Prejsť na obsah
Deň otvorených dverí 2018 – Pamiatkovo Aktuality PÚSR

Deň otvorených dverí 2018 – Pamiatkovo

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v Pamiatkovom úrade v Bratislave. Podujatie je určené širokej verejnosti, najmä rodinám s deťmi. Pripravujeme bohatý vzdelávací program pre deti a mládež, prostredníctvom zaujímavých ukážok sa návštevníci môžu oboznámiť s praktickými činnosťami našich pracovníkov v procese ochrany pamiatok. Budeme prezentovať najnovšie technológie používané pri výskume pamiatok, rovnako ako […]

Čítať viac

Veľtrh Nostalgia 2012 Aktuality PÚSR

Veľtrh Nostalgia 2012

Pamiatkový úrad SR sa v dňoch 6. – 9. decembra 2012 zúčastnil veľtrhu NOSTALGIA 2012. Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie prezentoval procesy digitalizovania národných kultúrnych pamiatok na svojom špecializovanom pracovisku (ODGD). Celý projekt digitalizácie pamiatkového fondu prebieha v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry – […]

Čítať viac

Videokonferencia riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií Aktuality PÚSR

Videokonferencia riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií

Koronavírus je výzvou pre celý svet, všetky sféry spoločnosti hľadajú spôsoby ako sa vysporiadať s nezvyklou situáciou a ochrana pamiatok nie je výnimkou. Reflexia dopadov pandémie Covid-19 na prácu pamiatkarov, ochranu pamiatok a manažment kultúrneho dedičstva preto rezonovala aj ako nosná téma neformálnej videokonferencie, na ktorej sa 5. júna 2020 stretli riaditelia európskych pamiatkových inštitúcií […]

Čítať viac

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra Aktuality PÚSR

Mlyn vodný s areálom v miestnej časť Dolné Krškany mesta Nitra

Tzv. Pullmannovský vodný mlyn v Nitre-Dolných Krškanoch spolu s nadväzujúcim vodným náhonom, ktorý predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo, tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla a techniky na území juhozápadného Slovenska. Daný súbor dokumentuje postupný vývoj podoby dodnes intaktne dochovaného mlynského objektu, postaveného pravdepodobne v 1. polovici 19. storočia, ktorý bol prestavaný okolo roku […]

Čítať viac

Pamiatkový úrad SR zastúpený na medzinárodnej konferencii v Poľsku Aktuality PÚSR

Pamiatkový úrad SR zastúpený na medzinárodnej konferencii v Poľsku

Národné múzeum Przemyślskej krajiny – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej usporiadalo v dňoch 24. a 25. októbra 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu Drevené kostoly oblasti Karpát a východného pohraničia. Mesto a tamojšia inštitúcia majú všetky predpoklady na hosťovanie podujatia tohto druhu: jednak pomenovanie odkazuje na niekdajšiu administratívnu jednotku z čias I. poľskej Rzeczpospolity (1434 – 1772), ktorá […]

Čítať viac

Požiar na ploche zaniknutého cintorína pri kostole sv. Kozmu a Damiána v Kšinnej Aktuality PÚSR

Požiar na ploche zaniknutého cintorína pri kostole sv. Kozmu a Damiána v Kšinnej

V obci Kšinná (okres Bánovce nad Bebravou) dnes pred trinástou hodinou začala horieť plocha zaniknutého cintorína pri kostole sv. Kozmu a Damiána, ktorý je spolu s týmto cintorínom národnou kultúrnou pamiatkou. Požiar sa v suchej tráve, stromoch a kríkoch rýchlo rozšíril východne a severne od kostola. Pohotoví občania sa snažili svojpomocne udržať oheň čo najďalej […]

Čítať viac

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla Aktuality PÚSR

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla

Do portfólia odborných prác, ktoré realizoval Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava patria aj viaceré slovenské ikonostasy z obdobia baroka. Ich počet sa recentne rozrástol o realizáciu z obce Cigla, ležiacej na severe východného Slovenska, v okrese Svidník. V tamojšom Grécko katolíckom chráme sv. Michala Archanjela sa fragmentárne dochovali pozostatky zo staršieho ikonostasu, pozostávajúce z ikon Krista […]

Čítať viac

Kamaldulská Biblia – unikátna cirkevná literárna pamiatka Aktuality PÚSR

Kamaldulská Biblia – unikátna cirkevná literárna pamiatka

Pri vyhodnocovaní súčasných nedigitalizovaných a informaticky nespracovaných dát a záznamov v rámci projektu PAMIS sa ponúka priestor na znovu objavovanie unikátnych diel z pamiatkového fondu hnuteľných národných pamiatok. Medzi také patrí aj vzácny rukopis prekladu Sv. Písma tzv. „Kamaldulská Biblia“, zviazaná v dvoch zväzkoch v koženej väzbe vo formáte A4. Pochádza z prvej polovice 18.st. […]

