Prejsť na obsah

KPÚ Banská Bystrica – Bývalý kráľovský soľný úrad v Haliči postupne ožíva

KPÚ Banská Bystrica – Bývalý kráľovský soľný úrad v Haliči postupne ožíva - ilustračný obrázok
Národná kultúrna pamiatka barokovo-klasicistická budova bývalého kráľovského soľného úradu v Haliči, nachádzajúca sa v Ochrannom pásme nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v obci Halič, bola postavená v roku 1767. Budova oplotená kamenným múrom má na oblúku brány datovanie Ao 1768. Objekt bol postavený ako dvojpodlažný trojtrakt s manzardovou strechou, čiastočne podpivničený je v južnej časti dvorového a uličného traktu. Soľné domy slúžili na uskladňovanie soli. So soľným skladom v Haliči sa stretávame už v roku 1711. V Novohradskej stolici boli 2 soľné sklady, neskôr zostal len soľný sklad v Haliči. Soľný monopolný poriadok (právo panovníka, resp. štátu na ťažbu soli a obchod) poznáme z rokov 1701 a 1835. Podľa nového systému, niektoré obce dostali povolenie, aby predávali soľ, museli vyložiť na dom dvojitého orla po zaplatení určenej taxy. Soľný monopol bol výlučným právom aj za I. Československej republiky. Dlhoročným kráľovským úradníkom soľného úradu v Haliči bol Lőrinc Schiffer (1823). Postupne hlavne zmenou funkcie bol Soľný úrad na prelome 19. a 20. storočia rozhodnutím grófa Forgácha prerobený na bývanie pre rodinu správcu grófskych majetkov. Po druhej svetovej vojne sa miestnosti budovy využívali na ordináciu obvodného lekára, školu a miestnosť na kultúrne účely. Komplexnou rekonštrukciou prešiel v rokoch 1986-1889. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ho v 90. rokoch minulého storočia využívala ako depozitár. Od roku 2010 nový vlastník na základe rozhodnutí o zámere obnovy nehnuteľnosti NKP zrealizoval odstránenie havarijného stavu vstupného portálu, izoláciu základov a oddrenážovanie objektu vstupného portálu, obnovu poškodenej omietky, náteru interiéru a exteriéru objektu a priľahlého múru. V roku 2019 vlastník s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR z podprogramu Obnovme si svoj dom, vykonal práce na obnove strechy a súvisiacich konštrukcií v nasledovnom rozsahu: odstránenia krytiny, výmena poškodených častí prvkov konštrukcie krovu, inštalácia novej strešnej krytiny. V ďalšej etape vlastník plánuje úpravu podkrovného priestoru so zámerom zriadiť spoločenskú miestnosť s divadielkom pre deti.
Zaujímavosťou je, že budova plní funkciu súkromného múzea a sídla neziskovej organizácie Jožo Pročko deťom n.o.. Na prízemí sa nachádza súkromné múzeum, v ktorom sa vystavujú predmety spojené s Haličou i okolitým regiónom, ktoré vlastník zozbieral niekoľkoročným úsilím od miestnych obyvateľov. Zbierka obsahuje mnoho vzácností ako napr. historické fotografie s presnými popismi, vzácnu kroniku Haliče, exponáty rodiny Forgáchovcov, kreslo vyrobené pre cisárovnú Sisi, mobilný mini záchod, staré motorky, staré mobilné telefóny či predmety z kaštieľa, ktorý v roku 1945 zničili Nemci a množstvo predmetov z konca 19. storočia až po nedávnu minulosť. Na hornom podlaží sú zriadené skromné izby, ktoré vlastník poskytuje na určitý čas rodinám v núdzi, pre detské tábory, rôzne kurzy alebo nocľah návštevníkom pri spoločenských akciách, ktoré organizuje v obci.

Ing. Agáta Bystrianská, KPÚ Banská Bystrica – pracovisko Lučenec

Budova soľného úradu v Haliči

Budova soľného úradu v Haliči

Budova soľného úradu v Haliči

Budova soľného úradu v Haliči

Budova soľného úradu v Haliči