Prejsť na obsah

Bardkontakt 2011

Bardkontakt 2011 - ilustračný obrázok

Bardejov kresba

Pamiatkový úrad SR spolu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava je odborným garantom odbornej konferencie Problematika mestských pamiatkových centier – konanej pri príležitosti 19. ročníka výstavy BARDKONTAKT 2011.

Organizátorom výstavy a konferencie je mesto Bardejov, záštitu nad podujatím prevzalo Združenie historických miest a obcí SR. Podujatie sa koná 23.- 24. augusta 2011 v zasadačke MsZ – MsÚ Bardejov, Radničné námestie č.16, Bardejov.

Informácie :
Oddelenie podnikateľských činností MSÚ v Bardejove,
Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
FAX : 054 472 2476
Ing. Serečun 054/4862 171, e – mail : serecun@bardejov.sk
Mgr. Ševčík 054/4862 172, e – mail : sevcik@bardejov.sk
Ing. Šoltés 054/4862 173, e- mail: juraj.soltes@bardejov.sk
Ing. Petrík 054/4862 174, e – mail : petrik@bardejov.sk

Pozvánka s prihláškou (PDF, 220 kB)