Prejsť na obsah
Informácia o záveroch sekcie hradov a fortifikácií k rezolúcii o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov Oznamy

Informácia o záveroch sekcie hradov a fortifikácií k rezolúcii o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov

Jedným z bodov programu zasadnutia odbornej sekcie hradov a fortifikácií Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „sekcie“), ktoré sa konalo 29. júna 2023 v Bratislave na pôde Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, bola aj diskusia k téme zastrešovania hradných objektov. Podnetom pre iniciovanie tejto diskusie bola Rezolúcia o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov (ďalej len „rezolúcia“), predložená Pamiatkovému […]

Čítať viac

28. ročník odborného seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja Aktuálne podujatia

28. ročník odborného seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Pozývame verejnosť na 28. ročník odborného seminára venovaného pamiatkam na území Trnavy a v Trnavskom kraji, ktorý sa uskutoční v priestoroch trnavskej radnice. Na podujatí autorky a autori predstavia výsledky realizovaných archeologických či architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov sakrálnych i profánnych pamiatok na území mesta i širšieho regiónu. Kde? Na Hlavnej ul.č.1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva   Kedy? 14.12.2023 (štvrtok) Tešíme sa […]

Čítať viac

Konzervovanie unikátneho nálezu odpichovadla z Pezinka Aktuality PÚSR

Konzervovanie unikátneho nálezu odpichovadla z Pezinka

Pamiatkový úrad SR 11. októbra informoval verejnosť o unikátnom archeologickom náleze (Pozoruhodné nálezy z prieskumu v Pezinku), ktorým je banskomeračské odpichovadlo z novoveku, nájdené v Pezinku počas prieskumu v trase výstavby cykloturistického chodníka. Konzerváciu archeologických nálezov vyžadujú právne predpisy i profesionálna starostlivosť o nálezy. Bez ich konzervácie by sa mnohé z nich rozpadli, niektoré by […]

Čítať viac

Niekoľko poznámok k stavebno-historickému vývoju NKP Kostol Božieho Tela v Jankovciach KPÚ Prešov

Niekoľko poznámok k stavebno-historickému vývoju NKP Kostol Božieho Tela v Jankovciach

Obec Jankovce leží v Ondavskej vrchovine, vo východnej časti doliny Oľky, v nadmorskej výške okolo 178 m n. m. Rímskokatolícky Kostol Božieho tela v Jankovciach je situovaný v strede obce, na pozemku parcelné číslo KNC 1 k. ú. Jankovce. Areál kostola, ktorý má v pôdoryse tvar nepravidelného viacuholníka, je ohraničený novodobým plotom. Tento sakrálny objekt, ktorý patrí medzi kostoly […]

Čítať viac

Pamiatkovo 2021 Pamiatkovo

Pamiatkovo 2021

Druhý ročník Pamiatkova bol zameraný na tému mlynov, ale konal sa v obmedzenom kovidovom režime ochranných protipandemických opatrení. Návštevníci mali za úlohu objaviť informácie o našej sídelnej budove bývalého 7. mlyna na Červenom moste 6. Pri skúmaní areálu videli nie len „tajné“ zákutia budovy, ale zistili ako mlyn fungoval a aký bol jeho stavebný vývoj. Zároveň sa z detí […]

Čítať viac

Pamiatkovo 2018 Pamiatkovo

Pamiatkovo 2018

Prvý ročník podujatia si mohli vyskúšať návštevníci, čo všetko obnáša práca pamiatkara. Nazreli do zákutí archívneho aj archeologického depozitu, zároveň mohli vidieť ako vyzerá práca pri náročnom reštaurovaní alebo digitalizácii pamiatok. Tento ročník nebol zameraný na konkrétny druh pamiatky, jeho cieľom bolo predovšetkým poukázať na to, že pamiatkari sa nevenujú iba činnosti úradníka a práca s našim […]

Čítať viac

Medzinárodná konferencia ku príležitosti 830 rokov od prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom KPÚ Trenčín

Medzinárodná konferencia ku príležitosti 830 rokov od prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom

V súvislosti s poznávaním pamiatkového fondu Dubnice nad Váhom, ako aj dedičstva, ktoré nesie stopu kultúrnej aktivity významného šľachtického rodu Illésházy, dávame do pozornosti medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorú pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom pripravuje Dubnické múzeum a Mesto Dubnica nad Váhom dňa 7. a 8. novembra 2023 v Dubnickom kaštieli. Témy prednášok sú […]

