Prejsť na obsah

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1991 – 1995

MOJŽIŠOVÁ, H.: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991-1995.
Pamiatkový úrad SR 2002, 227 s.

Titulka knihy Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991-1995.

Bibliografia predstavuje výber literatúry z oblasti prezentácie, propagácie, dokumentácie, evidencie, obnovy, rekonštrukcie a reštaurovania kultúrnych pamiatok, technológií a konštrukcií, metodiky a výskumov o ochrane pamiatkového fondu. Ďalej literatúru venovanú jednotlivým druhom kultúrnych pamiatok, ako aj literatúru z oblasti architektúry, urbanizmu, dejín a dejín umenia. Na záver je zaradený menný, miestny register a register zdrojov.

Cena: 3,30 €