Prejsť na obsah

Bibliografia Václava Mencla

sign. 20275
Mencl, Vávlav: Přehled vývoje středověké architektury na Slovensku. Otisk z Časopisu učené společnosti Šafaříkovy Bratislava, VII, č. 4-5. Bratislava, Státní tiskárna 1933. s.398-415.

sign. 20269-20270
Mencl, Václav: Ostřihomské vykopávky. Otisk z časopisu Bratislava. Časopis pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi XI. 1937, č. 1. Separát. B.m., b.n. 1937, č. 1, s. 97-100.

sign. 19302-19303
Mencl, Václav: České středověké klenby. Praha, Orbis 1974. 142 s.

sign. 21799-21800, 25192
Mencl, Václav: Lidová architektura v Československu. Praha, Academia 1980. 630 s.

sign. 19089, VF 129
Mencl, Václav: Česká architektura doby lucemburské. Praha, Sfinx 1948. 200 s.

sign. 5118 B,18593
Mencl, Václav: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá
grafická unie 1937. 478 s.

sign. 17096-17097, 17100
Mencl, Václav: Města, hrady a zámky. Letecké fotografie Eugena Vasiliaka. Praha, Odeon 1970. 514 s.

sign. 15426-15429, 25809-25812, 26497
Mencl, Václav: Výtvarný vývoj středověkých omítek. Praha, B. Janda-Orbis 1968. 81 s.

sign. 19666
Mencl, Václav: Středověká města na Slovensku. Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1938. 230 s.

sign. 20278-20280
Mencl, Václav: Két ösi építészeti emlék Magyarországon. Különlenyomat a Müvészettörténeti Értesítöl 1959. évi 4. számából. Separatum. Budapest, Akadémiai Kiadó 1959, s. 217-220.

sign. 9965
Mencl, Václav: Plzeň. Sedm kapitol z její výtvarné minulosti. Plzeň, Krajské nakladatelství 1961, 87 s.

sign. 364
Mencl, Václav: Dřevěné kostelní stavby v zemích českých. Praha, Štenc J. 1927. 111 s.

sign. 2695, 20274
Böhm, J. – Mencl, V.: Výzkum na hradě Nitranském 1930-1931. Zvláštní otisk z Památek
archaeologických, XXXVII. 1931. Praha Státní tiskárna 1931. 16 s.

sign. 4411, 4418
Mencl, V. – Poche, E.: Vzpomínky na Prahu. Praha, Orbis 1949. 202 s.

sign. 20276-20277
Mencl, Václav: Romanische Baukunst in der Slowakei. Separát. Praha, b.n., 1937, s. 403-440.

sign. 4288
Mencl, Václav – Menclová, Dobroslava: Bratislava. Stavební obraz města a hradu. Praha,
Štenc, J. 1936. 272 s.

sign VF 6088
Řeřicha, Josef – Mencl, Václav: Dřevěné kostely v oblasti Karpat. Soubor 23 originálních dřevorytů z let 1929-1935. Praha, Picka J. 1948. 28 s.

sign. P 20205
Mencl, Vávlav – Menclová, Dobroslava: Stavební vývoj Bratislavy. In: Stavba měst a venkovských obcí. Zprávy ústavu pro stavbu měst při Masarykově akademii práce. Roč. 5, sešit 1-6. Praha 1931. 14 s.

sign. 6012, 11770
Dvořák, František a kol.: Český Krumlov – jeho život a umělecký růst. Předmluva Václava Mencla. Praha, naklad. V. Poláčka 1948. 14 s.

Guldan, Patrik: Bibliografia diela Václava Mencla. In: Život a dielo Václava Mencla na Slovensku. Kolokvium. Bratislava, Umeleckohistorická spoločnosť na Slovensku pri Slovenskej akadémii vied 1999. s. 99-113.

Rok 1926

 1. Die Holzkirche vom konstruktiven Gesichtspunkt. In: Zaloziecky, W. R.: Die gotische und barocke Holzkirchen in den Karpathenländern. Wien 1926, 129 s.

Rok 1927

 1. Několik příspěvků k otázce lidové architektury. In: NVČ, roč. XX., č. 3, Pa 1927, s. 210-231.
 2. Dřevěné kostelní stavby v zemích českých. Vydal Jan Štenc Pa 1927, 111 s., 82 vyobrazení.

Rok 1928
4.Recenzia Wirthovej práce „Umění československého lidu“. In: ČSPSČ Pa, XXXVI., 1928, s. 43-44.

