Prejsť na obsah
28. ročník odborného seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja Aktuálne podujatia

28. ročník odborného seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Pozývame verejnosť na 28. ročník odborného seminára venovaného pamiatkam na území Trnavy a v Trnavskom kraji, ktorý sa uskutoční v priestoroch trnavskej radnice. Na podujatí autorky a autori predstavia výsledky realizovaných archeologických či architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov sakrálnych i profánnych pamiatok na území mesta i širšieho regiónu. Kde? Na Hlavnej ul.č.1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva   Kedy? 14.12.2023 (štvrtok) Tešíme sa […]

Čítať viac

Niekoľko poznámok k stavebno-historickému vývoju NKP Kostol Božieho Tela v Jankovciach KPÚ Prešov

Niekoľko poznámok k stavebno-historickému vývoju NKP Kostol Božieho Tela v Jankovciach

Obec Jankovce leží v Ondavskej vrchovine, vo východnej časti doliny Oľky, v nadmorskej výške okolo 178 m n. m. Rímskokatolícky Kostol Božieho tela v Jankovciach je situovaný v strede obce, na pozemku parcelné číslo KNC 1 k. ú. Jankovce. Areál kostola, ktorý má v pôdoryse tvar nepravidelného viacuholníka, je ohraničený novodobým plotom. Tento sakrálny objekt, ktorý patrí medzi kostoly […]

Čítať viac

Medzinárodná konferencia ku príležitosti 830 rokov od prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom KPÚ Trenčín

Medzinárodná konferencia ku príležitosti 830 rokov od prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom

V súvislosti s poznávaním pamiatkového fondu Dubnice nad Váhom, ako aj dedičstva, ktoré nesie stopu kultúrnej aktivity významného šľachtického rodu Illésházy, dávame do pozornosti medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorú pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom pripravuje Dubnické múzeum a Mesto Dubnica nad Váhom dňa 7. a 8. novembra 2023 v Dubnickom kaštieli. Témy prednášok sú […]

Čítať viac

Obnova portálov železničného tunela v Bratislave KPÚ Bratislava

Obnova portálov železničného tunela v Bratislave

Bratislavský železničný tunel na trati v smere Bratislava-Brno prebieha pod terénom paralelne s Pražskou ulicou, v terénnom záreze medzi masívmi Kalvárie a Kramárov. Ide o sústavu dvoch tunelov, z ktorých ten južnejší, tzv. starý tunel, je evidovaný ako nehnuteľná kultúrna pamiatka, avšak severný, novší tunel evidovaný nie je, napriek tomu, že oba tunely sú zjednotené spoločnými portálovými stenami situovanými na oboch […]

Čítať viac

Výsledky pamiatkových výskumov objektu radnice v Banskej Bystrici – odborná prednáška Archív podujatí

Výsledky pamiatkových výskumov objektu radnice v Banskej Bystrici – odborná prednáška

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva Vás spolu so Stredoslovenskou galériou pozývame na odbornú prednášku, ktorá priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov realizovaných v závere roka 2022 na národnej kultúrnej pamiatke radnici, ktorá je súčasťou mestského hradu situovaného v srdci historického centra Banskej Bystrice. Prednáška sa uskutoční priamo v objekte bývalej radnice – Pretóriu na Námestí Štefana Moysesa 25 v Banskej […]

Čítať viac

Obnova Kúpeľov Sliač KPÚ Banská Bystrica

Obnova Kúpeľov Sliač

Mnohé z historických kúpeľných areálov na Slovensku sa v 90. rokoch 20. storočia dostali do existenčných problémov, s ktorými súvisela následná degradácia ich stavebno-technického stavu. Nebolo tomu inak ani s kúpeľmi v Sliači. Tento historický a pamiatkovo chránený kúpeľný areál sa však po mnohých rokoch chátrania a majetkovo-právnych treníc dočkal prvých reálnych krokov smerujúcim k jeho obnove. Z odbornej stránky medzi najdôležitejšie prípravné […]

Čítať viac

Príkladná komplexná obnova meštianskeho domu na Holubyho ulici v Pezinku KPÚ Bratislava

