Prejsť na obsah
Rekonštrukcia Michalskej veže KPÚ Bratislava

Rekonštrukcia Michalskej veže

V súčasnosti prebieha celková rekonštrukcia Michalskej veže, ktorá je pripravovaná už od roku 2017. K obnove veže boli spracované rôzne výskumné dokumentácie, na základe ktorých dostáva veža nový výraz. Počas súčasnej rekonštrukcie Michalskej veže sa pristúpilo k obnove pôvodného barokového výrazu veže, avšak pri rešpektovaní niektorých zásahov z 19. storočia. Z dôvodu priblíženia sa barokovému […]

Čítať viac

Stručný príspevok k fasádnym úpravám architektúry záveru 20. a začiatku 30. rokov 20.storočia KPÚ Bratislava

Stručný príspevok k fasádnym úpravám architektúry záveru 20. a začiatku 30. rokov 20.storočia

V nedávnom období boli Krajským pamiatkovým úradom Bratislava v rámci príprav na rekonštrukčné práce vykonané prieskumy fasád niekoľkých stavieb v Bratislave pochádzajúcich zo záveru 20. a začiatku 30. rokov 20. storočia – ide o objekty NKP na Medenej 5 a Vajanského nábreží 9 (tzv. Palác Kotva) a objekt nezapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu na […]

Čítať viac

Výsledky prieskumu v modranskej hore KPÚ Bratislava

Výsledky prieskumu v modranskej hore

Náhodný nález ostrohy zo 14. až 15. stor. a následne zistené stopy vykrádania lokality nálezu tzv. detektoristami podnietili výskum, ktorého výsledky boli nedávno zosumarizované. Okrem archeológov KPÚ Bratislava a Trnava sa výskumu zúčastnili dobrovoľníci, prevažne z Občianskeho združenia Hradiská. Z náleziska sa podarilo získať 111 predmetov, prevažne kovových. Najstaršie sú keramické črepy s opatrnosťou datované […]

Čítať viac

KPÚ Bratislava – Obnova Mestskej sporiteľne KPÚ Bratislava

KPÚ Bratislava – Obnova Mestskej sporiteľne

Mestská sporiteľňa v Bratislave bola postavená v rokoch 1930 – 1931 podľa projektu architekta Juraja Tvarožka. V 70-tych rokoch 20. stor. došlo k viacerým stavebným úpravám objektu, ktoré nerešpektovali pôvodné architektonické dielo. To sa týkalo aj ústredného priestoru bankovej haly. Interiéry už, podľa archívnych dokumentov, „nevyhovovali potrebám prevádzky, ako aj úrovni a rozsahu poskytovania peňažných […]

Čítať viac

KPÚ Bratislava – Náhodný nález ostrohy odhalil neznáme výšinné praveké sídlisko KPÚ Bratislava

KPÚ Bratislava – Náhodný nález ostrohy odhalil neznáme výšinné praveké sídlisko

Posledný piatok v marci po pracovnej dobe bol členom Občianskeho združenia Hradiská ohlásený nález ostrohy trčiacej z vývratu stromu v Malých Karpatoch na území mesta Modra. Nálezca dodržal pokyny archeológa KPÚ, nález ponechal na mieste tak ako ho našiel a zamaskoval ho. Vzhľadom na ohrozenie nálezu už nasledujúci deň archeológovia KPÚ Bratislava a KPÚ Trnava […]

Čítať viac

KPÚ Bratislava – Obnova uličnej fasády meštianskeho domu vo Svätom Jure KPÚ Bratislava

KPÚ Bratislava – Obnova uličnej fasády meštianskeho domu vo Svätom Jure

Meštiansky dom na Prostrednej ul. č. 38, známy podľa jeho vlastníkov z 2. polovice 18. stor. aj ako kúria Podmanických, je situovaný v centrálnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur a v roku 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (č. ÚZPF 11608/1). Vznik tohto meštianskeho domu sa predpokladá v 1. polovici 16. storočia, pričom […]

Čítať viac

Aktuality KPÚ Bratislava 2016 KPÚ Bratislava

Aktuality KPÚ Bratislava 2016

— 2016 — Obnova Pálffyovského kaštieľa v Budmericiach V roku 2016 bola ukončená obnova Pálffyovského kaštieľa v Budmericiach. Kaštieľ bol od 50.-tych rokov 20.storočia dlhodobo užívaný pre Spolok slovenských spisovateľov, pre tento účel bol aj v interiéroch adaptovaný. V súčasnosti, po obnove, ktorú financovalo Ministerstvo kultúry SR je jeho účelovým zariadením. Obnova vykonaná v rokoch […]

Čítať viac

KPÚ Bratislava – Obnova kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre (2010 – 2019) KPÚ Bratislava

KPÚ Bratislava – Obnova kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre (2010 – 2019)

Kostol sv. Jána Krstiteľa predstavuje najstaršiu pamiatku mesta Modry z 2. pol. 13. storočia. Pôvodne stál uprostred staršieho osídlenia, postupným vývojom sa ocitol mimo opevneného jadra. V súčasnosti sa nachádza na južnom okraji pamiatkovej zóny mesta Modra. S obnovou kostola, ktorý bol len príležitostne využívaný a málo udržiavaný, sa začalo v roku 2010 vďaka iniciatíve […]

Čítať viac