Prejsť na obsah

Bardkontakt 2010

Bardkontakt 2010 - ilustračný obrázok

Bardejov kresba

Pamiatkový úrad SR spolu s Fakultou architektúry Slovenskej
technickej univerzity Bratislava je odborným garantom odbornej
konferencie Problematika mestských pamiatkových centier – konanej pri príležitosti 18. ročníka výstavy BARDKONTAKT 2010.

Organizátorom výstavy a konferencie bolo mesto Bardejov, záštitu nad
podujatím prevzalo Združenie historických miest a obcí SR. Podujatie sa
konalo 24. – 25. 8. 2010 v zasadačke MsZ – MsÚ Bardejov, Radničné námestie
č.16, Bardejov.

Informácie :
Oddelenie podnikateľských činností MSÚ v Bardejove,
Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
Ing. Serečun 054/4862 171, e – mail : serecun@bardejov.sk