Rok 1929

 1. Lidové umění výtvarné. In: NVČ /rediguje J. Polívka/, roč. XXII, Pa 1929 č. 2-3, s. 112-142.
 2. Konstrukce dřevěných kostelů. In: NVČ, roč. XX, č. 3, Pa 1929, s. 143-159, 14 obr.
 3. Několik příspěvků k otázce lidové architektury. In: Národopisný věstník, roč. XX., č. 3, s. 210-231.
 4. Gotika /heslo v slovníku/. In: Technický slovník, ilustrovaná encyklopedie věd technických, díl IV., vyd. Teyssler-Kotyška, Pa 1929, nakladatelé Borský a Šulc, Pa XII, s. 917-922.
 5. Gotika barokní /heslo v slovníku/. In: Technický slovník, ilustrovaná encyklopedie věd technických, díl IV., vyd. Teyssler-Kotyška, Pa 1929, nakladatelé Borský a Šulc, Pa XII, s. 922-923.

Rok 1931

 1. Stavební vývoj Bratislavy. /Spoločne s Dobroslavou Menclovou/ In: časopis SMaVO, Zprávy ústavu pro stavbu měst při Masarykově Akademii práce, Pa, roč. V., sešit 1.-6., srpen 1931, s. 1-14.
 2. Nové poznatky o Arpádovských kostoloch na Slovensku. In: SISt, roč. 1, č. 2, 1931, s. 39-47.
 3. Výzkum na Hradě Nitranském 1930-1931. /Spoločne s J. Böhmom/. In: Pa, Skupina historická, reduguje Antonín Matějček a Zdeněk Wirth, Nové řady ročník 1., díl XXXVII.,1931, sešit 2-3, s. 64-79, 15 obr.

Rok 1932

 1. Románska architektúra oblasti banskej. /Partia z pripravovanej štúdie o stredovekom umení na Slovensku./ In: SISt, roč. II., 1932, s. 155-160 a 306-312.

Rok 1933

 1. Stavebný vývoj Nitry. In: SISt, roč. III., 1933, č. 1-2, s. 21-23.
 2. Stredoveká architektúra na Nitrianskom hrade. In: Nitra, dejiny a umenie Nitrianskeho zámku. /Zborník kolektívu autorov zostavil J. Hoffman./ Vydal SSV, Trnava 1933, s. 59-99.
 3. Stavebný vývoj Nitrianskeho hradu za stredoveku. In: Zborník KS 833-1933, Vydal SSV Trnava 1933, s. 407-425.
 4. Najstaršie zachovalé kostoly na Slovensku. In: Zborník KS 833-1933, Vydal SSV Trnava 1933, s. 435-443.
 5. Postup chrámových stavieb na hrade Nitra za stredoveku. In: Zborník „Ríša Veľkomoravská“, zostavil dr. Ján Stanislav, 1. vydanie Pa 1933, nakladateľ L. Mazáč v Prahe, s. 265-274. Sign.: 20 F 719 UK Ba. 2. vydanie v roku 1935, sign. SD 11383 UK Ba.
 6. Chrám Panny Marie v Novém Měste nad Váhem. In: PA, Skupina hisktorická, vydáva Archeologická komise České akademie v Praze a Archeologický zbor Národního musea v Praze, roč. III., díl XXXIX., 1933, s. 20-25.
 7. Diskuse o Starém Slovensku. /Nejstarší kostely v Liptově/ In: Bratislava ČPVSaPR, vydáva UsŠ, roč. VII., 1933, č. 4-5, s. 510-511.
 8. Přehled vývoje středověké architektury na Slovensku. In: ČPVSaPR, vydáva UsŠ, Bratislava, roč. VII., 1933, sešit č. 4-5, s. 398-414, tiež separát, 20 s.
 9. Rekonstrukce klášterního kostela blahoslavené Anežky v Praze a její význam pro dějiny české rané gotiky. In: PA, Skupina historická, vydáva Archeologická komise České akademie v Praze a Archeologický zbor Národního musea v Praze, roč. III., díl XXXIX., sešit 1-4, 1933, s. 46-54.

Rok 1935

 1. Vznik a vývoj gotické kroužené klenby. In: RKpPDU za rok 1934, nákladem „Kruhu“, tiskla a upravila Dyrynkova tiskárna v Praze, Pa 1935, s. 93-110.
 2. Universitní budovy v Trnavě. In: Bratislava, ČPVSaPR, vydáva UsŠ , roč. IX., 1935, č. 3, s. 255-268, a 6 s. fotopríloh.
 3. Římska stanice na Děvíne. In: Bratislava, ČPVSaPR, vydáva UsŠ, roč. IX., 1935, č. 4, s. 429-431.
 4. Výkop kostela sv. Vavřince v Bratislavě. In: Bratislava, ČPVSaPR, vydáva UsŠ, roč. IX., 1935, č. 4, s. 465-467.
 5. Tohoročné úpravy devínskeho hradu. In: SISt, roč. V., 1935, č. 11, s. 306-307.
 6. Najstaršie stavebné pamiatky Spiša. In: SISt, roč. V., 1935, č. 12, s. 344-347.
 7. Měškův kostel v Hnězdně. Menclova recenzia rovnomennej správy biskupa A. Laubitza
  uverejnená v „Biuletyne historii sztuki i kultury“, roč. III., č. 1. In: Bratislava, ČPVSaPR, vydáva
  UsŠ, roč. IX., 1935, č. 3, s. 199-200.