Čítať viac

ORA Bratislava – Reštaurovanie barokového oltára z Koceľoviec Aktuality PÚSR

ORA Bratislava – Reštaurovanie barokového oltára z Koceľoviec

Záchrana gemerských oltárov z obdobia baroka a začiatku „dlhého storočia“ patrila medzi dlhodobé priority Pamiatkového úradu a jeho Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) Bratislava, ktorý sa podieľal na reštaurovaní zatiaľ jedenástich pamiatok z predmetnej skupiny. Z umeleckohistorického hľadiska pritom ide, čo sa týka publikovaných vedeckých výstupov, o značne zanedbanú oblasť výskumu. Jej špecifikom je vstrebávanie abovských […]

Čítať viac

Záhradné umenie obdobia 1. ČSR v Bratislave (Pamiatkový informačný systém) Aktuality PÚSR

Záhradné umenie obdobia 1. ČSR v Bratislave (Pamiatkový informačný systém)

Záhradné umenie z obdobia prvej Československej republiky má svoje špecifiká. V prevažnej miere sa uplatňuje pri tvorbe súkromných záhrad, areálov alebo verejných priestranstiev. Špecifikom sú úpravy záhrad pri vilách. Po celé stáročia bola súkromná zeleň výhradne riešená pri šľachtických sídlach alebo cirkevných komplexoch. K prelomu dochádza v 19. storočí kedy vďaka prosperujúcemu priemyslu vznikala majetná […]

Čítať viac

Nové číslo časopisu Pamiatky a múzeá sme sprístupnili online! Aktuality PÚSR

Nové číslo časopisu Pamiatky a múzeá sme sprístupnili online!

Milí čitatelia, prvé tohtoročné číslo časopisu Pamiatky a múzeá je na svete. V súčasnej situácii prvé jarné dni trávime väčšinou doma, nemôžeme vyraziť za pamiatkami a múzeá aj galérie sú zatvorené. Preto sme sa rozhodli, že číslo 1/2020 našej revue pre Vás zverejníme v plnom rozsahu online. Dúfame, že Vám spríjemní dlhé chvíle a privedie […]

Čítať viac

Marec – mesiac knihy! Spustenie online knižničnej databázy PÚSR Aktuality PÚSR

Marec – mesiac knihy! Spustenie online knižničnej databázy PÚSR

Už niekoľko desaťročí mnohí z nás máme v povedomí myšlienku, že marec predstavuje mesiac, ktorý prirodzene spájame s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha v nás evokuje myšlienku niečoho vznešeného, múdreho a nekonečného. Je nositeľom informácií, vzdelania, kultúry, a popri dnešných moderných formách sprístupňovania informácií predstavuje tradičné médium, po ktorom mnohí stále radi siahajú. […]

Čítať viac

Predstavenie publikácie Zapomenutá generace – Čeští architekti na Slovensku Aktuality PÚSR

Predstavenie publikácie Zapomenutá generace – Čeští architekti na Slovensku

Dňa 21. novembra 2019 prebehlo v sieni Spolku architektov Slovenska slávnostné predstavenie publikácie autorského kolektívu Matúša Dullu Zapomenutá generace. Čeští architekti na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Fakultou architektúry STU a Českým centrom v Bratislave. Kniha vyšla pri príležitosti stého výročia príchodu výraznej skupiny českých architektov na Slovensko. Zámerom obsiahlej súbornej publikácie je […]

Čítať viac

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ – Pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu Aktuality PÚSR

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ – Pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu

Pamiatkový úrad SR s Národním památkovým ústavem v spolupráci s KPÚ Prešov zorganizoval v dňoch 2. – 4. 10. 2019 v Červenom Kláštore spoločný odborno-metodický deň. Nosnou témou tohto podujatia boli pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu (vyhlasovanie, zrušenie a zmeny vyhlásenia národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území). Cieľom podujatia bola výmena vzájomných skúseností […]

Čítať viac

Pamiatková odborná konferencia v rámci Festivalu architektúry a dizajnu (FEAD) 2019 Aktuality PÚSR

Pamiatková odborná konferencia v rámci Festivalu architektúry a dizajnu (FEAD) 2019

Krajský pamiatkový úrad Prešov v rámci prešovského Festivalu architektúry a dizajnu (FEAD 2019), ktorý sa uskutoční v dňoch 25.9.2019 – 27.9.2019, pripravuje odbornú konferenciu s hlavnou témou prezentácie dvoch Metodik vydaných Pamiatkovým úradom SR. Ide o Metodiku pamiatkovej ochrany zvonov na Slovensku a Metodiku identifikácie a výskumu historických krovov. Konferencia sa uskutoční v kongresovej sále […]