Príkladná komplexná obnova meštianskeho domu na Holubyho ulici v Pezinku

Pezinok je obľúbená lokalita neďaleko Bratislavy, ktorá v posledných desaťročiach narástla z malého vinohradníckeho mestečka pod Karpatami na živé mesto so všetkými negatívami aj pozitívami, ktoré nárast počtu obyvateľov so sebou prináša. Centrum mesta Pezinok je charakteristické viac aj menej homogénnymi plochami zachovanej historickej radovej zástavby často na renesančných, niekde aj stredovekých základoch. Pri živelných úpravách objektov, […]

Čítať viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Nitrianskom kraji Archív podujatí

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Nitrianskom kraji

Tento rok sa uskutoční už 30. ročník celoslovenského podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Ide o významnú celoeurópsku iniciatívu, ktorá sa koná každý rok v septembri. Cieľom je priblížiť európske kultúrne dedičstvo širokej verejnosti. DEKD vzniklo z iniciatívy Rady Európy a je spoluorganizované členskými štátmi Európskej únie a ďalšími organizáciami. Podujatie sa koná v 50 krajinách […]

Čítať viac

Výstava a seminár „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny“ v Trenčíne Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Výstava a seminár „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny“ v Trenčíne

Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s Mestom Trenčín a Krajským pamiatkovým úradom Prešov Vás pozýva na výstavu Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na Území Slovenska. Výstava a sprievodné podujatie – odborný seminár sa uskutočnia pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023. Výstavu budete môcť bezplatne navštíviť od 4. do 14.9.2023 v átriu Mestského úradu v Trenčíne […]

Čítať viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Košickom kraji Archív podujatí

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Košickom kraji

Ako vždy, aj tento rok pamiatkari v mesiaci september pripomenú kultúrne dedičstvo, a KPÚ Košice sa v krásnej tradícii s radosťou pridáva k podujatiam. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú vždy v septembri v jednotlivých štátoch Európy v duchu zvolenej hlavnej témy. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a aktuálne sa pripomína téma „Dedičstvo, […]

Čítať viac

Nález maľby v prejazde Thurzovho domu v Levoči KPÚ Prešov

Nález maľby v prejazde Thurzovho domu v Levoči

Thurzov dom je súčasťou bloku domov na severovýchodnej strane Námestia Majstra Pavla v Levoči a patrí medzi najhodnotnejšie architektúry v meste, vznikol spojením dvoch starších objektov pri prestavbe v roku 1504. Dom patril do roku 1534 Jurajovi Thurzovi, ktorý ho v tomto roku daroval Martinovi Syglerovi, vlastnili ho významné osobnosti a bol viackrát prestavovaný. Začiatkom 19. storočia ho do vlastníctva […]

Čítať viac

Obnovovanú lekáreň u Salvátora na Panskej doplní aj pôvodný barokový mobiliár KPÚ Bratislava

Obnovovanú lekáreň u Salvátora na Panskej doplní aj pôvodný barokový mobiliár

V týchto dňoch prebieha postupná inštalácia historického mobiliáru do obnovených priestorov bývalej lekárne u Salvátora na Panskej ulici v Bratislave. Bytový dom s lekárňou so zaužívaným názvom „Lekáreň u Salvátora“ vznikol v roku 1904 na úzkej stredovekej parcele, pôvodne zo zadnej strany ohraničenej mestskými hradbami. Stavbu realizovala známa bratislavská stavebná firma Kittler & Gratzl pre lekárnika Dr. Rudolfa Adlera, ktorý si na […]

Čítať viac

„Ta už sme nakonec v totym UNESCO ?!“ KPÚ Košice

„Ta už sme nakonec v totym UNESCO ?!“

Zvonivé úspechy k 20. výročiu Dohovoru o nehmotnom dedičstve V tomto roku sa vo svete slávi a pripomína 20. výročie od zrodu významného parížskeho UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Pamiatkari sa aj cez Rádio Lumen zapojili do tejto celosvetovej iniciatívy prostredníctvom pravidelných relácií „Naše zvony a ich zvonári“, ktoré tentokrát získali prestížnu možnosť používať logo svetovej organizácie […]