Rok 1936

 1. Bratislava, stavební obraz města a hradu. /Spolu s Dobroslavou Menclovou/, vydal Jan Štenc, Pa 1936, 185 s., 39 obrazových príloh, 77 tabuliek.
 2. Vilém Pražák: Slovenské lidové výšivky. Ba 1936, nákladom Vědeckých ústavů města Bratislavy, strán 368, 28 obr. tabulí. Recenzia Pražákovej knihy „Slovenské výšivky“. In: Bratislava, ČPVSaPR, vydáva UsŠ, roč. X., 1936, s. 468-470.
 3. Bartolomej Krpelec: Bardejov a jeho okolie dávno a dnes. Vydal miestny odbor Matice Slovenskej v Bardejove, r. 1935 s predhovorom Pavla Bujnáka, strán 392, Menclova recenzia In: Bratislava, ČPVSaPR, vydáva UsŠ, roč. X., 1936, č. 4-5, s. 471-472.
 4. Československá vlastivěda. Diel VIII. Umenie. Pa 1935, 759 s. Recenzia In: sMS, časť druhá História, roč. XIV., 1936, č. 2, s. 345-350.
 5. Premonštrátsky kláštor Bzovík s kostolom sv. Štefana. In: sMS, časť III., História, zredigoval
  Frant. Hrušovský, roč. XIII, 1935, č. 40, s. 402-416, od s. 510 obrazová príloha, 7 pôdorysov a 8
  foto, sign. SD 207, UK Ba.

Rok 1937

 1. Ostřihomské vykopávky. In: Bratislava, ČPVSaPR, vydáva UsŠ, roč. XO., 1937, č. 1, s. 97-100, 2 tab.
 2. Z novější literatury o slovenských stavebních památkach. /J. O. Novotný, J. Špirko, B. Wick/ In: Bratislava, ČPVSaPR, vydáva UsŠ, roč. XI., 1937, č. 4, s. 429-430.
 3. Stredoveká architektúra na Slovensku. /Kniha prvá, Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej./ Nakladom Československej grafickej únie, účastinnej spoločnosti, 478 s.,123 obr. Pa-Prešov 1937.
 4. Recenzia knihy M. Dragana: Ukrainische Holzkirchen. In: Slavische Rundschau, vydáva Nemecká spoločnosť pre slovanský výskum v Prahe, roč. IX., 1937, č. 5, s. 324-326.

Rok 1938

 1. Architektura středověku. /Menclova štúdia/ In: Umění na Slovensku – Odkaz země a lidu, /soubor dokumentů, zborník/, redigoval Karel Šourek, vyd. Melantrich Pa 1938, s. 9-14. vysvetlivky k reprodukciám na s. 14-16.
 2. O opravách něktorých památek na Slovensku r. 1937. In: ZPP, roč. II., 1938, č. 1, s. 27-29.
 3. Středověká města na Slovensku. Práce UsŠ v Bratislavě, svazek 26. Ba 1938, 230 s., 48 vyobrazení v texte, 29 obrazových príloh.
 4. Konstruktivní povaha gotické síťové klenby. In: ZPP, roč. II., sešit 4, duben 1938, s. 53-56.
 5. O výstave životného diela Dr.h.c. architekta Dušana Jurkoviča. In: SISt, roč. VIII., 1938, č. 8, s. 169-171.
 6. O účasti Slovenska na vzniku pozdně gotické architektury. /Spolu s Dobroslavou Menclovou/ In: U, roč. XI., 1938, sešit č. 7-8, s. 362-384, sign. 19 C 1562 UK Ba.

Rok 1939

 1. Kostel Sv. Ducha v Praze. In: ZPP, roč. III., 1939, sešit č. 8, s. 119-121.
 2. Kostel Sv. Jiří na hradě Pražském. In: PAaM, roč. IX-XVII., 1939-1946.
 3. Lapidarium památek cisterciáckého kláštera nepomuckého. In: ZPP, roč. III., 1939, sešit č. 4-5, s. 53-54.