Čítať viac

BARDKONTAKT 2019 resumé Aktuality PÚSR

BARDKONTAKT 2019 resumé

Ako každoročne aj v roku 2019 dovolenkové obdobie spestril BARDKONTAKT. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou sa konala 19.-20.8.2019 v Bardejove. Jej ústrednou témou je už 27 rokov „Problematika mestských pamiatkových centier (Town conservation reserve world heritage)“ a keďže táto téma zaberá široký diapozón, každý rok sa volí špecifická užšia podtéma, ktorá sa tohto roku zamerala […]

Čítať viac

Slávnostné odovzdávanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 Aktuality PÚSR

Slávnostné odovzdávanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018

Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a redakcia časopisu Pamiatky a múzeá – Revue pre kultúrne dedičstvo Vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018, ktoré sa bude konať v rámci otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Slovenskej republike a to 5. septembra 2019 (vo štvrtok) o […]

Čítať viac

Odborný seminár „Stopy Rimanov na Slovensku“ Aktuality PÚSR

Odborný seminár „Stopy Rimanov na Slovensku“

Dňa 19. septembra 2019 sa v Trenčíne uskutoční odborný seminár na tému „STOPY RIMANOV NA SLOVENSKU“ pri príležitosti 100. výročia narodenia Vojtecha Zamarovského a 1840. výročia Rímskeho nápisu na hradnej skale v Trenčíne. Odborný seminár predstavuje priestor pre prezentáciu výsledkov výskumu doby rímskej a výskumu vzťahov Ríma a územia Slovenska. Hlavný organizátor podujatia je Pamiatkový […]

Čítať viac

XXVII. odborná konferencia Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier Aktuality PÚSR

XXVII. odborná konferencia Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier

Mesto Bardejov, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Vás pozývajú na XXVII. odbornú konferenciu Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 20. august 2019 v zasadacej miestnosti MsÚ na Radničnom námestí 16 v Bardejove. V poradí už XXVII. ročník konferencie Bardkontakt je venovaný […]

Čítať viac

5. fórum dedičstva strednej Európy: Dedičstvo a životné prostredie Aktuality PÚSR

5. fórum dedičstva strednej Európy: Dedičstvo a životné prostredie

V dňoch 19. – 20. septembra 2019 sa uskutoční v Medzinárodnom centre kultúry v Krakove už 5. ročník fóra dedičstva strednej Európy venovaný filozofickým otázkam, riadeniu a ochrane kultúrneho dedičstva. V tomto roku bude ústrednou témou vzťah dedičstva a životného prostredia. Medzinárodné centrum kultúry v Krakove je hlavným organizátorom podujatia, v spolupráci s Pamiatkovým úradom […]

Čítať viac

Národná cena ICOMOS Slovensko | Dedičstvo pre budúcnosť udelená Pamiatkovému úradu SR Aktuality PÚSR

Národná cena ICOMOS Slovensko | Dedičstvo pre budúcnosť udelená Pamiatkovému úradu SR

Pamiatkový úrad SR spolu s Ministerstvom kultúry SR a občianskym združením Zachráňme hrady – združenie na záchranu historických budov bol ocenený Národnou cenou ICOMOS Slovensko – Dedičstvo pre budúcnosť za výnimočnú aktivitu vedúcu k posilňovaniu a informovanosti verejnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva. Ocenená bola činnosť pri záchrane najmä hradných ruín v programe dotačnej schémy MK […]

Čítať viac

Ocenenie Benefactor Musaei Scepusiensis 2013 Ocenenia

Ocenenie Benefactor Musaei Scepusiensis 2013

BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS 2013 Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči udelilo dňa 12. januára 2013 v Levoči Pamiatkovému úradu SR Zvláštnu cenu BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS 2013 ako uznanie jeho nezastupiteľného miesta pri aktívnej ochrane kultúrneho dedičstva, ktoré je na Spiši zachované v tak koncentrovanej podobe a bohatej skladbe. Cena bola udelená pri príležitosti […]

Čítať viac

Cena Fra Angelico pre generálnu riaditeľku PÚ SR Ocenenia

Cena Fra Angelico pre generálnu riaditeľku PÚ SR

Cena Fra Angelico za celoživotnú prácu a prínos v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska udelená generálnej riaditeľke Pamiatkového úradu SR.Generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PhDr. Katarína Kosová bola ocenená cenou Fra Angelico za celoživotnú prácu a prínos v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska. Ocenenie bolo slávnostne odovzdané dňa 18. februára […]

Čítať viac

Konferencia Počítačová podpora v archeológii Aktuality PÚSR

Konferencia Počítačová podpora v archeológii

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako jeden zo spoluorganizátorov Vás pozýva na 18. ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii, ktorá sa bude konať po druhýkrát na Slovensku. Termín konania konferencie je 29. – 31. máj 2019. Miestom konania bude areál kaštieľa v Kočovciach. K dispozícii bude novostavba s modernou konferenčnou sálou, ako aj stará budova kaštieľa. […]

Čítať viac