Prejsť na obsah
Aktuality KPÚ Prešov 2011 – 2017 KPÚ Prešov

Aktuality KPÚ Prešov 2011 – 2017

— 2017 — Hrad s areálom v Kežmarku ukončenie 1. etapy obnovy hradných objektov Hrad v Kežmarku, so súčasným využitím pre muzeálne účely, je v rámci regiónu Spiša, ale aj v celoslovenskom meradle mimoriadne hodnotnou a významnou fortifikačnou stavbou vrcholného stredoveku a počiatku novoveku a predstavuje jednu z najlepšie zachovaných hradných pamiatok na území Slovenska. […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sa stávajú národnými kultúrnymi pamiatkami

Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo minimálne množstvo objektov, z územia Prešovského kraja napríklad NKP Cintorín vojenský v Závade (okr. Humenné). Predmetný cintorín bol vyhlásený za NKP dňa 10. októbra 1986. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že o ich existencii sa v podstate nevedelo. […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Nález gotickej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Nález gotickej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove

V roku 2018 bol zahájený reštaurátorský výskum jednokrídlovej neskororenesančnej brány z roku 1655 z Baziliky minor (rímskokatolíckeho Kostola sv. Egídia) v Bardejove, ktorý mal predchádzať jej samotnému reštaurovaniu. Pri sňatí ľavej časti zdobnej neskororenesančnej vrstvy z nosnej konštrukcie, po polovičnom odkryve, odhalil reštaurátor Akad. soch. Martin Kutný doposiaľ neprístupnú lícnu stranu pôvodnej gotickej brány, kde […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Prezentácia publikácie „Metodika identifikácie a výskumu historických krovov“ KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Prezentácia publikácie „Metodika identifikácie a výskumu historických krovov“

Dňa 7. 4. 2019 bol v rozhlasovej relácii RTVS Hosť dobrého rána odvysielaný rozhovor s Ľuborom Suchým z Krajského pamiatkového úradu Prešov, kde bola predstavená nová publikácia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky autorského kolektívu Suchý, Zacharová, Ižvolt, Ďurian pod názvom „Metodika identifikácie a výskumu historických krovov“. Zároveň boli vo vysielaní populárnou formou prezentované výsledky skúmania týchto […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Obnova Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Obnova Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach

Po ukončení obnovy Erbovej sály vo fintickom kaštieli sa 16. januára 2020 konalo jej slávnostné otvorenie. Jedinečný komplex kaštieľa s areálom, obnovovaný postupne (sýpka, kostol, kaštieľ…) má teraz komornú reprezentačnú sálu, ktorá prešla v priebehu rokov 2018 a 2019 komplexnou obnovou a reštaurovaním. Výsledky reštaurátorského výskumu dali základ reštaurátorskému postupu a určili aj najhodnotnejší neorenesančný […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Nálezy pamiatkovo hodnotných zvonov KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Nálezy pamiatkovo hodnotných zvonov

V priebehu prvých dvoch mesiacov aktuálneho kalendárneho roka sa KPÚ Prešov v rámci výkonu štátnej správy aj spracovania revízie ÚZPF podarilo vo zvoniciach a vežiach kostolov Prešovského kraja „objaviť“ sedem zvonov s pamiatkovými hodnotami. Šesť zvonov bolo lokalizovaných v sakrálnych objektoch gréckokatolíckej cirkvi, jeden v rímskokatolíckom kostole. Najstarší spomedzi „objavených“ zvonov je v súčasnosti inštalovaný […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Epidémie a výtvarné pamiatky KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Epidémie a výtvarné pamiatky

Výtvarné umenie v priebehu vekov neustále reagovalo na vonkajšie podnety a dobové dianie. Výnimkou neboli ani morové epidémie medzi 14. a 18. storočím, ktoré ovplyvnili podobu výtvarného umenia v mnohých žánroch. V období baroka vznikali na celom území dnešného Slovenska morové stĺpy – súsošia Immaculaty, ako poďakovanie preživších za prečkanie epidémie a na pamiatku jej […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Inštalácia replík náhrobných evidenčných tabúľ na vojnových cintorínoch v Stakčíne a Topoli KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Inštalácia replík náhrobných evidenčných tabúľ na vojnových cintorínoch v Stakčíne a Topoli

V roku 2019 pribudli na drevených krížoch vojnových cintorínov z Veľkej vojny (1914 – 1918), nachádzajúcich sa obciach v Stakčín a Topoľa, náhrobné evidenčné tabule s menami pochovaných vojakov. Ide o repliky, vychádzajúce z originálu nájdeného na lokalite Zboj (smaltované tabuľky oválneho tvaru natreté bielou podkladovou farbou s orámovaním a nápismi v čiernej farebnosti). Tento […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou – unikátne technické pamiatky stredoeurópskeho významu KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Viadukty z okolia Hanušoviec nad Topľou – unikátne technické pamiatky stredoeurópskeho významu

Mesto Hanušovce nad Topľou väčšina ľudí pozná vďaka kaštieľom (renesančný rod. Soós, barokový rod. Dessewffy) či kostolom (gotický rím. kat., klasicistický ev. a. v.) a najnovšie už aj vďaka zdevastovanej sušiarni liečivých bylín. Na území mesta a v jeho bezprostrednom okolí sa okrem už spomenutých zaujímavostí nachádzajú aj unikátne technické diela – štyri železničné viadukty, […]

Čítať viac

19. ročník medzinárodného kurzu – Dokumentácia a prieskum historických krovov KPÚ Prešov

19. ročník medzinárodného kurzu – Dokumentácia a prieskum historických krovov

Na území v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica (Hont, Novohrad a Zvolensko) bol pod hlavičkou českého SHP (Sdružení pro stavebně historický průzkum – Jiří Bláha) a Pamiatkového úradu SR (KPÚ Prešov – Ľubor Suchý, KPÚ Žilina – Karol Ďurian) v termíne 10. – 14. septembra 2018 zorganizovaný už v poradí 19. ročník medzinárodného krovového kurzu tzv. […]

Čítať viac

Metodický seminár Červený Kláštor KPÚ Prešov

Metodický seminár Červený Kláštor

V dňoch 14. – 15. 05. 2015 zorganizoval KPÚ Prešov metodický seminár v Červenom Kláštore, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci všetkých pracovísk KPÚ Prešov. Zamestnanci prezentovali svoje poznatky z rôznych seminárov a konferencií, poznatky z vlastnej metodickej činnosti a poznatky zo zahraničných pracovných ciest. Jednotlivé prednášky boli doplnené obrazovou prezentáciou a po každej prezentácii nasledovala […]

Čítať viac