Rok 1940

 1. Heslo „Gotika“ In: Osn nové doby, dodatky k velikému Osn, šéfredaktor Bohumil Němec, díl 6, svazek 1, vydali „Novina“ tiskařské a vydavatelské podniky zapsané společenstvo v Praze II, 1940, s. 183-185.
 2. Heslo „Spišská Kapitula“ Osn nové doby, dodatky k velikému Osn, šéfredaktor Bohumil Němec, díl 6, svazek 1, vydali „Novina“ tiskařské a vydavatelské podniky zapsané společenstvo s r.o. v Praze II, 1940, s. 187.
 3. Románska architektura v zemích českých. In: RKpPDU za roky 1937 a 1938, zväzok 21, vydal výbor Kruhu, Pa 1939, s. 30 a n.
 4. Studnice rajského dvora ve Zlaté koruně. In: U, roč. XIII., 1940-1941, sešit 1, s. 38.
 5. Románske umění v Čechách a na Moravě. In: Národní Česká kronika. Díl II. do smrti krále Jana, vyd. J. Elstner Pa 1940, s. 309-318, 6 vyobrazení.
 6. O nálezu fragmentů domnělých parléřovských plánů z pražské huti svatovítske /kritika práce O. Kletzla/, In: U, roč. XIII., 1940-1941, seš. 2, s. 91-92.
 7. Dřevěné stavby pod Brdy. In: Časopis turistů, roč. III., 1940, s. 176.
 8. Výtvarná povaha středověkého stavebního materiálu. In: Sborník A SIA, Pa 1940.
 9. Recense knihy Edgara, E.: Obrana české vzdělanosti stavebně umělecké. In: VKzSP, Pa 1940.
 10. Zlomky výzdoby minoritského kláštera v Benešově. In: ZPP, roč. IV., 1940, sešit č. 1, s. 6-7.
 11. O dřevěných kostelích v Karpatech. Recenzia úvah V. Sičynékého v 3. zväzku zbierky Carpatica /III. rada/ r. 1940, miesto a rok vydania nie sú uvedené.

Rok 1941

 1. Architektura lidová a moderní. In: Dílo, seš. V., roč. XXXI, 1941, s. 201 a n.
 2. Biskup Jan IV. z Dražic v dějinách české architektury. In: U, Jan Štenc Pa, roč. XIII., 1940-1941, sešit č. 3-4, s. 101-122.
 3. Kostel Nejsvětejší Trojice v Sezemicích. In: U, SpČVP, svazek XIII., 1941, sešit 9, s. 391-392.
 4. Výkop nepomuckého kláštera. In: ZPP, /Řídil Dr. Kamil Novotný/ roč. V., 1941, č. 6, s. 81-83.
 5. O našich raně gotických kostelích v Kolíně, Kouřimi, Hradišti /Mníchově/ a staronové synagoze v Praze. Recenzia štúdie Ericha Bachmanna /Eine spätstaufische Baugruppe im mittelböhmische Raum, R. M. Rohrer, Brno-Lipsko./ In: U, roč. XIII., sešit č. 3-4, 1940-1941, s. 178-180.

Rok 1942

 1. Český hrad v době Václavově. /Spolu s Dobroslavou Meclovou/ In: U, SpČVP, svazek XIV., 1942, sešit č. 2-3, s. 89-103 a pokrač. v seš. č. 4-5, s. 143-160.
 2. O metodice středověkých výkopů. In: ZPP, roč. VI., 1942, sešit č. 1, s. 6 a n., seš. č. 2, s. 17 a n., seš. č. 3, s. 33 a n.
 3. K Bimbaumovu zákonu transgrese. In: Styl, 1942.
 4. K Bimbaumovu zákonu transgrese. In: VS, vydáva Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze, roč. XXXVII. 1941-1942, č. 7, s. 195, 198, 202-203.
 5. Nálezy na hradě Okoři. In: U, SpČVP, svazek XIV., 1942, č. 6-7, s. 293.
 6. Stopy dvou zaniklých cisterckých klášterů. /Nepomuk, Plasy/ In: U, SpČVP, svazek XIV., 1942, č. 6-7, s. 293-294.

Rok 1943

 1. Východočeské kostely z doby kolem 1400. In: U, SpČVP, svazek XIV., 1942-1943, č. 8-9, s. 361-363.
 2. Středověké výkopy v Čechách v posledních třech letech. In: Umění, SpČVP, svazek XIV., 1943, č. 8-9, s. 364-367.
 3. O regionálních architekturách. In: Architekt A SIA, roč. XIII., 1943, č. 9, s. 198.
 4. Die Kaschauer Kathedrale. In: Südostforschungen, roč. VIII., seš. č. 1-2, München, august 1943, s. 110-155.
 5. Kostel ve Vetlé na Roudnicku. In: U, SpČVP, svazek XV., 1943-1944, s. 65.