Čítať viac

Nové 3D modely archeologických nálezísk pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie Aktuality PÚSR

Nové 3D modely archeologických nálezísk pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie

Tretia októbrová sobota už od roku 2011 každoročne patrí Medzinárodnému dňu archeológie. V tento deň oslavy archeológie a jej prínosu pre spoločnosť archeologické inštitúcie na celom svete organizujú rôzne akcie pre širokú verejnosť. Pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov pri tejto príležitosti pripravili ďalších 5 digitálnych 3D modelov terénu zaujímavých archeologických lokalít z rôznych […]

Čítať viac

Ako sa zemetrasenie v Prešovskom kraji podpísalo pod stavebno-technický stav pamiatkového fondu? Stanoviská

Ako sa zemetrasenie v Prešovskom kraji podpísalo pod stavebno-technický stav pamiatkového fondu?

V pondelok 9. 10. 2023 postihlo desiatky obcí na severovýchodnom Slovensku zemetrasenie. Podľa seizmológa prof. Petra Mocza z Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo o 20:23:10, malo lokálne magnitúdo 4,9 s epicentrom v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou (súradnice epicentra: +49.076,+21.759) a hĺbkou hypocentra 17,8 km. Okrem civilných objektov postihla táto prírodná katastrofa aj viacero národných kultúrnych pamiatok. […]

Čítať viac

Pamiatkovo 2023 Aktuality PÚSR

Pamiatkovo 2023

Verejnosť mohla v sobotu 7. októbra 2023 nazrieť do zákulisia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a stráviť slnečný deň v bežne neprístupných priestoroch pod storočným platanom. V rámci dňa otvorených dverí pre rodiny s deťmi pod názvom Pamiatkovo sme privítali takmer 400 návštevníkov.  V rámci bohatého programu sa zabavili deti, ich rodičia aj starí rodičia. Niektorí návštevníci pri […]

Čítať viac

Pozoruhodné nálezy z prieskumu v Pezinku Aktuality PÚSR

Pozoruhodné nálezy z prieskumu v Pezinku

Terénne úpravy súvisiace s budovaním cykloturistického chodníka z Pezinka do Perneka vyvolali potrebu archeologického prieskumu v Pezinku v Limbašskom údolí, nakoľko tam chodník pretína najvýznamnejšiu historickú banskú lokalitu v pohorí Malé Karpaty. Počas prieskumu, vôbec prvého v tejto oblasti, realizovaného štandardom archeologického výskumu, sa zistili okrem všedných aj pozoruhodné nálezy. Unikátnym nálezom je odpichovadlo (obr. […]

Čítať viac

Obnova portálov železničného tunela v Bratislave KPÚ Bratislava

Obnova portálov železničného tunela v Bratislave

Bratislavský železničný tunel na trati v smere Bratislava-Brno prebieha pod terénom paralelne s Pražskou ulicou, v terénnom záreze medzi masívmi Kalvárie a Kramárov. Ide o sústavu dvoch tunelov, z ktorých ten južnejší, tzv. starý tunel, je evidovaný ako nehnuteľná kultúrna pamiatka, avšak severný, novší tunel evidovaný nie je, napriek tomu, že oba tunely sú zjednotené spoločnými portálovými stenami situovanými na oboch […]

Čítať viac

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022 Oznamy

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022

Prestížne ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, udelila redakcia a redakčná rada časopisu spoločne s vydavateľmi – Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Slovenským národným múzeom – už po 32. raz. Výročné ceny boli udelené v kategóriách: Objav – nález – akvizícia Expozícia – výstava Publikácia Obnova – adaptácia Reštaurovanie Podujatie Audiovízia – multimédiá Redakčná […]

Čítať viac

Výberové konania pre KPÚ Žilina, KPÚ Nitra, KPÚ Prešov a PÚSR Oznamy

Výberové konania pre KPÚ Žilina, KPÚ Nitra, KPÚ Prešov a PÚSR

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje širšie vnútorné výberové konanie na obsadenie pracovného miesta v štátnej správe: Miesto výkonu: Krajský pamiatkový úrad ŽilinaPozícia: odborný radcaDruh štátnej služby: stála štátna službaViac informácií: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42617 Miesto výkonu: Krajský pamiatkový úrad NitraPozícia: odborný radcaDruh štátnej služby: stála štátna službaViac informácií: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/42619 Miesto výkonu: Krajský pamiatkový úrad PrešovPozícia: odborný radcaDruh štátnej služby: […]

