Prejsť na obsah
Výsledky pamiatkových výskumov objektu radnice v Banskej Bystrici – odborná prednáška Aktuálne podujatia

Výsledky pamiatkových výskumov objektu radnice v Banskej Bystrici – odborná prednáška

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva Vás spolu so Stredoslovenskou galériou pozývame na odbornú prednášku, ktorá priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov realizovaných v závere roka 2022 na národnej kultúrnej pamiatke radnici, ktorá je súčasťou mestského hradu situovaného v srdci historického centra Banskej Bystrice. Prednáška sa uskutoční priamo v objekte bývalej radnice – Pretóriu na Námestí Štefana Moysesa 25 v Banskej […]

Čítať viac

Obnova Kúpeľov Sliač KPÚ Banská Bystrica

Obnova Kúpeľov Sliač

Mnohé z historických kúpeľných areálov na Slovensku sa v 90. rokoch 20. storočia dostali do existenčných problémov, s ktorými súvisela následná degradácia ich stavebno-technického stavu. Nebolo tomu inak ani s kúpeľmi v Sliači. Tento historický a pamiatkovo chránený kúpeľný areál sa však po mnohých rokoch chátrania a majetkovo-právnych treníc dočkal prvých reálnych krokov smerujúcim k jeho obnove. Z odbornej stránky medzi najdôležitejšie prípravné […]

Čítať viac

Zabezpečovacie práce v Banskej Štiavnici KPÚ Banská Bystrica

Zabezpečovacie práce v Banskej Štiavnici

Po uhasení posledných ohnísk požiaru, ktorý v centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu 18. marca 2023 v dopoludňajších hodinách v podkroví Pischlovho domu a preverení podmienok pre bezpečný nevyhnutný pohyb osôb na mieste, pracovníci Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (KPÚ BB) vstúpili do zasiahnutých objektov kvôli zhodnoteniu skutkového stavu. V dopoludňajších hodinách 20. marca 2023 sa na mieste sformoval tím […]

Čítať viac

Pomôže náhodný nález v stredoslovenských horách archeológom pochopiť posmrtné predstavy pravekých horalov?  KPÚ Banská Bystrica

Pomôže náhodný nález v stredoslovenských horách archeológom pochopiť posmrtné predstavy pravekých horalov? 

Na archeologické nálezy  môžeme naraziť úplne kdekoľvek, najmä v krajine po miléniá intenzívne využívanej ľuďmi ako je tá  naša. Tradične sa archeologické náleziská spájajú s úrodnými nížinami, prípadne nejakým opevneným bodom na vrchu blízkeho kopca. Už sme písali o nálezoch v riekach, ale ani vysoké hory neboli pre pravekého, či stredovekého človeku také cudzie, vzdialené a strašidelné ako by si […]

Čítať viac

Storočné sucho prispelo k objavu v koryte rieky Hron KPÚ Banská Bystrica

Storočné sucho prispelo k objavu v koryte rieky Hron

Zvolenská brána patrí medzi miesta s najväčšou koncentráciou opevnení na našom území (https://sketchfab.com). Dôvodom, prečo vo väčšine epoch bol tento priestor strážený, je dôležitosť miesta z hľadiska dopravy. Brána je priesmykom v pásme vulkanických pohorí, zároveň sa tu od nepamäti nachádzali miesta, kde sa dala prekonať rieka Hron. Okrem toho, že brána je priesmykom v pásme vulkanických pohorí, zároveň […]

Čítať viac

Cesta I/66 je zrejme najdlhšie používanou cestnou komunikáciou v Banskobystrickom kraji KPÚ Banská Bystrica

Cesta I/66 je zrejme najdlhšie používanou cestnou komunikáciou v Banskobystrickom kraji

Stredom Slovenska viedol dôležitý komunikačný koridor medzi juhom a severom, ktorého počiatky zrejme siahajú hlboko do praveku. Tento koridor nemá žiadny zvučný historický, či moderný zaužívaný názov, no tu ju budeme nazývať tak, ako ju označil v 90. rokoch archeológ V. Hanuliak – magna via antiqua (stará veľká/hlavná cesta) podľa jednej z mladších stredovekých zmienok […]