Rok 1944

 1. Gotická tvář české vesnice. In: U, SpČVP, svazek XVI, 1944, č. 3-4, s. 129-148.
 2. Nové nálezy na románskych památkách z doby kolem 1210. In: U, SpČVP, svazek XVI., 1944, seš. č. 3-4, s. 122-123.
 3. O dvojí povaze a funkci středověkého umění. In: Život, studie o výtvarní práci a umělecké kultuře, roč. XIX, 1943-1944, č. 2, s. 43-46.
 4. Původ Benedikta Rieda /Rejta/. In: U, SpČVP, roč. XVI., 1944, č. 1-2, s. 67-68.
 5. O Praze staré a přítomné. Recenzia knihy Zdeňka Wirtha: Pa v barevných dřevorytech K. Vika, vyd. Tůma Pa 1944. In: U, SpČVP, roč. XVO., 1944, seš. č. 3-4, s. 127.
 6. Knižnica Výtvarného umenia. Recenzia knihy V. Zavarského: Románske kostely slovenské. Turč. Sv. Martin. In: U, SpČVP, roč. XVI., 1944, seš. č. 3-4, s. 128-129.

Rok 1945

 1. Výkopy z oboru historické archeologie na Slovensku v posledních pěti letech. In: U, SpČVP, roč. XVII., 1945, seš. č. 3-4, s. 124-126.

Rok 1946

 1. Francouzská románska architektura na české půdě. In: U, SpČVP, svazek XVII., 1946,seš. č. 5-6, s. 207-209.
 2. K šestistému výročí pražského Sv. Víta. In: U, SpČVP, svazek XVII., 1946, seš. č. 5-6, s. 242-243.
 3. Pražský hrad v románskem a gotickém středověku. /Stať vo výstavnom katalógu „Pražský hrad ve středověku“/ Pa 1946.
 4. Kostel Sv. Jiří na hradě pražském. In: PaaM Skupina historická, redigujú Jan Květ a Antonín Matějček. Díl 42 za roky 1939-1946. /N. ř. roč. 9-17/ Pa, Archeologická komise České akademie a archeologický zbor Národního musea 1946, s. 1-13.

Rok 1947

 1. Zbytky nejstaršího kostela ve Staré Boleslavi. In: ZPP /řídil doc. dr. ing. V. Mencl/, roč. VII., 1947, sešit č. 2-3, s. 47-49.
 2. Překotné bourání větších domovních skupin /architektonická a urbanistická úvaha, Pa I., II./ In: Za starou Prahu – Věstník pro ochranu památek, roč. XXII., roku 1939-1947, č. 6, s.41-43, 5 obr.
 3. Dr. J. Morávek šedesátiletý. In: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. LV., Pa 1947, s. 69-71.

Rok 1948

 1. Česká architektura doby lucemburské. Pa, Naklad. Sfinx-B. Janda 1948, 120 kresieb plánov autora, 186 obrazových príloh, 200 s., /anglické vydanie Artia Pa 1955/, /Kritiku tejto knihy pod názvom „Reakční ideologie v dějepisu umění“ napísanú Miloslavou Jagrovou-Neumannovou a Jaromírom Neumannom, pozri Kulturní politika, 1949, roč. IV., č. 26, s. 4./
 2. Pražský hrad v dobách románskeho a gotického středověku. /spolu s Dobroslavou Menclovou/ In: Československo , vydalo Ministerstvo informací Pa, roč. III., č. 7, s. 396-405.
 3. Výtvarný vývoj českých měst. In: ZPP, roč. VIII., 1948, sešit č. 2, s. 25-42.
 4. Český Krumlov, jeho život a umělecký růst. Dvořák, F. a kolektív, Redakcia a predslov V. Mencl, vydalo Pražské nakladatelství V. Poláčka, Pa 1948, s. 195, 82 vyobrazení.
 5. Dřevěné kostely v oblasti Karpat. vyd. Josef Řeřicha, Jaroslav Picka, Pa 1948 /90 výtisků/.
 6. Ľudová architektúra. In: čas. DS /štvrťročník/, vydalo Povereníctvo informácií a osvety, roč. II., 1948, č. 2, s. 43-45.
 7. Praha románska. In: Pa, stavební a umělecký vývoj města. /spolu s Janom Květom/. Václav Mencl tu má stať Praha předrománska a románska, Osmero kníh o Praze II., V. Poláček Pa 1948, 233 s.

Rok 1949

 1. Vzpomínka na Prahu. /Spolu s Emanuelom Pochem/, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Pa 1949, 202 s., 100 č.-b. fotografií. /2. vydanie spolu s E. Pochem r. 1954./
 2. Lidová architektura. In: ZPP, roč. IX., 1949, sešit č. 1-2, s. 1-43.
 3. Trojí sloh Petra Parléře. In: U, SpČVP, roč. XVII., duben 1949, s. 249-278.
 4. J. Morávek – Zd. Wirth, Waldštejnův Jičín. In: U, SpČVP, roč. XVII., 1949, s. 324-325.

Rok 1950

 1. Románska a gotická hlavice jako prostředek k datování české architektury. In: ZPP, roč. X., 1950, seš. č. 1, s. 1 a n.

