Prejsť na obsah

Časopis Pamiatky a múzeá – Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2019

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás
žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2019 za najpozoruhodnejšie
diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto
kategóriách:


  • objav/nález
  • akvizícia
  • expozícia
  • výstava
  • publikácia
  • menšia publikácia/drobná tlač/periodiká
  • obnova/adaptácia
  • reštaurovanie
  • akcia/podujatie/dlhodobé projekty
  • audiovizuálne diela a multimédiá


Pripomíname, že
ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v
priebehu kalendárneho roka 2019. Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku
diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie, dokumentáciu v obrazovej
forme či printové publikácie, propagačné tlače a iné formy dokumentácie určené
na verejnú prezentáciu. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 budú
publikované v čísle 3/2020.
Svoje návrhy,
podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 20. mája 2020 na adresu:


Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16

public@snm.sk

tel.: 02/2049 1231

Tlačivo na návrhy nominácií (docx, 106 kB)