Čítať viac

Nález sekery v koryte Hrona KPÚ Banská Bystrica

Nález sekery v koryte Hrona

Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica bol ohlásený archeologický nález nájdený v koryte rieky Hron. Ide o sekeru objavenú náhodne počas ryžovania prírodného zlata metódou šlichovej prospekcie v blízkosti obce Slovenská Ľupča. Podľa informácií nálezcu, sa na tomto mieste pod skalným prahom v rieke, pod vplyvom vodného víru, tvorí sedimentačná lavica, v ktorej dochádza ku kumulácii […]

Čítať viac

V Banskobystrickom kraji vznikla archeologická platforma na zefektívnenie terénneho prieskumu KPÚ Banská Bystrica

V Banskobystrickom kraji vznikla archeologická platforma na zefektívnenie terénneho prieskumu

Moderné technológie posúvajú dopredu aj archeológiu. Mnohé nové postupy pomáhajú až pri spracovaní získaných archeologických nálezov. Najnovšou technologickou pomôckou pri vyhľadávaní nových nálezísk je letecké laserové snímkovanie terénu. V našich podmienkach, po priekopníckych aktivitách Národného lesníckeho centra vo Zvolene, začal Ústav geodézie a kartografie od roku 2020 systematicky snímať a zverejňovať povrch Slovenska touto metódou. […]

Čítať viac

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri KPÚ Banská Bystrica

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri

KPÚ Banská Bystrica sa počas svojej činnosti podarilo zdokumentovať doteraz neznáme archeologické nálezisko v okrese Revúca. Ide o výšinný opevnený areál v oblasti s výskytom železných rúd. Rozľahlý areál poskytol relatívne málo hnuteľných nálezov. Ojedinelé nálezy zlomkov keramických nádob však zaraďujú lokalitu do obdobia popolnicových polí pričom, niektoré z nálezov možno jednoznačne priradiť kyjatickej kultúre. […]

Čítať viac

Tajomstvá ukryté pred očami – obnova kostola sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici KPÚ Banská Bystrica

Tajomstvá ukryté pred očami – obnova kostola sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Bystrici

Od začiatku roka 2020 je v Banskej Bystrici pozornosť širšej verejnosti ako aj odborníkov venovaná plánovanej obnove kostola sv. Alžbety Uhorskej. Kostol je situovaný na západnom konci Mestskej pamiatkovej rezervácie. V minulosti bola jeho história prepojená so špitálom, preto je často profánne označovaný ako „špitálsky“. Zámerom obnovy je komplexná rekonštrukcia predmetnej pamiatky. Súčasťou renovácie bude […]

Čítať viac

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou KPÚ Banská Bystrica

Železničná stanica v Banskej Bystrici sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

Železničné stanice patria medzi verejné miesta, ktoré sú často navštevované. Staničné budovy na Slovensku vo väčšine prípadov do dnešnej doby zostali zachované tak, ako boli vybudované v dobe najväčšieho rozvoja železníc. Zaslúžia si našu pozornosť, keďže veľká časť z nich sa v súčasnosti považuje za cenné architektonické diela. Železničná stanica v Banskej Bystrici si do […]

Čítať viac

Aktuality KPÚ Banská Bystrica 2015 – 2017 KPÚ Banská Bystrica

Aktuality KPÚ Banská Bystrica 2015 – 2017

— 2017 — Čerín, r. k. kostol sv. Martina z Tours reštaurovanie stredovekých nástenných malieb Jednou z najvýznamnejších reštaurátorských akcií realizovaných v poslednom období v banskobystrickom regióne bolo reštaurovanie stredovekých nástenných malieb vo svätyni r. k. kostola sv. Martina z Tours v Čeríne. Reštaurátorské práce boli realizované vďaka Nadácii VÚB – Hlasovacej súťaže Poklady môjho […]

Čítať viac

KPÚ Banská Bystrica – Nález románskych prvkov v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici KPÚ Banská Bystrica

KPÚ Banská Bystrica – Nález románskych prvkov v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici

Počas realizácie 1. etapy reštaurátorského výskumu zameranej na interiér národnej kultúrnej pamiatky – Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici bolo nájdené románske okno na západnej strane transeptu pôvodne osvetľujúce bočnú severnú svätyňu. Na základe obdobných indícii na ploche muriva s omietkami a nátermi bolo potvrdené ďalšie románske okno na západnej strane transeptu pôvodne […]