Čítať viac

Výsledky pamiatkových výskumov objektu radnice v Banskej Bystrici – odborná prednáška Archív podujatí

Výsledky pamiatkových výskumov objektu radnice v Banskej Bystrici – odborná prednáška

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva Vás spolu so Stredoslovenskou galériou pozývame na odbornú prednášku, ktorá priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov realizovaných v závere roka 2022 na národnej kultúrnej pamiatke radnici, ktorá je súčasťou mestského hradu situovaného v srdci historického centra Banskej Bystrice. Prednáška sa uskutoční priamo v objekte bývalej radnice – Pretóriu na Námestí Štefana Moysesa 25 v Banskej […]

Čítať viac

Príkladná komplexná obnova meštianskeho domu na Holubyho ulici v Pezinku KPÚ Bratislava

Príkladná komplexná obnova meštianskeho domu na Holubyho ulici v Pezinku

Pezinok je obľúbená lokalita neďaleko Bratislavy, ktorá v posledných desaťročiach narástla z malého vinohradníckeho mestečka pod Karpatami na živé mesto so všetkými negatívami aj pozitívami, ktoré nárast počtu obyvateľov so sebou prináša. Centrum mesta Pezinok je charakteristické viac aj menej homogénnymi plochami zachovanej historickej radovej zástavby často na renesančných, niekde aj stredovekých základoch. Pri živelných úpravách objektov, […]

Čítať viac

Záchrana vodných mlynov v Kvačianskej doline – odborné stanovisko Stanoviská

Záchrana vodných mlynov v Kvačianskej doline – odborné stanovisko

Dňa 6. 8. 2023 vznikla v dôsledku prívalových dažďov povodeň, ktorá zničila časť národnej kultúrnej pamiatky Mlyn vodný s pílou evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 3513/1-5 v katastri obce Kvačany. Pamiatkový objekt Hať (č. ÚZPF 3513/5), prislúchajúci k národnej kultúrnej pamiatke Mlyn vodný s pílou (č. ÚZPF 3513/1-5) sa nachádzal v potoku Kvačianka. Hať plnila funkciu zvýšenia hladiny potoka do výšky potrebnej […]

Čítať viac

Nechcené dieťa – osud národnej kultúrnej pamiatky v areáli trenčianskej Meriny Stanoviská

Nechcené dieťa – osud národnej kultúrnej pamiatky v areáli trenčianskej Meriny

Posledný prázdninový týždeň zarezonovala slovenskou verejnosťou správa o zbúraní objektu národnej kultúrnej pamiatky v areáli Merina v Trenčíne. Pre zasvätených bola táto udalosť možno menej prekvapujúca, ale rovnako nepochopiteľná. Predmetný objekt bol vyhlásený ako národná kultúrna pamiatka (ďalej „NKP“) „rozvodňa“ rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej „MK SR“) zo dňa 8. 7. 2021. Týmto rozhodnutím bolo v rámci odvolacieho […]

Čítať viac

Výstava a seminár „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny“ v Trenčíne Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Výstava a seminár „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny“ v Trenčíne

Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s Mestom Trenčín a Krajským pamiatkovým úradom Prešov Vás pozýva na výstavu Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na Území Slovenska. Výstava a sprievodné podujatie – odborný seminár sa uskutočnia pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023. Výstavu budete môcť bezplatne navštíviť od 4. do 14.9.2023 v átriu Mestského úradu v Trenčíne […]

Čítať viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Košickom kraji Archív podujatí

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Košickom kraji

Ako vždy, aj tento rok pamiatkari v mesiaci september pripomenú kultúrne dedičstvo, a KPÚ Košice sa v krásnej tradícii s radosťou pridáva k podujatiam. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú vždy v septembri v jednotlivých štátoch Európy v duchu zvolenej hlavnej témy. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a aktuálne sa pripomína téma „Dedičstvo, […]

