Prejsť na obsah

Bardkontakt 2012

Bardkontakt 2012 - ilustračný obrázok

Bardkontakt panoramaOdborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Kultúrne dedičstvo a spoločnosť“
Bardkontakt 2012. Problematika mestských pamiatkových centier.

Podujatie sa konalo 21. – 22. augusta 2012. Miesto konania: Zasadačka Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie č.16, Bardejov

Hlavná téma konferencie: Kultúrne dedičstvo a spoločnosť

1. Okruh: kultúrne dedičstvo a samospráva : pozitíva a negatíva vyplývajúce pre samosprávu, skúsenosti zo správnej a legislatívnej starostlivosti, odporúčania, kultúrne dedičstvo z pohľadu samosprávy ako majiteľa: prínosy a bremená, manažment plány vo väzbe na kultúrne dedičstvo, ÚPD, finančné dotácie pre obnovu…

2. Okruh: kultúrne dedičstvo a etika: vo všetkých etapách prípravy, obnovy a užívania, pokuty…

3. Okruh: kultúrne dedičstvo a metodika: aplikácia terajších metodík a prístupov na významné pamiatky a územia, porovnania so staršími postupmi alebo územné porovnania.

Program konferencie (PDF, 381 kB) otvorí sa na novej stránke Združenia historických miest a obcí SR

Hlavný organizáror: Mesto Bardejov
Podujatie je pod záštitou:
Združenia historických miest a obcí SR a Pamiatkového úradu SR
Odborná garancia:
Fakulta architektúry STU Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Prešov