Čítať viac

Otvorenie Múzea Martina Benku v Martine KPÚ Žilina

Otvorenie Múzea Martina Benku v Martine

V stredu 28. júna sa pracovníci Krajského pamiatkového úradu Žilina zúčastnili slávnostného otvorenia Múzea Martina Benku v Martine po štyroch rokoch komplexnej obnovy. Slávnostné otvorenie múzea bolo zo strany Slovenského národného múzea v Martine naplánované na 52. výročie úmrtia Martina Benku (* 21.september  1888, Kostolište – † 28. jún 1971, Malacky). Martin Benka bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista. Bol zakladateľom moderného slovenského prejavu v […]

Čítať viac

Nález unikátnej striebornej mince z 13. storočia pri Piešťanoch KPÚ Trnava

Nález unikátnej striebornej mince z 13. storočia pri Piešťanoch

Počas podrobnej numizmatickej analýzy pokladu mincí, nájdeného pri Piešťanoch v roku 2020, bola zistená razba, ktorej nález doposiaľ na Slovensku nebol známy. Mincou je fenig, ktorý má na averze vyrazené poprsie korunovaného panovníka s ľaliovitým žezlom a na reverze kráčajúce štvornohé zviera, pravdepodobne baránka. Ide o problematickú mincu, ktorá zatiaľ nebola presne zaradená. Pochádza najskôr z […]

Čítať viac

Obnova kaštieľa v Čunove odhalila hodnotné nástenné maľby KPÚ Bratislava

Obnova kaštieľa v Čunove odhalila hodnotné nástenné maľby

V rámci prebiehajúcich stavebných prác na obnove Kaštieľa v Čunove, ktorú realizuje Bratislavský samosprávny kraj s využitím zväčša európskych peňazí pre účel Ekocentra (85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu SR, 5% spolufinancovanie BSK), bola v troch východných miestnostiach JZ traktu kaštieľa aktuálne celoplošne odkrytá zaujímavá a hodnotná ručne maľovaná neskorobarokovo-klasicistická nástenná výzdoba, datovaná do 19. storočia. Existencia […]

Čítať viac

Pamiatkové paralely miest Žilina a Rajec KPÚ Žilina

Pamiatkové paralely miest Žilina a Rajec

Mestá Rajec a Žilina sú od stredoveku vďaka svojej blízkosti a historickým prepojeniam úzko späté. Intenzívny územný rozmach, ktorý Žilinu posunul v územnom i priemyselnom vývoji výrazne vpred oproti Rajcu, bolo získanie postavenia dôležitého železničného uzla v roku 1871. Odraz ich paralelného vývoja najlepšie vidno na ich stavebnom a urbanistickom vývoji. Okrem štvorcového námestia spájaného s nemeckou kolonizáciou a trojloďového kostola […]

Čítať viac

Hrobka Berzeviczyovcov na starom cintoríne vo Veľkej Lomnici KPÚ Prešov

Hrobka Berzeviczyovcov na starom cintoríne vo Veľkej Lomnici

Staré odpovede, nové otázky Obec Veľká Lomnica v rámci 260. výročia narodenia Gregora Františka Berzeviczyho usporiadala v dňoch 22. – 23. júna 2023 v Hoteli International vo Veľkej Lomnici odborné kolokvium, ktorého cieľom bolo priblíženie osobnosti šľachtica a jeho rodiny. Podujatia sa zúčastnili odborní pracovníci z viacerých slovenských kultúrno-osvetových a vedeckých inštitúcií. Príspevky boli obsahovo […]

Čítať viac

„Iba“ nehnuteľnosť v pamiatkovom území  –  nález nástennej maliarskej výzdoby v nájomnom dome na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne KPÚ Trenčín

„Iba“ nehnuteľnosť v pamiatkovom území  –  nález nástennej maliarskej výzdoby v nájomnom dome na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne

Jednou z dvoch najvýraznejších ulíc južnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín je Hviezdoslavova ulica. Ústi do Štúrovho námestia a napája sa na kratšiu Sládkovičovu ulicu, ukončenú tzv. Dolnou mestskou bránou, dnes označovanou ako „Mestská veža“. V minulosti tak predstavovala Hviezdoslavova ulica dôležitú cestnú komunikáciu, ktorá viedla z opevneného mesta smerom k obciam Soblahov a Trenčianske Biskupice. Vďaka tomu […]

