Prejsť na obsah

Časopis Pamiatky a múzeá. Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2020

Časopis Pamiatky a múzeá. Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2020 - ilustračný obrázok
Logo časopisu Pamiatky a múzeáRedakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo Vás žiada o návrhy na nominácie na Výročné ceny časopisu za rok 2020, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách:

1. objav / nález / akvizícia
2. expozícia / výstava
3. publikácia / periodická tlač
4. obnova / adaptácia
5. reštaurovanie
6. podujatie
7. audiovízia / multimédiá

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela objavené, nadobudnuté, prezentované, sprístupnené, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2020.

Vaše návrhy posielajte výlučne elektronicky vyplnením online formulára najneskôr do 15. apríla 2021. Návrhy zaslané po tomto termíne redakcia nebude akceptovať.

Pri online formulári je k dispozícii prehľadná metodika. Váš nominačný návrh si budete môcť vytlačiť či uložiť. Jeho doručenie do redakcie Vám bude potvrdené notifikačným mailom zaslaným na zvolenú emailovú adresu.

V prípade nejasností, podnetov a otázok, prosím, kontaktujte redakciu na adrese: vyrocneceny@snm.sk, resp. telefonicky v pondelok – piatok, od 10,00 do 14,00 na tel. č.: +421 904 674 098, +421 917 745 728 alebo +421 907 941 782.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 budú publikované v čísle 3/2021.

Tešíme sa na Vaše návrhy.