Prejsť na obsah
Riadiaca skupina Dunajský limes – Management group - doriešiť -

Riadiaca skupina Dunajský limes – Management group

Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO Členovia riadiacej skupiny (PDF, 31,6 kB) Schéma riadiacej skupiny (PDF, 84,9 kB) Schéma riadenia (PDF, 75,8 kB) Nástroje riadenia (PDF, 86,7 kB) Prehlásenie (PDF, 29,3 kB) Záznam 11.5.2011 (PDF, 88,1 kB) z pracovného rokovania na MÚ Bratislava – Rusovce Schmidtová J., Gáfriková O., Pinčíková Ľ.: Dunajský Limes na Slovensku […]

Čítať viac

Inventár právnych predchodcov Pamiatkového ústavu 1919 – 1951 - doriešiť -

Inventár právnych predchodcov Pamiatkového ústavu 1919 – 1951

Záznamy o inventári sú zoradené abecedne podľa obce a následne podľa jednotlivých pamiatkových objektov. Záznamy sú vo formáte Word (RTF). Vyberte si prosím obec podľa začiatočných písmen. A – Ba – Banská Bystrica – Banská Štiavnica – Bar – Bas – Bog – Brod – Čaj – Čat – Čer – Čič – Častá –Dol […]

Čítať viac

Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava - doriešiť -

Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava

Dejiny pôvodcu fondu Fond Krajského ústavu štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave patrí do súboru fondov vzniknutých z činnosti pamiatkových orgánov, ktoré pôsobili na Slovensku po roku 1951. Tvoria ho písomné záznamy vzniknuté činnosťou tohto ústavu (1985 – 1991) a jeho predchodcu, teda Krajského strediska ŠPSOP Bratislava (1960 – 1984). Zriadenie Krajského strediska […]

Čítať viac

From the K. u k. Zentral-Commission to the European Heritage Label - doriešiť -

From the K. u k. Zentral-Commission to the European Heritage Label

Monuments Board of the Slovak RepublicInstitute of History, Slovak Academy of Sciences International scientific conference From the K. u k. Central-Commission to the European Heritage Label 165th Anniversary of Establishment of the Royal and Imperial Central Commission for Preservation and Research of Artistic Heritage (1853 – 2018) The international scientific conference seeks to commemorate the […]

Čítať viac

Vysvetlivky skratiek - doriešiť -

Vysvetlivky skratiek

Skratka Vysvetlivky skratiek archív odbor osobitného archívu ChTO chemicko-technologické oddelenie EPN ekonomicko-prevádzkový námestník EPÚ ekonomicko-prevádzkový úsek foto referát foto GR generálna riaditeľka MPR mestská pamiatková rezervácia mzdová účt. oddelenie mzdovej účtárne OAG odbor archeológie ODGD oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie ONKPaPÚ odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území OPVŠS odbor preskúmavania výkonu štátnej správy ORA […]

Čítať viac

Zbierka schematických zameraní – V - doriešiť -

Zbierka schematických zameraní – V

Zbierka schematických zameraní 1915 – 2004 Zbierku schematického zamerania založila v roku 1961 dr. Soňa Kovačevičová. Zároveň zaviedla evidenciu archívnych dokumentov formou prírastkovej knihy a lokalitného katalógu. Zbierka obsahuje grafické dokumenty k nehnuteľným kultúrnym pamiatkam, ktoré vznikli vlastnou činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 1952 – 2000 (predchodca Pamiatkového úradu SR do roku 2002) [1], ako […]

Čítať viac

Zbierka reštaurátorských dokumentácií – R - doriešiť -

Zbierka reštaurátorských dokumentácií – R

Zbierka reštaurátorských dokumentácií 1952 – 2004 Charakteristika a rozbor zbierky Zbierka reštaurátorskej dokumentácie archívu PÚ obsahuje textové, obrazové a grafické materiály vzťahujúce sa na reštaurovanie nehnuteľných i hnuteľných kultúrnych pamiatok, predovšetkým zbierkových predmetov rôznych múzeí, galérií a vnútorného zariadenia sakrálnych stavieb na Slovensku. Druhy materiálov v zbierke reštaurátorskej dokumentácie: Zámery a zásady na reštaurovanie, zámery […]

