. Urbana a sv. Donáta v Hontianskych Nemciach-Viniciach, okr. Krupina

Na Slovensku je doposiaľ viacero stredovekých sakrálnych objektov, ktorým sa nevenovala náležitá pozornosť. Jedným z takýchto „skrytých pokladov“ je aj malý vinohradnícky Kostol sv. Urbana a Donáta. Sprístupňuje ho severozápadne sa vinúca cesta od Hontianskych Nemiec do svojráznej vinohradníckej osady Vinica. Na malom návrší dominuje zvlnenému krajinnému reliéfu solitérne situovaný kostolík a vytvára tak pôsobivú panorámu. Už jeho […]

Čítať viac

Henckovce (okr. Rožňava) – rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých s areálom Aktuality PÚSR

Henckovce (okr. Rožňava) – rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých s areálom

Romantický stredoveký kostolík v Henckovciach situovaný na malom návrší v južnej časti obce Henckovce, pôvodne pri stredovekej ceste medzi Rožňavou a Dobšinou, je už dlhšie v centre pozornosti verejnosti kvôli jeho pamiatkovej obnove prebiehajúcej vo viacerých etapách od roku 2011. Jej súčasťou bola nielen realizácia viacerých pamiatkových výskumov – reštaurátorského (akad. soch. Ladislav Székely – Mgr. art. Peter Mlích […]

Čítať viac

Vyhlásili sme ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamiatok v Osturni Aktuality PÚSR

Vyhlásili sme ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamiatok v Osturni

Dňa 8. decembra 2022 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Pamiatkového úradu SR o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Osturňa a národných kultúrnych pamiatok v tejto obci. Pamiatkový úrad SR prerokoval vyhlásenie ochranného pásma so samosprávou obce Osturňa, ktorá s ním súhlasila. Uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky bola v roku 1979 vyhlásená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Osturňa, ktorá v obci pozostáva z […]

Čítať viac

70 rokov ochrany pamiatkových rezervácií na Slovensku Odbor ochrany pam.fondu

70 rokov ochrany pamiatkových rezervácií na Slovensku

Ochrana pamiatkového fondu v Slovenskej republike sa vykonáva formou individuálnej a územnej ochrany. „Individuálnymi“ pamiatkami sú hnuteľné a nehnuteľné veci, vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu. Územná ochrana sa odvodzuje od vyhlásenia „sídelného územného celku alebo krajinného územného celku sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk“ za pamiatkovú […]

Čítať viac

Taviareň v Banskej Štiavnici Odbor ochrany pam.fondu

Taviareň v Banskej Štiavnici

Objekt taviarne je súčasťou areálu tzv. Dolnej huty, kde je zachovaných viacero historických objektov. Pamiatkovo chránený je v súčasnosti len objekt taviarne. Stavebná činnosť na objekte taviarne úzko súvisela so zmenami technologického vývoja, ktorému sa hutnícka výroba musela pohotovo prispôsobovať. Tento trend je sledovateľný najmä v poslednej tretine 19. a začiatkom 20. storočia v súvislosti […]

Čítať viac

Oltár evanjelického kostola v Chyžnom – pričlenenie k tvorbe Jozefa Caucika Odbor ochrany pam.fondu

Oltár evanjelického kostola v Chyžnom – pričlenenie k tvorbe Jozefa Caucika

Prieskum a revízia pamiatkového fondu umenia baroka, klasicizmu a mladších výtvarných slohov v regióne Gemera dlho ostávali „v úzadí“ záujmu a pozornosti odbornej verejnosti. Sústredený pohľad so zameraním na novovek takmer vždy prináša nové zistenia. Interiér evanjelického kostola v obci Chyžné ukrýva málo známe dielo oltárneho obrazu spišského maliara prvej polovice 19. storočia Jozefa Caucika. […]

Čítať viac

Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok Odbor ochrany pam.fondu

Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2020 jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, ktorá je najstarším publikačným seriálom svojho druhu na Slovensku. Aktuálne vydanie je zborníkom z medzinárodnej vedeckej konferencie „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu (1853 – 1918 – 2018)“. Zborník sústreďuje príspevky, ktoré odzneli na uvedenej […]

Čítať viac

Vznik bratislavského zimného prístavu Odbor ochrany pam.fondu

Vznik bratislavského zimného prístavu

Tento príspevok je časťou štúdie Prístav v Bratislave – srdce obchodu publikovanej v Monument Revue. Vybraná časť sa venuje histórii zimného prístavu v Bratislave, ktorý sa v minulom roku stal jednou z novo vyhlásených technických pamiatok spolu s ďalšími objektmi v zimnom prístave. Zimný prístav bol vytvorený na pôvodnom mieste odčlenením sa čalovského ramena od […]

Čítať viac

Moderná architektúra historického Gemera – evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle Odbor ochrany pam.fondu

Moderná architektúra historického Gemera – evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

Gemerský región je známy svojou bohatou stavebnou históriou, s architektonickými pokladmi stredoveku 13. – 14. storočia, charakteristickým „gemerským klasicizmom“ 19. storočia, ako aj množstvom technických pamiatok. Popri nespočetných vzácnych historických stavbách sa v oblasti nachádzajú aj viaceré hodnotné príklady modernej architektúry pochádzajúce z prvej polovice 20. storočia. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú dve sakrálne stavby v […]

