Prejsť na obsah
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Nitrianskom kraji Archív podujatí

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Nitrianskom kraji

Tento rok sa uskutoční už 30. ročník celoslovenského podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Ide o významnú celoeurópsku iniciatívu, ktorá sa koná každý rok v septembri. Cieľom je priblížiť európske kultúrne dedičstvo širokej verejnosti. DEKD vzniklo z iniciatívy Rady Európy a je spoluorganizované členskými štátmi Európskej únie a ďalšími organizáciami. Podujatie sa koná v 50 krajinách […]

Čítať viac

Archívny a reštaurátorsky výskum mauzólea rodiny Stummer v Horných Obdokovciach odhalil nové zistenia KPÚ Nitra

Archívny a reštaurátorsky výskum mauzólea rodiny Stummer v Horných Obdokovciach odhalil nové zistenia

Mauzóleum rodiny Stummer v Horných Obdokovciach v okrese Topoľčany patrí medzi pozoruhodné  stavebné pamiatky z obdobia secesie na Slovensku. Areál mauzólea sa nachádza juhozápadne od kaštieľa Stummerovcov. Panstvo Horné Obdokovce kúpila rodina Stummerovcov v roku 1877, do kaštieľa sa nasťahoval Alexander Stummer, a o. i. zriadil v ňom múzeum historických, umeleckých a prírodných zbierok. Hlavný […]

Čítať viac

Takmer zabudnutá kamenná studňa kaštieľa už rok obohacuje mesto Zlaté Moravce KPÚ Nitra

Takmer zabudnutá kamenná studňa kaštieľa už rok obohacuje mesto Zlaté Moravce

Súčasťou zlatomoraveckého panského kaštieľa bol minimálne v 19. storočí rozsiahly park, ktorý sa rozprestieral juhozápadným smerom od kaštieľa. Časť parku sa zachovala dodnes. Však od kaštieľa, z ktorým v minulosti tvorili neodlučiteľnú súčasť každodenného života panstva, ich dnes oddeľuje zástavba rodinných domov na uliciach A. Kmeťa a Sládkovičova. Zástavba vznikla po rozparcelovaní okrajových častí parku […]

Čítať viac

Jedna z najkrajších alejí je na cintoríne v Topoľčanoch – prvé kroky odbornej obnovy KPÚ Nitra

Jedna z najkrajších alejí je na cintoríne v Topoľčanoch – prvé kroky odbornej obnovy

Stromová vegetácia na cintorínoch predstavuje potenciálny konflikt pre všetky zainteresované strany, a to vlastníkov hrobových miest, správcov cintorínov, orgánov ochrany prírody a krajiny a v prípade, že ide o pamiatkovo chránený objekt alebo je cintorín situovaný v pamiatkovom území aj orgánov ochrany pamiatkového fondu. Pokým vlastník vidí problematiku stromov na cintoríne striktne zo svojho (často […]

Čítať viac

Každý z nás môže zachrániť kúsok z histórie … KPÚ Nitra

Každý z nás môže zachrániť kúsok z histórie …

Počas tretieho májového víkendu sa pod vedením pracovníčky KPÚ Nitra uskutočnil povrchový zber a prieskum detektorom kovov hradiska v kat. úz. Veľké Lovce, okr. Nové Zámky. Predmetný prieskum bol vyvolaný podnetom ohlasovateľa, ktorý kontaktoval archeológa Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch s podozrením na ničenie archeologického náleziska, lokalizácia ktorého sa podľa jeho slov pravdepodobne dostala […]

Čítať viac

Priaznivá konštelácia Venuše alebo ZNOVUOBJAVENIE STRATENEJ KAMENNEJ STÉLY z Rímskeho kastela v Iži pri Komárne KPÚ Nitra

Priaznivá konštelácia Venuše alebo ZNOVUOBJAVENIE STRATENEJ KAMENNEJ STÉLY z Rímskeho kastela v Iži pri Komárne

Tento významný objav súvisí s národnou kultúrnou pamiatkou rímskeho vojenského tábora (kastel) v polohe Leányvár /Dievčí hrad/ pri obci Iža. Kastel bol vybudovaný na brehu Dunaja ako ľavobrežné predpolie rímskeho legionárskeho tábora (kastrum) Brigetio, nachádzajúceho sa na území dnešnej obce Szőny pri Komárome v Maďarsku. Kastel je za slovenskú stranu nominovaný ako súčasť rímskeho pohraničného […]