Rok 1951

 1. Tvary klenebních žeber v české gotické architektuře. In: ZPP, roč. XI.-XII., 1951-1952, sešit č. 2, s. 9-10 a na s. 268-281.
 2. Městské rezervace. In: ČSPS, /Řídí dr. Josef Pelikán/, roč. LIX., 1951, č. 3, s. 129-138, 6 č.-b. fotografií, sign. BD 891 UK Bra.
 3. Městská rezervace znojemská. In: Výroční zpráva musea královského města Znojma za rok 1950, vydal Spolek přátel musea r. 1951, s. 3-4.

Rok 1952

 1. O význame staviteľských pamiatok na Slovensku. In: PaM, roč. I., 1952, č. 1, s. 5-17.

Rok 1953

 1. Městské památkové rezervace. K výstavě státní památkové péče v Brně, máj-jún 1953. In: Brněnský kraj, časopis KNV v Brně, roč. V., 1953, výstavné číslo, s. 22-25.
 2. Měšťanský dům českého středověku. In: ZPP, roč. XIII., 1953, sešit č. 6, s. 161-192.

Rok 1954

 1. Mestské rezervácie na Slovensku. In: PaM, roč. III., 1954, č. 1, s. 4-11, 18 obr.
 2. Stavebná minulosť Červeného kláštora. In: PaM, roč. III., 1954, č. 2, s. 69-74, 11 obr.
 3. Tři nové maďarské umělecko-historické publikace. In: ZPP, roč. XIV., 1954, sešit č. 1, s. 30-31.
 4. Polské publikace o výtvarných památkach. Architektura polska do polowy XIX. wieku. In: ZPP, roč. XIV., 1954, sešit č. 1, s. 29.
 5. Vzpomínky na Prahu /spolu s E. Pochem/, 2. doplnené vydanie, Orbis Pa 1954, 209 s.
 6. Recense knihy Świechowski Zygmunt: Kościelec i Opatów, Varšava 1954. In: ZPP,roč. XIV., 1954, sešit č. 6-7, s. 211.
 7. Architektura ve filmu Jan Hus. In: časopis Kino, /Vydavateľ: Nakladatelství Orbis pre Čsl. státní film, roč. IX., 1954, č. 14, s. 216-217.

Rok 1955

 1. Červený Kláštor. Vyd. Malá výtvarná knižnica Ba, február 1955.
 2. Czech Architecture of the Luxemburg Period. /anglický preklad V. Menclová publikácie Česká architektúra doby lucemburské , prekladateľka L. Kolmannová/ Pa 1955, s. 122.

Rok 1956

 1. Románska architektúra na Slovensku vo svetle nových vykopávok. /K sedemdesiatke univ. prof. dr. J. Cibulku/ In: PaM, roč. V., 1956, č. 2, s. 74-81.
 2. Sto rokov starostlivosti o stavebné pamiatky na Slovensku. In: PaM, roč. V., 1956, č. 4, s. 163-173.
 3. Pravěké tradice v stavební tvorbě našeho lidu. In: ZPP, roč. XVI., 1956, sešit č. 2, s. 82-89.
 4. „Staletá krása“. /filmový námet/ s režisérom Svätoplukom Čiernym. In: Čsl. státní film, Barrandov Pa 1956.

Rok 1957

 1. K diskusii o ochrane pamiatok. In: NV, roč. IV., 1957, s. 392-394.
 2. Románska Pustiměř. In: ZOVMvV, roč. 1957, č. 4, leden, s. 1-6.
 3. Lidový dům na Vyškovsku. In: ZOVMvV, 1957, č. 6, březen, s. 1-5.
 4. Původ obytného domu domažlických Chodů. In: ZPP, roč. XVII., 1957, č. 1, s. 25-31.
 5. Středověká architektura v zrcadle nové maďarské a polské literatury. In: ZPP, roč. XVII., 1957, s. 201-203.
 6. Tisíc a sto let české stavební tvorby. Pa, snímky Fr. Ilek a Al. Paul a archív SPS 1957, 31 s., 17 vyobrazení v texte, 25 obr. príloh, vyšlo tiež v jazyku nemeckom, poľskom a francúzskom ako samostatné publikácie.
 7. Výskum románskych pamiatok v nitrianskom kraji. /spolu s Fr. Fackenbergerom a D. Menclovou/ In: PaM, roč. VI., 1957, č. 4, s. 185-186.
 8. Libreto k výstave „Československá architektúra“ pre Maďarsko a Poľsko. Pa 1957. In: Archív národního musea Pa.

Rok 1958

 1. Ochrana slovenskej ľudovej architektúry. In: PaM, roč. VII., 1958, č. 2, s. 55-61.
 2. Počátky středověké architektury v Jihozápadních Čechách. In: ZPP, roč. XVIII., 1958, č. 5-6,
  s. 133-146.