Čítať viac

KPÚ Banská Bystrica – Bývalý kráľovský soľný úrad v Haliči postupne ožíva KPÚ Banská Bystrica

KPÚ Banská Bystrica – Bývalý kráľovský soľný úrad v Haliči postupne ožíva

Národná kultúrna pamiatka barokovo-klasicistická budova bývalého kráľovského soľného úradu v Haliči, nachádzajúca sa v Ochrannom pásme nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v obci Halič, bola postavená v roku 1767. Budova oplotená kamenným múrom má na oblúku brány datovanie Ao 1768. Objekt bol postavený ako dvojpodlažný trojtrakt s manzardovou strechou, čiastočne podpivničený je v južnej časti dvorového […]

Čítať viac

KPÚ Banská Bytrica – Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici KPÚ Banská Bystrica

KPÚ Banská Bytrica – Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici

Dlhodobo chátrajúca dominanta mesta Žarnovica sa po zmene vlastníctva dostala do rúk Mesta Žarnovica a tým začala systematická záchrana a obnova tohto kaštieľa. Pôvodne opevnený hrad z konca 15. storočia sa prestavbami zmenil na kaštieľ, miestnymi nazývaný Horný kaštieľ. Dnešnú, klasicistickú, podobu získal po prestavbe v 2. polovici 19. storočia, kedy bol zasiahnutý požiarom. Mesto […]

Čítať viac

KPÚ Banská Bystica – Plošný nedeštruktívny prieskum územia UNESCO Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia KPÚ Banská Bystrica

KPÚ Banská Bystica – Plošný nedeštruktívny prieskum územia UNESCO Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia

Územie Banskej Štiavnice a technických pamiatkami v jej okolí je lokalitou UNESCO už takmer tri desaťročia. Spolu s Okrem pamiatkových území PR Banská Štiavnica, PR Štiavnické Bane a PZ Banská Hodruša sem patria aj viaceré solitérne národné kultúrne pamiatky. Zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva však mimo existujúcich pamiatkových území neochraňuje samotnú banskú krajinu. Už […]

Čítať viac

KPÚ Banská Bystrica – Reštaurovanie a obnova Rímskokatolíckej kaplnky sv. Jána Nepomuckého vo Svätom Antone KPÚ Banská Bystrica

KPÚ Banská Bystrica – Reštaurovanie a obnova Rímskokatolíckej kaplnky sv. Jána Nepomuckého vo Svätom Antone

V novembri 2019 bola ukončená obnova a reštaurovanie pamiatkového objektu „Kaplnka sv. Jána Nepomuckého“ evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 1209/4, vo Svätom Antone. Pamiatkový objekt je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky „kaštieľ s areálom“, ÚZPF č. 1209/1-7 situovanom vo Svätom Antone.Predmetom reštaurovania boli aj hnuteľné národné kultúrne pamiatky: „oltár hlavný […]

Čítať viac

KPÚ Banská Bystrica – Pripomíname si 60.výročie úmrtia architekta Františka E. Bednárika KPÚ Banská Bystrica

KPÚ Banská Bystrica – Pripomíname si 60.výročie úmrtia architekta Františka E. Bednárika

V roku 2020 si pripomíname 60. výročie od smrti známeho architekta Františka Eduarda Bednárika (⃰1902, Bystřice pod Hostýnem – † 1960, Žilina). Jeho stavby sa nachádzajú najmä v regióne stredného Slovenska. Patril (okrem niekoľkých diel na začiatku kariéry) pomerne vyhranene ku skupine funkcionalisticky orientovaných tvorcov, ktorí smerovali k organicky poňatej architektúre. Neuspokojila ich asketická racionálnosť, […]

Čítať viac

Oslavujeme, kostol v Dúbravici pri Banskej Bystrici odkryje skrytý poklad KPÚ Banská Bystrica

Oslavujeme, kostol v Dúbravici pri Banskej Bystrici odkryje skrytý poklad

V histórii je vždy niekoľko významných udalostí, ktoré sa zapísali do pamätných dní ľudstva – komunity, lokality – obce. V histórii Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, ako aj verejnosti mesta Banskej Bystrice, je 18. máj dňom vyhlásenia Mestskej pamiatkovej rezervácie. V roku 2020 sa tento deň spojil aj s dátumom spustenia hlasovania Nadácie VÚB „Poklady […]

Čítať viac