Čítať viac

Archeológia pravekých domácností – recenzia publikácie z Prahy KPÚ Nitra

Archeológia pravekých domácností – recenzia publikácie z Prahy

V najnovšom čísle časopisu Archeologické rozhledy – ročník LXXII – 2020, sešit 1, str. 156-158 – bola uverejnená recenzia vysokoškolskej učebnice Archeológia pravekých domácností, ktorá je knižnou podobou dizertačnej práce pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra, PhDr. Michaely Mandák Niklovej, PhD. Autorom recenzie je popredný český bádateľ, prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc., odborník špecializujúci sa na […]

Čítať viac

Príkladná obnova s dôrazom na detaily – v Zlatých Moravciach aj v Nitre KPÚ Nitra

Príkladná obnova s dôrazom na detaily – v Zlatých Moravciach aj v Nitre

Medzi pamiatkovo chránenými objektami majú okrem meštianskych domov a víl z prelomu 19. a 20. storočia veľké zastúpenie aj domy z prvej tretiny 20. st. Okenné a dverné výplne týchto nehnuteľností sú nielen dôležitou architektonickou súčasťou budov a nositeľmi pamiatkových hodnôt ale aj dokladom umelecko-remeselnej zručnosti našich predkov. Ich výpovedná hodnota je neoceniteľná a svedčí […]

Čítať viac

Veľprepoštský palác bude opäť súčasťou panorámy historickej Nitry KPÚ Nitra

Veľprepoštský palác bude opäť súčasťou panorámy historickej Nitry

Počas 2. svetovej vojny bola Nitra postihnutá viacerými bombardovaniami rôznej intenzity. Najničivejšie sa uskutočnilo 26. marca 1945 v pondelok Veľkonočného týždňa. Vyžiadalo si okolo tri a pol stovky obetí prevažne z radov civilného obyvateľstva, desiatky zničených a podstatne viac poškodených stavieb. V Hornom meste, najstaršej časti Nitry, sa bombardovanie najdeštruktívnejšie prejavilo na budove Veľprepoštského paláca. […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Obnova zaniknutného kláštora kamaldulov v Nitre KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Obnova zaniknutného kláštora kamaldulov v Nitre

Obnova a záchrana komplexu zaniknutého Kláštora kamaldulov v Nitre (známy tiež ako Zoborský kláštor, al. stredoveký Kláštor sv. Hypolita) prebieha systematicky od r. 2013. Z pôvodného barokového komplexu kláštora zo 17. storočia sa zachovala iba prestavaná hlavná kláštorná budova a ruiny Kostola sv. Jozefa, čiastočne odkryté murivá mníšskych príbytkov a oporné múry terás. Hlavnú kláštornú […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Obnova veternej studne v Trávnici KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Obnova veternej studne v Trávnici

V západnej časti obce Trávnica v okrese Nové Zámky je situovaná národná kultúrna pamiatka Veterná studňa, postavená okolo roku 1920 pre potreby zásobovania vodou neďalekého kaštieľa a parku. Na území Slovenska boli len tri podobné veterné studne, ktorého konštrukciu získal majiteľ (od roku 1896) kaštieľa gróf Karol Elbogen na svojich cestách po zahraničí. Pomocou kolesa […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

Medzi rokmi 2009-2017 bol Oblastným reštaurátorským ateliérom Levoča (Marián Keleši ) priebežne realizovaný podrobný reštaurátorský výskum a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Výskum nadviazal na dovtedy zistené poznatky o ikonografii, materiálovom riešení a technike maľby kombináciou nedeštruktívnych metód Janou Maříkovou Kubkovou a kolektívom autorov, ktorí okrem iného vyhodnotili, že dochované časti […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Deň otvorených dverí a putovanie pamiatkami a prírodou KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Deň otvorených dverí a putovanie pamiatkami a prírodou