Rok 1959

 1. Dva příspěvky k vývojovým počátkům mešťanského domu. /Z památkové praxe v Praze a v Pražském kraji/ In: ZPP, roč. XIX., 1958, č. 1-2, s. 24-29.
 2. Ochrana památek lidové architektury a její současné úkoly. In: ZPP, XX., 1959, č. 2, s. 89-91.
 3. Dve z najstarších zachovaných stavieb v Maďarsku. In: PaP, roč. VIII, 1959, č. 1, s. 31-35.
 4. Két ösi épitészeti emlék Magyarországon. /Päť starých stavebných pamiatok v Maďarsku/ In:
  Müvészettörténeti értésitö. VIII., ÉVF, 1959, 4 szám. s. 217-220.
 5. Architektura předrománskych Čech. In: Umění, roč. VII., 1959, č. 4, s. 331-335.
 6. Hrad pražského biskupa v Horšovském Týně. In: Minulostí Plzně a Plzeňska, roč. II., 1959.

Rok 1960

 1. Patnáct let péče o naše historická města. Spoločne s Jiřím Kostkom a Jaroslavom Wagnerom. In: ZPP, roč. XX, 1960, č. 2, s. 58-66.
 2. Ochrana památek lidové architektury. In: ZPP, roč. XX, 1960, č. 2, s. 89-91.
 3. Vývoj středověkého portálu v českých zemích. In: ZPP, roč. XX, 1960, 1. část v sešitě č. 1. s. 8-26, 2 . část v sešitě č. 3-4, s. 112-153.
 4. Vývoj okna v architektuře českého středověku. In: ZPP, roč. XX, 1960, č. 5-6, s. 181-232.

Rok 1961

 1. Stavebný vývin Bratislavy. /spoli s D. Menclovou/ In: Bratislava – stavebný vývin a pamiatky mesta. Vydavateľstvo SAV Ba 1961, s. 37-132.
 2. K nejstarším dějinám Žatce. In: ZPP, XXI, 1961, č. 5-6, s. 191.
 3. Nové objevy v kostele v Nezamyslicích. In. Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1960-1961, s. 17-18.

Rok 1962

 1. Plzeň. Sedm kapitol z její výtvarné minulosti. Plzeň 1962.
 2. Středověká architektura na střední Vltavě. In: Umění, roč. X, 1962, č. 3, s. 217-147.

Rok 1964

 1. Hrad Špilberk a jeho stavební typ. In: Pp, roč. XXIV, 1964, č. 4, s. 102-114, 160.
 2. Památky a spoločnosť. In: DaS, roč. VI, 1964, č. 4, s. 4-9.
 3. Co s odkazem? Diskuse o problémech památkové péče. Přispěli František Kavka, Jaroslav Koreček, Josef Krása, Eva Matějková, Václav Menc, Karel Stejskal. Zapsal Zdeněk Šikl. In: DaS, roč. VI, 1964, č. 6, s. 5-11.

Rok 1965

 1. Vzťahy východného Slovenska ku gotike sliezsko-poľskej vetvy. In: zborník Zo starších výtvarných dejín Slovenska, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1965, s. 25-51. /Preložil Eduard Andráš/
 2. Panské tribuny v naší románske architektuře. In: Umění, roč. XIII, 1965, č. 1, s. 29-62.
 3. Umělecko-historický výzkum a dokumentace památek v severočeské uhelné oblasti. In: Informační bulletin SÚPPOP Pa 1965, s. 16-17

Rok 1966

 1. Gotická architektúra Košíc. In: VČ, roč. XV, 1966, č. 1, s. 3-25.
 2. Kláštor Sv. Beňadika nad Hronom. In: VČ, roč. XV, 1966, č. 4, s. 147-160.

Rok 1967

 1. Die Aufgabe der Donauländer in der Reform der gotischen Architektur des 14. und 15. Jahrhunderts. In: AHAH, Tom XIII, Fasciculi 1-3, vyd. Akadémiai Kiadó, Budapest 1967, s. 51-59.
 2. Šariš v dejinách gotickej architektúry. In: VČ, XVI, 1967, č. 1, s. 7-22.

Rok 1968

 1. Výtvarný vývoj středověkých omítek. Prvé vydanie, Pa 1968, nakladatelství Orbis ako svoju 3030. publikáciu pre SÚPPOP, 84 strán a 60 strán obraz. príloh.
 2. Gotická stavebná kultúra Spiša. In: VČ, roč. XVII, 1968, č. 1. s. 3-14.
 3. Dóm Sv. Martina v Bratislave. In: VČ, roč. XVII, 1968, č. 4, s. 148-160.
 4. Mapa kulturních památek ČSSR. Spoločne s J. Hobzekom a E. Šamánkovou. Vyd. Kartografické nakladatesltví, 3. vydanie, Pa 1968, 192 strán.

