Prejsť na obsah

Bardkontakt 2017

Bardkontakt 2017 - ilustračný obrázok

BARDKONTAKT LOGOMesto Bardejov, ​Fakulta
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a
​ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ​​Vás pozývajú na XXV. vedeckú
konferenciu s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2017.

Odborná medzinárodná konferencia,
ktorej hlavnou témou pre rok 2017 je „PAMIATKY A PAMIATKOVÉ ÚZEMIA V
ROZVOJOVÝCH PROGRAMOCH OBCÍ A REGIÓNOV“, sa
uskutoční v dňoch 21.8. – 22.8.2017 v budove Mestského
úradu na Radničnom námestí č. 16 v Bardejove.

Jubilejné XXV. stretnutie účastníkov konferencie Bardkontakt má za cieľ
poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu o otázkach zapojenia pamiatok a
pamiatkových území do rozvojových programov obcí, miest, aj celých regiónov.
Popri reflexii podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z existujúcich
zákonov, technických noriem, požiadaviek udržateľnosti a efektívnosti, bude
vytvorený priestor na prezentáciu úspešných / inšpiratívnych realizácií
využitia jednotlivých pamiatok, regenerácie historických jadier ako aj
rozvojových aktivít v chránených územiach. Organizátori privítajú upozornenia a
podnety na riešenie kolíznych situácií využívania pamiatok a pamiatkových
území, s ktorými sa stretávajú v systéme aj praxi programovania / riadenia
rozvoja obcí a regiónov.

Do diskusie sú prizvaní okrem členov Slovenskej komory architektov a Slovenskej
komory stavebných inžinierov, tiež ostatní účastníci procesov
programovania rozvoja sídiel a regiónov, (zástupcovia miest a obcí, rozvojových
agentúr) regenerácie a užívania pamiatok (vlastníci a investori) ako aj
zástupcovia občianskych iniciatív.

Bulletin s programom (PDF, 3438 kB)

Záväzná prihláška (ODT, 381 kB)