Čítať viac

Zbierka malých diapozitívov - doriešiť -

Zbierka malých diapozitívov

Súpis archívnych jednotiek (xls, 1,49 MB) Stručná história zbierky a jej charakteristika Diapozitív je presvietiteľná pozitívna snímka určená na premietanie diaprojektorom alebo na prezeranie oproti svetlu. Diaprojektor vytvorí na premietacej ploche zväčšený obraz premietaného diapozitívu. Zbierka malých diapozitívov bola založená v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v oddelení dokumentácie pod vedením Dr. Soni […]

Čítať viac

Zbierka pohľadníc - doriešiť -

Zbierka pohľadníc

Zbierka pohľadníc obsahuje 14 360 kusov farebných a čiernobielych pohľadníc. Vznikla po roku 1919 v období existencie Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok. Postupne ju pracovníci Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku a následné pamiatkové inštitúcie rozširovali vlastnou zberateľskou i akvizičnou činnosťou. V roku 1961 boli pohľadnice zaevidované do prírastkovej knihy, ktorú založila p. Englišová. […]

Čítať viac

Zbierka veľkých diapozitívov - doriešiť -

Zbierka veľkých diapozitívov

Súpis archívnych jednotiek (xls, 2557 kB) Stručná história zbierky a jej charakteristika Diapozitív je presvietiteľná pozitívna snímka určená na premietanie diaprojektorom alebo na prezeranie oproti svetlu. Diaprojektor vytvorí na premietacej ploche zväčšený obraz premietaného diapozitívu. Diapozitív je farebný, diapozitív ručne kolorovaný – nanášanie transparentnej farby na čierno biely negatív a diapozitív čierno – biely. Evidencia […]

Čítať viac

Zbierka výskumných správ – T - doriešiť -

Zbierka výskumných správ – T

Zbierka výskumných správ 1915 – 2004 Zbierka výskumných správ obsahuje predovšetkým textové a fotografické dokumenty vzťahujúce sa k jednotlivým (prevažne nehnuteľným) pamiatkam, pamiatkovým zónam, vývoju miest a podobne. Zbierka bola založená dňa 13. 3. 1963 Dr. Soňou Kovačevičovou [1]. Najrozsiahlejšie sú súbory dokumentov vytvorené: Pamiatkovým ústavom a jeho predchodcami Krajskými strediskami štátnej pamiatkovej starostlivosti a […]

Čítať viac

Zbierka základných výskumov – Z - doriešiť -

Zbierka základných výskumov – Z

Zbierka základných výskumov 1930 – 1987 Rozbor a charakteristika zbierkyZbierku základných výskumov tvoria dokumenty poskytujúce základné informácie o pamiatkach, ako aj základný historický prehľad vývoja jednotlivých obcí na Slovensku. Zbierku založila 13. 2. 1961 Dr. Soňa Kovačevičová. Hlavné časti zbierky sú: Súpis pamiatok na Slovensku (1953 – 1962) Základné výskumy pamiatok z pozostalosti Václava Mencla […]

Čítať viac

Zbierka projektov a plánov – A - doriešiť -

Zbierka projektov a plánov – A

Rozbor a charakteristika zbierky Zbierka projektov a plánov sa začala systematicky spracovávať po roku 1961. Medzi prvé spracované dokumenty vzniknuté v 50. a 60. rokoch minulého storočia, ktoré sa zaevidovali do prírastkovej knihy, boli zamerania starého stavu, prvostupňová, druhostupňová a treťostupňová dokumentácia, úvodné a technické projekty k historickým objektom. Autormi týchto dokumentov boli zamestnanci Krajského […]

Čítať viac

Uhorská dočasná pamiatková komisia a Štátna pamiatková komisia 1872 – 1903 - doriešiť -

