Prejsť na obsah

Bratislavský hrad – dokumenty k objektivizácii kauzy „garáže“

Vzhľadom na tlačovú správu, ktorú vydala TASR 18. 3. 2015 k problematike stavebnej činnosti, výskumov a ochrany pamiatok na severnej terase Bratislavského hradu, dávame do pozornosti Závery odborného grémia trvajúceho 14 hodín, ktoré vyhodnotilo doteraz vykonávané výskumy a ochranu nálezov z doby 1. stor. p. n. l. Mediálne prezentovanie výsledkov hodnotiacej správy z nám neznámych dôvodov neupriamilo pozornosť práve na podstatnú časť hodnotenia, kde činnosť pamiatkarov bola vyhodnotená ako zodpovedajúca, ochrana nálezov ako dostatočná a ich prezentácia adekvátna najmä preto, že práve v médiách sa utvrdzovala verejná mienka v predstave, že pamiatkari nevykonávajú svoju prácu dostatočne, nálezy sú ničené, nie sú ochránené, nebudú zachované a prezentované. Všetko sa ukázalo ako neopodstatnené. …

(Z listu riaditeľa KPÚ Bratislava, generálnemu riaditeľovi TASR)


Dokumenty na stiahnutie:
Zápisnica z medzinárodnej archeologickej komisie zo dňa 16. 3. 2015 (PDF, 790 kB)
Závery odborného grémia zo dňa 17.3.2015 (PDF, 904 kB)
Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava (PDF, 931 kB)
Prezentácia projektu diskutovanej obnovy (PDF, 7025 kB) (PDF, 7025 kB)