Prejsť na obsah
Veľtrh Nostalgia 2012 Aktuality PÚSR

Veľtrh Nostalgia 2012

Pamiatkový úrad SR sa v dňoch 6. – 9. decembra 2012 zúčastnil veľtrhu NOSTALGIA 2012. Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie prezentoval procesy digitalizovania národných kultúrnych pamiatok na svojom špecializovanom pracovisku (ODGD). Celý projekt digitalizácie pamiatkového fondu prebieha v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry – […]

Čítať viac

Veľtrh Pamiatky 2013 Aktuality PÚSR

Veľtrh Pamiatky 2013

Špecializovaný veľtrh PAMIATKY 2013 regenerácia – financovanie – využitie. Nový veľtrh PAMIATKY sa konal súbežne s 34. ročníkom medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO a 23. veľtrhom energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA, 9. – 13. 4. 2013 na výstavisku Incheba. Veľtrh reagoval na súčasnú aktuálnu potrebu špecializovaných, úzko zameraných odborných veľtrhov. viac na stránke EUROSTAV, […]

Čítať viac

Návšteva  detí z krúžku 3D Modeler Aktuality PÚSR

Návšteva detí z krúžku 3D Modeler

Návšteva detí z krúžku 3D ModelerVčera popoludní (16.2.2014) k nám zavítala milá návšteva „možno budúcich digitalizérov“ – deti z krúžku 3D Modeler pri Základnej cirkevnej škole Narnia v Bratislave, v sprievode ich vedúceho Ing. Marka Paška, a niekoľkých rodičov (teda boli to mamy:)). Milých detských 3D modelárov u nás privítal vedúci digitalizér Dušan Tóth. Postupne […]

Čítať viac

Účasť na medzinárodnej konferencii ISPRS Aktuality PÚSR

Účasť na medzinárodnej konferencii ISPRS

Účast ODGD na medzinárodnej konferencii ISPRS v Prahe. Dňa 14. júla 2016 sa kolegyne Ing. Anna Sučíková a Ing. Jana Brehovská, PhD. zúčastnili na prestížnej medzinárodnej konferencii spoločnosti International Society for Photogrametry and Remote Sensing (ISPRS), ktorá sa tentoraz konala blízko nás v Prahe. Na konferencii v postrovej sekcii prezentovali náš projekt Digitalizácie pamiatkového fondu […]

Čítať viac

Veľtrh Pamiatky Archív podujatí

Veľtrh Pamiatky

Pamiatkový úrad SR, sa v dňoch 9. – 13. apríla 2013 zúčastnil na špecializovanom veľtrhu PAMIATKY 2013. Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie prezentoval procesy digitalizovania národných kultúrnych pamiatok na svojom špecializovanom pracovisku (OGD). Celý projekt digitalizácie pamiatkového fondu prebieha v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej […]

Čítať viac