Rok 1969

 1. Gotická architektúra horného a stredného Považia. In: VČ, roč. XVIII, 1969, č. 3, s. 97-112.
 2. Mostecké měšťanské domy. In: DaS, roč. XI, 1969, č. 6, s. II a III, /na couleri/
 3. Podunajská reforma gotické katedrály. In: Umění, roč. XVII, 1969, č. 4, s. 301-334.
 4. Praha. /20 svazek edice památky/, 1. vydanie, Odeon Pa 1969, 384 strán, 194 obraz. príloh.

Rok 1970

 1. Města-hrady-zámky. Napsal a uspořádal V. Mencl. Letecké fotografie Eugena Vasiliaka. 1. vydanie. Vydal Odeon, Nakladatelství krásne literatury a umění, n.p. jako svou 302 publikaci v redakci výtvartného umění, Pa 1970.

Rok 1971

 1. Poklasiká gotika jižní Francie a Švábska a její vztah k gotice české. In: Umění, roč. XIX, 1971, č. 3, s. 217-254.
 2. Vývoj studia středověkého měšťanského domu. In: zborník MT VII, vydal SÚPSOP v Bratislave r. 1971, s. 5-28.

Rok 1973
166.Smysl české barokní architektury. In: Umění, roč. XXI, 1973, č. 3, s. 206-225.

Rok 1974
167.České středověké klenby. Orbis Pa 1974, 80 s., 144 ilustracií, 55 kresieb podľa návrhu autora.

Rok 1975
168.O původu byzantské architektury. In: Umění, roč. XXIII, 1975, č. 5, s. 418-437.

Rok 1976
169.Renesanční a barokní zámek v českých zemích. /Rukopis nepublikovaný, citovaný In: PaPř, 1976, s. 142, pozn. č. 1.

 1. Ako sme začínali I. až V. /seriál článkov – spomienok autora/ In: Pamiatky a príroda, 1976, č. 2, s. 39-42, č. 3, s. 39-42, č. 4, s. 39-42, č. 5. s- 39-42, č. 6, s. 39-42.

Rok 1977

 1. Der Parlerstil gmündener Meister. In: Umění, roč. XXV, 1977, č. 6, s. 477-489.

Rok 1978

 1. Předrománska a románska architektura v západních Čechách. In: Předrománska a románska architektura v západních Čechách. Úvod a štúdiu napísal Václav Menc, katalóg pamiatok spracovali Klára Benešovská a Helena Soukupová. Západočeské nakladatelství Plzeň 1978, s. 5-23.
 2. Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526. /Spolu s J. Homolka, J. Krása, J. Pešina, J. Petráň/ Vydal Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. Pa 1978. Menclova stať Architektura, s. 73-166.

Rok 1980
174.Lidová architektura v Československu. Vydala Academie, nakladatelství ČSAV v Prahe 1980, 1. vydanie, 632 s, 927 fotografií, 485 peroviek v texte a 32 farebných príloh.


Zoznam skratiek:
AHAH- Acta Historiae Artium Hungaricae
A SIA – Architekt SIA
Ba – Bratislava
CE – Centraľnaja Jevropa
ČSAV – Československá akademie věd
ČSPS – Časopis Společnosti přátel starožitností
ČSPSČ – Časopis Společnosti přátel starožitností československých
ČPVSaPR – Časopis pre výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi
DaS –časopis Dějiny a současnost
DS – Dnešné Slovensko
KNV – krajský národný výbor
KS – Katolícke Slovensko
LL – Lidové listy
MSPSOP – Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave
MT – Monumentorul tutela
NL – Národní listy
NO – Národní osvobození
NV – Naša veda
NVČ – Národopisný věstník československý
Osn – Ottův slovník naučný
Pa – Praha
PA – Památky archeologické
PaM – Pamiatky a múzeá
PAaM – Památky archeologické a místopisné
PaP – Pamiatky a príroda
PaPř – Památky a příroda
PÉČE – Památková péče
PÚ – Pamiatkový ústav, Bratislava
RKpPDU – Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění
SAV – Slovenská akadémia vied
Sl – Slovák
SlavR – Slawiche Rundschau
SMSS – sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti
SMaVO – Stavba měst a venkovských obcí
SpČVP – Sborník pro českou výtvarnou práci
SPS – Státní památková správa
SlSt – Slovenský staviteľ
SSV – Spolok Svätého Vojtech
sMS – sborník Matice slovenskej
SOF – Südostforschungen
SUnS – sborník Umění na Slovensku
SÚPPOP – Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze
SÚPPOP – Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave
U – Umění
UK Ba – Univerzitná knižnica v Bratislave
UsŠ – Učená společnost Šafaříkova
VČ – Vlastivedný časopis
VS – Volné směry
VKzSP – Za starou Prahu – Věstník pro ochranu památek
ZOVMvV – Zprávy okresního vlastivědného musea ve Vyškově
ZPP – Zprávy památkové péče