Čítať viac

K. u. K – Košické kone … KPÚ Košice

K. u. K – Košické kone …

Nové príbehy starej jazdiarne „Všetko, čo sa tu vybudovalo pre armádu Rakúsko – Uhorska, bolo postavené veľmi kvalitne a obyčajne dodnes slúži rôznym potrebám našej občianskej spoločnosti, lebo sa to dalo (a stále dá) neveľkým nákladom prispôsobiť civilnému životu.“ Štefan Eliáš (Dejiny Košíc v dátach, IV. diel, 2016) Vojenský a konský príbeh Košice boli najmä na prelome 19. […]

Čítať viac

Obnovy fasád v pamiatkových územiach bratislavského kraja KPÚ Bratislava

Obnovy fasád v pamiatkových územiach bratislavského kraja

V rámci Bratislavského kraja spadajú pod ochranu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „pamiatkový zákon“) nielen jednotlivé objekty, ale aj viaceré pamiatkovo hodnotné územia, ktoré majú pomerne homogénne zachovanú historickú urbanistickú štruktúru a v rámci nej zároveň veľký podiel jednotlivých pamiatkovo hodnotných prvkov – kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a tiež objektov, […]

Čítať viac

Zaži barok … s pamiatkarmi! KPÚ Košice

Zaži barok … s pamiatkarmi!

“ Hledám obraz a taky vidím obraz, když ten muž v zrcadle ke mne promluví.“ (Grasham Nash) Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov špecializovanej štátnej správy môže mať pestré a zaujímavé podoby. Teatrálne, pompézne, emotívne, moderné i príťažlivé. Ako samotní pamiatkari. Alebo ako barok. Ponúkame Vám v tomto štýle barokovú inšpiráciu, ktorú sme – košickí pamiatkari  – mohli zažiť vďaka dlhoročnej spolupráci s Východoslovenským […]

Čítať viac

Geologicko – paleontologicko – archeologická diskusia v Trnave KPÚ Trnava

Geologicko – paleontologicko – archeologická diskusia v Trnave

4. mája 2023 sa v sídle Krajského pamiatkového úradu Trnava uskutočnil deviaty ročník Geologicko – paleontologicko – archeologickej diskusie (GEPAARD 2023). Na jej organizovaní sa podieľal náš úrad a PAMARCH, s.r.o. Prednesených bolo sedem príspevkov, z toho päť od bádateľov zo Slovenskej republiky a dva z Českej republiky. Prvé dva príspevky sa týkali výskumov mladopaleolitickej lokality patriacej kultúre […]

Čítať viac

Nové nálezy v kostole Všetkých svätých v Žiline-Brodne KPÚ Žilina

Nové nálezy v kostole Všetkých svätých v Žiline-Brodne

Na severnom okraji Žiliny sa nachádza jej mestská časť Brodno. V kedysi samostatnej kysuckej obci (prvá písomná zmienka je z roku 1438) stojí Kostol Všetkých svätých. K jeho datovaniu boli rozporuplné informácie, lebo historická spisba kládla jeho výstavbu nedlho pred rok 1569. Naopak autori Súpisu pamiatok na Slovensku z roku 1967 ho datovali do roku 1913. Kostol síce […]

Čítať viac

Posledná košická Rimanka … KPÚ Košice

Posledná košická Rimanka …

Celoživotná pocta archeologičke Márii Lamiovej-Schmiedlovej    Pamiatkový úrad SR udelil dňa 26. apríla 2023 v Trnave pri slávnostnej príležitosti Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva klasickej archeologičke Dr. Márii Lamiovej-Schmiedlovej. Radi by sme verejným predstavením jej príbehu vzdali úprimnú vďaku za jej požehnaný život i pôsobenie medzi nami. Tešíme sa, že nám je dopriate […]

Čítať viac

Obnova strechy Bratislavskej Reduty KPÚ Bratislava

Obnova strechy Bratislavskej Reduty

Na budove Bratislavskej Reduty, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v ÚZPF SR, aktuálne prebieha obnova medeného strešného plášťa, z ktorej Vám prinášame niekoľko pracovných záberov. Tvarovo pomerne komplikovaný strešný plášť, pozostávajúci z medených šablón, falcovaných plechov, ríms a ďalších ozdobných doplnkov, nadobudol v čase množstvo porúch, dôsledkom čoho boli netesnosti a pretekanie zrážkových vôd do krovu. Vzhľadom na rozsah týchto […]

Čítať viac