Krajský pamiatkový úrad Nitra vás pozýva na podujatia organizované pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018. 22. septembra 2018 sa uskutoční v priestoroch KPÚ Nitra séria prednášok, venujúcich sa archeológii, vojnovým pomníkom, reštaurovaniu a obnove. V rámci sprievodného programu sa návštevníci oboznámia s prácou reštaurátorov a tiež si budú môcť prezrieť výstavu prác študentov zameranú […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Georadar pomáha doplňovať mozaiku stredovekých dejín KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Georadar pomáha doplňovať mozaiku stredovekých dejín

Spolupráca autorov príspevku zameraná na geofyzikálny výskum zaniknutých stredovekých sakrálnych objektov trvá od mája 2012, a od februára 2018 bola rozšírená pre celú komunitu pamiatkarov na Slovensku. Na území Nitrianskeho kraja sa uskutočnilo v tomto roku 6 expedícií, pričom to boli prieskumy a georadarové merania na území 12 katastrov: Bátorove Kosihy, Iža, Okoličná na Ostrove, […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Vydanie učebnice „Archeológia pravekých domácností“ KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Vydanie učebnice „Archeológia pravekých domácností“

Koncom roku 2018 bola odbornou radkyňou Krajského pamiatkového úradu Nitra, Mgr. Michaelou Niklovou, PhD., v spolupráci s vedúcou Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovou, PhD., publikovaná vysokoškolská učebnica s názvom „Archeológia pravekých domácností“. Publikácia vychádza z dizertačnej práce prvej z autoriek a podáva ucelený prehľad o novej […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Obnova kostola sv. Ondreja v Komárne KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Obnova kostola sv. Ondreja v Komárne

Kostol sv. Ondreja (22.04.2018 povýšená na bazilika minor) bol postavený v rokoch 1748 – 1756 jezuitským rádom v neskorobarokovom slohovom výraze. V roku 1760 interiér kostola vyzdobil freskami Franz Anton Maulbertsch. V roku 1763 bol kostol zničený silným zemetrasením. Následne v rokoch 1768-1771 bol kostol obnovený a interiér vyzdobil freskami viedenský umelec Johann Lucas Kracker. […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – V Nitre a Zlatých Moravciach pribudli národné kultúrne pamiatky KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – V Nitre a Zlatých Moravciach pribudli národné kultúrne pamiatky

Budova Červeného kríža v Nitre Budovu pre Československý Červený kríž s detským domovom v Nitre na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia naprojektoval František Lydie Gahura (1891 – 1958), ktorého možno označiť za jedného z najprogresívnejších československých architektov svojej doby. Podľa slovenského historika architektúry Matúša Dullu je budova jediným zachovaným realizovaným projektom tohto architekta […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Participácia KPÚ na priebehu architektonickej súťaže obnovy Kina Palace KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Participácia KPÚ na priebehu architektonickej súťaže obnovy Kina Palace

Mesto Nitra dňa 22. 6. 2019 vyhlásilo architektonickú súťaž na obnovu budovy kina, známeho ako Kino Palace, so zámerom jeho využívania na kultúrne účely, ťažiskovo pre potreby viacerých foriem scénického umenia, hudby a vizuálneho umenia. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta a nie je vyhlásenou národnou kultúrnou pamiatkou. Na základe archívneho výskumu sa však […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi Dni európskeho kultúrneho dedičstva

KPÚ Nitra – Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi

Krajský pamiatkový úrad Nitra, kancelária Komárno, Obec Veľké Turovce, Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho Vás pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičtva 2019 pozývajú na prednášku a prehliadku pod názvom Po stopách kostolov zasvätených sv. Martinovi. Cezhraničné podujatie sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 o 15:00 hodine v kultúrnom dome pri obecnom úrade vo Veľkých […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Ďakovný list KPÚ od farnosti Kubáňovo za archeologický výskum zanitknutého kostola KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Ďakovný list KPÚ od farnosti Kubáňovo za archeologický výskum zanitknutého kostola

Existenciu farnosti v Kubáňove (okr. Levice) potvrdzuje zápis o farárovi Egídovi (Egidius plebanus de Seci) z rokov 1332-1337. Podľa vizitácie z roku 1697 sa v Kubáňove nachádzal kostol sv. Andreja-Svorada a Benedikta, ako filiálka farnosti vo Vyškovciach nad Ipľom. Bol vybudovaný z kameňa v tvare rotundy, mal trámový strop a šindľovú strechu. Svätyňa bola zaklenutá, […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Obnova a prehliadka funkcionalistickej Vily K v Nitre KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Obnova a prehliadka funkcionalistickej Vily K v Nitre