Uhorská dočasná pamiatková komisia a Štátna pamiatková komisia 1872 – 1903

OBSAH Číslo strany ÚVOD 1 – 11 SÚBOR INVENTÁRNYCH JEDNOTIEK 12 – 100 MENNÝ RAGISTER 101 – 103 MIESTNY A VECNÝ REGISTER 104 – 117 ZOZNAM LOKALÍT 118 – 121 Dejiny pôvodcu zbierky Uhorská dočasná pamiatková komisia (Magyarországimüemlék ideiglenes bizottsága) bola zriadená nariadením Ministerstva kultúry a výučby čís. 5371 zo 4. apríla 1872. Činnosť tejto […]

Čítať viac

Ročenka pamiatkových výskumov 2010 - doriešiť -

Ročenka pamiatkových výskumov 2010

Ročenka pamiatkových výskumov 2010 Vydal: © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava, 2012Zodpovedná redaktorka: PhDr. Katarína Kosová, zostavila a texty upravila: Mgr. Martina Orosová, fotografie: archív autorov a Archív PÚ SR, jazyková redaktorka: Mgr. Mária Riháková, © grafická úprava: Mgr. Bronislava Porubská Autori výskumov:Ing. Zdenko Bobáň, Ing. arch. Martin Bóna, Ing. arch. Róbert Erdélyi, Mgr. Barbora […]

Čítať viac

Vyhľadávanie v digitálnych archívnych dokumentoch - doriešiť -

Vyhľadávanie v digitálnych archívnych dokumentoch

Databáza digitálnych dokumentov obsahuje naskenované archívne dokumenty zo zbierok A,R,T,V,Z,D. A – zbierka projektov a plánov R – zbierka reštaurátorskej dokumentácie T – zbierka výskumných správ V – zbierka schematických zameraní Z – zbierka základných výskumov D – zbierka veľkých diapozitívov Zbierka schematických zameraní a zbierka veľkých diapozitívov je naskenovaná kompletne celá. Zo zbierky projektov […]

Čítať viac

Archívne pomôcky v klasickej forme (papierovej) - doriešiť -

Archívne pomôcky v klasickej forme (papierovej)

Archívne pomôcky v klasickej (papierovej) forme sú prístupné v bádateľni archívu počas stránkových hodín. V bádateľni archívu je takisto prístupný lístkový lokalitný katalóg Zbierky tematických výskumov, Zbierky schematických zameraní, Zbierky reštaurátorských dokumentácií, Zbierky projektov a plánov, Zbierky historických máp, Zbierky súčasných máp a veľký lokalitný katalóg pozitívov fotografií na kartách. Zbierka základných výskumov1930 – 1962Inventár […]

Čítať viac

Súpis pozostalosti Vendelína Jankoviča vo fondoch PÚ SR - doriešiť -

Súpis pozostalosti Vendelína Jankoviča vo fondoch PÚ SR

Názov vecnej skupiny Druh písomností Č. škatule Osobné spisy Korešpodencia, poznámky, životopisy, žiadosti 1 Bibliografia Kartotéka, tématické zoznamy 2 Bibliografia Kartotéka, tématické zoznamy 3 Výskum Bardejov (kópie archívnych materiálov, prepisy, preklady, excerptá) 4 Výskum a rukopisy Bardejov (prepisy, preklady, rukopisy) 5 Výskumy a rukopisy Spiš, Spišská Kapitula, Spišská Sobota (prepisy, preklady, excerptá, rukopisy) 6 Výskumy […]

Čítať viac

Literatúra – Ochrana pamiatok pred rokom 1951 - doriešiť -

Literatúra – Ochrana pamiatok pred rokom 1951

Odporúčaná literatúra: JANKOVIČ, V.: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1850 – 1950. Monumentorum Tutela č. 10. SÚPSOP Bratislava 1973, str. 7 – 60. JANKOVIČ, V.: Kapitoly z dejín pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Pamiatky a príroda č. 2/1976, str. 37-38; Pamiatky a príroda č. 3/1976, str. 36-38; Pamiatky a príroda č. 4/1976, str. 36-38; Pamiatky a príroda č. 5/1976, str. […]

Čítať viac