Prejsť na obsah

Archívne pomôcky v klasickej forme (papierovej)

Archívne pomôcky v klasickej (papierovej) forme sú prístupné v bádateľni archívu počas stránkových hodín. V bádateľni archívu je takisto prístupný lístkový lokalitný katalóg Zbierky tematických výskumov, Zbierky schematických zameraní, Zbierky reštaurátorských dokumentácií, Zbierky projektov a plánov, Zbierky historických máp, Zbierky súčasných máp a veľký lokalitný katalóg pozitívov fotografií na kartách.

Zbierka základných výskumov
1930 – 1962
Inventár
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
Mgr. Terézia Volková
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2003
129 strán
Zbierka výskumných správ
1919 – 2004
Inventár
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
Mgr. Terézia Volková
Bratislava 2004
115 strán
Zbierka schematických zameraní
18. storočie – 1999
Lokalitný katalóg
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 1999
Zbierka schematických zameraní
1951 – 2006
Inventár
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2007
262 strán
Zbierka projektov a plánov
1980 – 2006
Inventár
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková, Mgr. Terézia Otter – Volková
Bratislava 2007
228 strán
Zbierka reštaurátorských dokumentácií
1952 – 2004
Inventár
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bronislava Porubská
Bratislava 2006
115 strán
Zbierka negatívov
Sklenené negatívy – numerické usporiadanie
Zoznam

Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
Mgr. Terézia Volková
Bratislava 2005
18 strán

Zbierka malých diapozitívov
1955 – 2005
Inventár
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2007
260 strán
Zbierka malých diapozitívov
24 x 36 cm
Lokalitný zoznam
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 1994
43 strán
Zbierka historických máp
Lokalitný katalóg
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2000
Uhorská dočasná pamiatková komisia
a Štátna pamiatková komisia
1872 – 1903
Inventár zv. 1
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
PhDr. Katarína Pachanská
Bratislava 1994
121 strán
Pamiatkové orgány na Slovensku
1919 (1920) – 1951 (1957)
Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku
Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku
Ministerstvo školstva a národnej osvety – odbor pamiatok
Povereníctvo pre školstvo a národnú osvetu – pamiatkové oddelenie
Povereníctvo školstva, vied a umení – pamiatkové oddelenie
Povereníctvo kultúry – pamiatkové oddelenie
Národná kultúrna komisia
Združený inventár 1. – IV. zväzok
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
PhDr. Karol Hodas
PhDr. Peter Hysko
Bratislava 1990 – 1992
2008 strán
Pamiatkové orgány na Slovensku
1919 – 1951
Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku
Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku
Ministerstvo školstva a národnej osvety – odbor pamiatok
Povereníctvo pre školstvo a národnú osvetu – pamiatkové oddelenie
Povereníctvo školstva, vied a umení – pamiatkové oddelenie
Povereníctvo kultúry – pamiatkové oddelenie
Národná kultúrna komisia
BRATISLAVA
Inventár zv. 1 a 2
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
PhDr. Karol Hodas
PhDr. Peter Hysko
Bratislava 1990 – 1992
659 strán
Pamiatkové orgány na Slovensku
1919 – 1955
Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku
Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku
Ministerstvo školstva a národnej osvety – odbor pamiatok
Povereníctvo pre školstvo a národnú osvetu – pamiatkové oddelenie
Povereníctvo školstva, vied a umení – pamiatkové oddelenie
Povereníctvo kultúry – pamiatkové oddelenie
Národná kultúrna komisia
DODATOK
Inventár
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
PhDr. Karol Hodas
PhDr. Peter Hysko
Bratislava 1990 – 1992
398 strán
Projektový archív Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku
1919 – 1951
Dodatok k Inventáru predchodcov Pamiatkového ústavu
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
Mgr. Terézia Volková
Bratislava 2005
21 strán
Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave
(1947) 1960 – 1991 (1994)
Inventár
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
Mgr. Martina Orosová
Bratislava 1999
153 strán
Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove
(1947) 1960 – 1991 (1992)
Inventár
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
Mgr. Martina Orosová
Bratislava 1998
136 strán
Banská Štiavnica
Výberový inventár
Dokumentácia ku kultúrnym pamiatkam v Banskej Štiavnici
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2002
69 strán
Bratislava
Výberový inventár
Dokumentácia ku kultúrnym pamiatkam v Bratislave
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2003
132 strán
Ľudová architektúra
Výberový inventár
Dokumentácia ku kultúrnym pamiatkam ľudovej architektúry na Slovensku
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2004
111 strán
Mestské pamiatkové rezervácie
Banská Bystrica, Košice, Kremnica, Štiavnické Bane, Žilina
Výberový inventár
Dokumentácia ku kultúrnym pamiatkam v mestských pamiatkových rezerváciách
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2005
43 strán
Drevené kostoly
Výberový inventár
Dokumentácia ku dreveným kostolom na Slovensku
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2005
Mestské pamiatkové rezervácie v Prešovskom kraji
Výberový inventár
Dokumentácia ku kultúrnym pamiatkam v mestských pamiatkových rezerváciách v Prešovskom kraji
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2004
81 strán
Bardejov
Výberový inventár
Dokumentácia ku kultúrnym pamiatkam v Bardejove
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2001
26 strán
Historická zeleň
Výberový inventár
Dokumentácia k historickej zeleni na Slovensku
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2001
27 strán
Zbierka tematických výskumov
Výberový inventár
Výskumné správy k lokalite Slovensko
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 1999
Václav Mencl
v archívnych dokumentoch Pamiatkového ústavu
Inventár (životopis, opis pozostalosti, prílohy)
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
Mgr. Halina Mojžišová
Mgr. Martina Orosová
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2000
88 strán
Vendelín Jankovič
Inventár (životopis, súpis pozostalosti)
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
Mgr. Martina Orosová
Bratislava 1999
Karel Veselý
Životopis, Súpis pozostalosti
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
Mgr. Magdaléna Brázdilová
Bratislava 2000
Židovské pamiatky
Výberový inventár
Výskumné správy Barkányho (sign. T 446, 1-121)
Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave
Zbierka historických máp, mapy prvého, druhého a tretieho vojenského mapovania
1769 – 1883
Výberový inventár
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
Bronislava Porubská
Bratislava 2007
219 strán
Zbierka veľkých diapozitívov
1930 – 2001

Inventár

Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave
PhDr. Viera Plávková
Bratislava 2009

334 strán