Vila K alebo tiež Dom Kollmannovcov na Kmeťkovej ul. č. 22 v Nitre je jednou z prvých funkcionalistických architektúr v meste Nitra. Bola postavená v roku 1934 podľa návrhu významného architekta medzivojnového obdobia Oskara Singera ako rodinný dom pre zámožnejších obyvateľov mesta Nitra. Atypické architektonické riešenie funkcionalistickej vily s nautickým výrazom, ktorej hlavné obytné podlažie […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Nové zistenia sôch svätcov na námestí v Topoľčanoch KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Nové zistenia sôch svätcov na námestí v Topoľčanoch

V pamiatkovej zóne mesta, v areáli kostola Nanebovzatia Panny Márie, sa na neobvyklom mieste v rohu ohrady nachádza socha sv. Vendelína na novo vymurovanom provizórnom podstavci z tehál. Z iniciatívy správcu farnosti Mons. Argaláša bola zahájená jej obnova, nakoľko materiál pieskovca bol značne zvetralý a socha strácala svoju modeláciu. Tento zámer obnovy otvoril zaujímavý príbeh […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Nevídané, podarilo sa … nevhodný panelový dom v Partizánskom sa búra KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Nevídané, podarilo sa … nevhodný panelový dom v Partizánskom sa búra

Búra sa panelák v Partizánskom. Je to výnimočná situácia, keď vedenie mesta pristúpilo k jednej z najkomplikovanejších a spoločensky z hľadiska života mesta azda najkontroverznejších tém. Už v roku 1993 pamiatkari zo strediska vtedajšieho Pamiatkového ústavu v Topoľčanoch (pod ktoré patrilo v rámci vtedajšieho topoľčianskeho okresu aj mesto Partizánske), pri prerokovávaní nového územného plánu vyslovili […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Začiatok druhej etapy obnovy župného domu v Komárne kvôli koronavírusu preložený na rok 2021 KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Začiatok druhej etapy obnovy župného domu v Komárne kvôli koronavírusu preložený na rok 2021

Župný dom, v ktorej v súčasnosti pôsobí aj kancelária Krajského pamiatkového úradu Nitra, je pôvodne neskorobarokový objekt postavený ako sídlo Komárňansko-ostrihomskej stolice v roku 1798 podľa plánov Juraja Jáczyho. V roku 1813 bol radikálne prestavaný v klasicistickom slohovom výraze, čo dosvedčuje aj text v maďarčine na priečelí budovy „Miesto verejného bezpečia Pilier zákonov Bič zločinu […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – Kaštieľ v Arboréte Mlyňany – návrat k pôvodnému výrazu strechy KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Kaštieľ v Arboréte Mlyňany – návrat k pôvodnému výrazu strechy

V minulom roku začali práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa vo Vieske nad Žitavou (zaužívaný názov Arborétum Mlyňany). Kaštieľ je v areáli rozsiahleho parku – arboréta s cielenou koncepčnou výsadbou vzácnych a exotických rastlín a drevín. Pôvodným majiteľom a zakladateľom arboréta bol gróf Štefan Ambrózy – Migazzi, ktorý sobášom s Antóniou Migazzi v […]

Čítať viac

KPÚ Nitra – 20-ročné jubileum vyhlásenia pamiatkovej zóny Stummerova ulica s areálom „Starej“ nemocnice v Topoľčanoch KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – 20-ročné jubileum vyhlásenia pamiatkovej zóny Stummerova ulica s areálom „Starej“ nemocnice v Topoľčanoch

Na území mesta Topoľčian zanechali stopy všetky historické stavebné slohy, čitateľné najmä na nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach, ale i ďalších objektoch, ktoré sú súčasťou dvoch pamiatkovo chránených historicky hodnotných územných celkov. Tými sú od roku 1991 Pamiatková zóna Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany a od roku 2000 Pamiatková zóna Stummerova ulica s areálom „starej“ […]

Čítať viac