Prejsť na obsah

Bádateľňa opäť otvorená

Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR sú od 17. januára 2022 opäť otvorené pre verejnosť.

Návštevníci
môžu osobne prísť študovať archívne a knižničné dokumenty do priestorov
bádateľne za určených bezpečnostných a hygienických opatrení a za
dodržania pokynov uvedených v prílohe.

Objednávajte sa vopred elektronicky na adrese: archiv@pamiatky.gov.sk alebo kniznica@pamiatky.gov.sk.

Usmernenie pre návštevníkov Archívu a knižnice PÚ SR (PDF, 451 kB)