Prejsť na obsah
Vznikol online katalóg olovených plomb z územia Žilinského kraja KPÚ Žilina

Vznikol online katalóg olovených plomb z územia Žilinského kraja

Olovené plomby okrem iného identifikujúce pôvod a kvalitu tovaru (textil, múka, tabak, porcelán a pod.) sú špecifickým typom archeologických nálezov, no zväčša sú na okraji záujmu odbornej verejnosti. Na Slovensku sa týmto drobným predmetom nikto nevenuje. Preto sa to Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol zmeniť. V priebehu posledných dní v rámci spolupráce so Spolkom SEPTENTRIO spustil […]

Čítať viac

Nové poznatky z dendrochronologických výskumov realizovaných počas obnov striech kostolov Žilinského kraja KPÚ Žilina

Nové poznatky z dendrochronologických výskumov realizovaných počas obnov striech kostolov Žilinského kraja

Počas rokov 2018 až 2021 prebehli obnovy striech niekoľkých významných sakrálnych objektov Žilinského kraja. Pri tejto príležitosti boli vlastníci z našej strany oslovený na možnosť vykonania dendochronologického doskúmania zabudovaných prvkov v rámci murovaných konštrukcií ako aj druhotne použitých prvkov v nosných konštrukciách krovov. Dendrochronologické výskumy boli realizované Ing. Tomášom Kynclom z Brna. Pri prvej obnove […]

Čítať viac

Aktuality KPÚ Žilina 2015 – 2017 KPÚ Žilina

Aktuality KPÚ Žilina 2015 – 2017

— 2017 — Archeologický výskum neolitického sídliska na Liptove KPÚ Žilina v spolupráci so spoločnosťou Archeovýskum s.r.o. a spolkom Septentrio sa v máji 2017 podieľal na archeologickom prieskume a následnom sondážnom výskume novoobjaveného neolitického sídliska v Liptovských Matiašovciach. Výskum na vedecké a dokumentačné účely spočíval vo výkope troch archeologických sond. V jednej z nich sa […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Nález stredovekej nástennej maľby v kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Nález stredovekej nástennej maľby v kostole sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom

V stredovekom kostole bývalého františkánskeho kláštora Panny Márie v Okoličnom od roku 2010 postupne prebiehajú výskumné práce, práce na obnove a reštaurovaní interiéru. V roku 2018 bol v rámci reštaurátorského výskumu potvrdený predpoklad existencie nástenných malieb v štyroch poliach hviezdicovej klenby hlavnej lode. Po základnom očistení malieb od sekundárnych vrstiev sa ukázali monumentálne figurálne výjavy […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Konferencia Archeológia – svedectvo doby KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Konferencia Archeológia – svedectvo doby

Žilinský samosprávny kraj organizuje konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2018 v kongresovej sále Úradu ŽSK. Prednášajúci sú archeológovia pracujúci v inštitúciách žilinského kraja (Krajský pamiatkový úrad Žilina, Považské múzeum, Kysucké múzeum, Liptovské múzeum, Oravské múzeum). Sprievodnou aktivitou je výstava fotografií z archeologickej činnosti múzeí ŽSK a prezentácia činnosti […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Nález strieborných a zlatých mincí KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Nález strieborných a zlatých mincí

V sobotu 23. marca 2019 bol na Krajský pamiatkový úrad Žilina telefonicky nahlásený nález mincí v k. ú. obce Likavka. Podľa opisu nálezcov, manželov z Martinčeka, sa malo v mieste rozrytom po diviakoch nachádzať niekoľko malých strieborných mincí, pravdepodobne jedna zlatá minca, zlomky hlinenej nádoby a medený, resp. bronzový predmet. Zástupca Krajského pamiatkového úradu Žilina […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Odborné spracovanie pokladu mincí z Likavky KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Odborné spracovanie pokladu mincí z Likavky

Krajský pamiatkový úrad Žilina momentálne odborne spracováva mince z unikátneho pokladu z Likavky, ktorý sa našiel 23. marca 2019. Odborné čistenie mincí vykonáva Mgr. Martin Furman, PhD. z Krajského pamiatkového úradu Žilina a rekonštrukciu nádoby Michael Daskalakis z Považského múzea v Žiline. Viac o okolnostiach nálezu v článku Nález strieborných a zlatých mincí v Likavke. […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Zaistenie detektoristického náradia pod Hričovským hradom KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Zaistenie detektoristického náradia pod Hričovským hradom

Dňa 23.07.2019 uskutočnili príslušníci Policajného zboru SR v Žiline spolu s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline obhliadku zdevastovaného archeologického náleziska a národnej kultúrnej pamiatky Hričovského hradu. Obhliadka sa realizovala v súvislosti s podaným trestným oznámením na neznámeho páchateľa za rozsiahle poškodenie severozápadného svahu hradného kopca v tesnej blízkosti hradu, ktoré podal Mgr. Jozef Mihálik zo […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Zborník o nových archeologických výskumoch na strednom Slovensku KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Zborník o nových archeologických výskumoch na strednom Slovensku

Archeológovia pôsobiaci na území stredného Slovenska sa od roku 2016 pravidelne stretávajú na vedeckých konferenciách organizovaných vždy jednou inštitúciou v tejto územnej pôsobnosti. Výsledkom prvej konferencie stredoslovenských archeológov uskutočnenej v roku 2016 v Liptovskom múzeu v Ružomberku bol zborník všetkých prezentovaných príspevkov. V rokoch 2017 a 2018 sa uskutočnila konferencia v Banskej Bystrici a v […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Obnova zvonice v Pavčinej Lehote KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Obnova zvonice v Pavčinej Lehote

Vekom najmladšou drevenou zvonicou na Liptove zo štyroch, ktoré sú zapísané v ÚZPF je zvonica v Pavčinej Lehote z roku 1883. Architektúra drevenej stavby bola postavená v jednej stavebnej etape, bez ďalších radikálnych stavebných úprav. Funkcia objektu bola sakrálno – profánna, využívaná ako márnica. Je situovaná v cintoríne ako samostatne stojaci objekt. Pri jej nedávnej […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Nové archeologické nálezy v Kysuckom Novom Meste

Od minulého roka prebiehajú na veľkej časti intravilánu Kysuckého Nového Mesta výkopové práce v súvislosti s výmenou rúr distribúcie tepla. Krajský pamiatkový úrad Žilina vykonáva pravidelné obhliadky výkopov, počas ktorých boli na niektorých miestach objavené najmä pozostatky zaniknutých starších objektov. Na ulici Janka Jesenského medzi bytovým domom č. 1234 a domom č. 389/23 (pod gymnáziom) […]

Čítať viac

KPÚ Žilina – Obnova vodného mlyna v Likavke KPÚ Žilina

KPÚ Žilina – Obnova vodného mlyna v Likavke

Lokalita s vodným mlynom sa nachádza na juhovýchodnom okraji zastavaného územia obce Likavka, v dotyku s vodným tokom potoka. V minulosti v krajine osamotená murovaná stavba, je v súčasnosti atakovaná zástavbou rodinných domov. Likavský mlyn súvisí s dejinami stredovekého hradu Likava, kaštieľa sv. Žofie v Ružomberku a s históriou poddanskej obce Likavka. Bol postavený pravdepodobne […]

Čítať viac