Čítať viac

MENCL Václav: Dejiny európskej architektúry I. zv. STAROVEK. PÚSR Bratislava & NPÚ Praha, 1. vydanie 2019 Odbor ochrany pam.fondu

MENCL Václav: Dejiny európskej architektúry I. zv. STAROVEK. PÚSR Bratislava & NPÚ Praha, 1. vydanie 2019

Publikácia Dejiny európskej architektúry vyšla symbolicky v spolupráci dvoch vrcholných inštitúcií ochrany pamiatok Českej republiky a Slovenskej republiky, Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, na ktorých konštituovaní autor Václav Mencl výrazne prispel. Takmer po päťdesiatich rokoch od vzniku rukopisu dostáva čitateľ do rúk prvý zo štyroch pripravovaných zväzkov monumentálneho diela Václava Mencl, Dejiny […]

Čítať viac

Obraz Ježiša v Getsemanskej záhrade z univerzitného Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave Odbor ochrany pam.fondu

Obraz Ježiša v Getsemanskej záhrade z univerzitného Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Pri minuloročných terénnych prácach súvisiacich s revíziou Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, bolo v univerzitnom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave zdokumentovaných viacero artefaktov, ktoré zatiaľ nie sú zaradené v pamiatkovom fonde, no majú jednoznačný výtvarný aj kultúrno-spoločenský potenciál na zápis. Jedným z týchto artefaktov je aj obraz s témou Ježiša v Getsemanskej záhrade, ktorá vo […]

Čítať viac

Pranier v obci Skerešovo – málo známy dôkaz historického súdnictva Odbor ochrany pam.fondu

Pranier v obci Skerešovo – málo známy dôkaz historického súdnictva

Medzi ojedinele dochované pamiatkové objekty v oblasti Gemera patrí pranier v obci Skerešovo. Nachádza sa pri južnom vstupe do kostola. Pranier má tvar nízkeho polmetrového valcovitého stĺpa. V 40. rokoch 20. storočia bol na parcele kostola vykonaný archeologický výskum, v rámci ktorého bolo zistené, že pod úrovňou terénu sa nachádza približne 1 m vysoká spodná […]

Čítať viac

Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska – znovunájdené Odbor ochrany pam.fondu

Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska – znovunájdené

Syrochman, Mychajlo – Džoganík, Jaroslav. Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska. Svidník : Rusínsko-ukrajinská iniciatíva, 2019, 80 s.; ISBN 978-80-89755-74-5. I.Rozsiahle vrchoviny Východných Karpát v území Slovenskej republiky zaberali v minulosti severné partie žúp Šarišskej a Zemplínskej, resp. určujú geografiu veľkej časti Prešovského kraja. Teritórium obývalo národnostné spoločenstvo Rusínov, presnejšie ich skupina zvaná lemkovská. Rusínsky kultúrny […]

Čítať viac

Reduta Skalka v Jelšave čaká na návrat do aktívneho života mesta Odbor ochrany pam.fondu

Reduta Skalka v Jelšave čaká na návrat do aktívneho života mesta

Mesto Jelšava plánuje zrekonštruovať historickú budovu reduty Skalka. Koncom marca 2020 prezentovala samospráva mesta Jelšava v okrese Revúca svoje plány zrekonštruovať historickú budovu Reduty Skalka. Rozľahlý objekt sa nachádza v centre mesta a patrí k jeho významným urbanisticko-architektonickým dominantám. Polyfunkčná budova mestského hostinca bola vybudovaná pravdepodobne v roku 1845 na hlavnom námestí pre kultúrno-spoločenské aktivity […]

Čítať viac

Spomienka na pamiatkara Michaela Alberta Petzeta pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok Odbor ochrany pam.fondu

Spomienka na pamiatkara Michaela Alberta Petzeta pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok

Michael Albert Petzet, historik umenia, emeritný bývalý generálny konzervátor Bavorska, prezident ICOMOS Germany v rokoch 1988 až 2008 a ICOMOS International v rokoch 1999 až 2012, zomrel 29 mája 2019. Od roku 1958 pôsobil na rôznych pozíciách v Bavorskom štátnom úrade pre ochranu pamiatok, kde mal na starosti štátne hrady, záhrady a jazerá, v Mníchovskom […]

Čítať viac

Pamiatkový úrad SR opäť participoval na medzinárodnom veľtrhu Monumento Salzburg 2020 Monumento Salzburg

Pamiatkový úrad SR opäť participoval na medzinárodnom veľtrhu Monumento Salzburg 2020

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky po štvrtý krát sa zúčastnil medzinárodného odborného veľtrhu kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatok Monumento 2020. Podujatie usporiadané v hale 10 salzburského výstaviska sa konalo v dňoch 5. – 7. marca 2020. Naša tohtoročná výstavná expozícia sa zamerala na prezentáciu mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku, ktorých ochrana v tomto roku slávi 70. […]

Čítať viac