Čítať viac

Nález maľby v prejazde Thurzovho domu v Levoči KPÚ Prešov

Nález maľby v prejazde Thurzovho domu v Levoči

Thurzov dom je súčasťou bloku domov na severovýchodnej strane Námestia Majstra Pavla v Levoči a patrí medzi najhodnotnejšie architektúry v meste, vznikol spojením dvoch starších objektov pri prestavbe v roku 1504. Dom patril do roku 1534 Jurajovi Thurzovi, ktorý ho v tomto roku daroval Martinovi Syglerovi, vlastnili ho významné osobnosti a bol viackrát prestavovaný. Začiatkom 19. storočia ho do vlastníctva […]

Čítať viac

Rímskokatolícky Kostol sv. Urbana a sv. Donáta v Hontianskych Nemciach-Viniciach, okr. Krupina Aktuality PÚSR

Rímskokatolícky Kostol sv. Urbana a sv. Donáta v Hontianskych Nemciach-Viniciach, okr. Krupina

Na Slovensku je doposiaľ viacero stredovekých sakrálnych objektov, ktorým sa nevenovala náležitá pozornosť. Jedným z takýchto „skrytých pokladov“ je aj malý vinohradnícky Kostol sv. Urbana a Donáta. Sprístupňuje ho severozápadne sa vinúca cesta od Hontianskych Nemiec do svojráznej vinohradníckej osady Vinica. Na malom návrší dominuje zvlnenému krajinnému reliéfu solitérne situovaný kostolík a vytvára tak pôsobivú panorámu. Už jeho […]

Čítať viac

Správa z medzinárodnej konferencie „Počítačová podpora v archeologii 2023“ Aktuality PÚSR

Správa z medzinárodnej konferencie „Počítačová podpora v archeologii 2023“

V dňoch 31. 5. – 2. 6. 2023 sa uskutočnil už 22. ročník medzinárodnej konferencie „Počítačová podpora v archeologii“, ktorá sa striedavo koná v Čechách, na Morave a na Slovensku. Tento rok boli hlavnými organizátormi Katedra archeológie Západočeskej univerzity v Plzni spolu s Národným pamiatkovým ústavom, odborným pracoviskom v Lokti. Miestom konania bolo najvyššie položené mesto v Česku – […]

Čítať viac

Obnovovanú lekáreň u Salvátora na Panskej doplní aj pôvodný barokový mobiliár KPÚ Bratislava

Obnovovanú lekáreň u Salvátora na Panskej doplní aj pôvodný barokový mobiliár

V týchto dňoch prebieha postupná inštalácia historického mobiliáru do obnovených priestorov bývalej lekárne u Salvátora na Panskej ulici v Bratislave. Bytový dom s lekárňou so zaužívaným názvom „Lekáreň u Salvátora“ vznikol v roku 1904 na úzkej stredovekej parcele, pôvodne zo zadnej strany ohraničenej mestskými hradbami. Stavbu realizovala známa bratislavská stavebná firma Kittler & Gratzl pre lekárnika Dr. Rudolfa Adlera, ktorý si na […]

Čítať viac

Henckovce (okr. Rožňava) – rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých s areálom Aktuality PÚSR

Henckovce (okr. Rožňava) – rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých s areálom

Romantický stredoveký kostolík v Henckovciach situovaný na malom návrší v južnej časti obce Henckovce, pôvodne pri stredovekej ceste medzi Rožňavou a Dobšinou, je už dlhšie v centre pozornosti verejnosti kvôli jeho pamiatkovej obnove prebiehajúcej vo viacerých etapách od roku 2011. Jej súčasťou bola nielen realizácia viacerých pamiatkových výskumov – reštaurátorského (akad. soch. Ladislav Székely – Mgr. art. Peter Mlích […]

Čítať viac

„Ta už sme nakonec v totym UNESCO ?!“ KPÚ Košice

„Ta už sme nakonec v totym UNESCO ?!“

Zvonivé úspechy k 20. výročiu Dohovoru o nehmotnom dedičstve V tomto roku sa vo svete slávi a pripomína 20. výročie od zrodu významného parížskeho UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Pamiatkari sa aj cez Rádio Lumen zapojili do tejto celosvetovej iniciatívy prostredníctvom pravidelných relácií „Naše zvony a ich zvonári“, ktoré tentokrát získali prestížnu možnosť používať logo svetovej organizácie […]

Čítať viac