Prejsť na obsah

Bardkontakt 2020

Bardkontakt 2020 - ilustračný obrázok
Logo konferencie BardkontaktKonferencia Bardkontakt 2020 sa z rozhodnutia Mestského krízového štábu, ktorý zasadal 11.9.2020, v pôvodnom termíne vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 neuskutoční a odsúva sa na neskorší termín. O náhradnom termíne a forme konania konferencie vás budeme informovať!
Mesto Bardejov, ​Fakulta
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a
​ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ​​Vás pozývajú na XXVIII. vedeckú
konferenciu
Bardkontakt 2020:
Problematika mestských pamiatkových centier.

Téma: OCHRANA PAMIATOK NA KRIŽOVATKE PERSPEKTÍV – kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít Svetového dedičstva UNESCO
Dátum konania: 23. – 24. september 2020
Miesto konania: Bardejov, slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice, Radničné námestie 16

Nadchádzajúci XXVIII. ročník konferencie Bardkontakt sa bude konať v atmosfére pripomienky niekoľkých okrúhlych jubileí v kontexte ochrany pamiatok na Slovensku ale aj v Európe: 20 rokov od zápisu historického jadra Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva, 70 rokov od vyhlásenia prvých mestských pamiatkových rezervácií (Banská Štiavnica, Bardejov, Kežmarok, Kremnica, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula, Spišská Sobota), 65 rokov „má“ MPR Banská Bystrica, 30 rokov Svätý Jur aj rezervácia ľudovej architektúry Plavecký Peter. Zakrátko – na budúci rok – uplynie 70 rokov aj od zriadenia Pamiatkového ústavu (predchodcu dnešného Pamiatkového úradu SR).
Tematické okruhy konferencie:

  • Skúsenosti, výzvy a nádeje mesta Bardejov od jeho zápisu do Zoznamu UNESCO.
  • Skúsenosti iných lokalít zapísaných do Zoznamu UNESCO – čo im zápis dal a čo vzal …
  • Je status svetového dedičstva (analogicky aj NKP a MPR) prekážkou alebo katalyzátorom rozvoja?
  • Otázky zákonnej/legislativnej ochrany pamiatok a ich dopadu na dotknuté sídlo/ územie z rôznych spoločenských hľadísk (teoretické, metodologické, filozofické, sociologické, ekonomické, manažérske, urbanisticko-architektonické a rôzne iné … )
  • Obnova fasád a znižovanie energetickej náročnosti
  • Čo očakávať, na čo sa pripraviť, čoho sa vystríhať v kontexte avizovanej postkoronovej rekonštrukcie krajín a ich hospodárstva v súvislosti s ochranou a užívaním pamiatok?
  • Problematika univerzálneho navrhovania a obnovy pamiatok
Prihlášky na konferenciu je nutné poslať najneskôr do 14. semptembra 2020.
Titulka Bardkontakt 2020
Kontakt:
Mgr. Mikuláš Ševčík, telefón: 054/4862 172