Prejsť na obsah

KPÚ Košice – Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku

KPÚ Košice – Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku - ilustračný obrázok

V apríli a v máji 2018 prebiehal archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku, okr. Rožňava. Z celého komplexu bol nad terénom až donedávna viditeľný len fragment obvodového múra južnej lode kostola, ktorý čnie do úctyhodnej výšky. Zámer zrealizovať archeologický výskum a prezentovať túto národnú kultúrnu pamiatku má vlastník pozemku – občianske združenie Sine Metu. Samotný archeologický výskum sa realizuje pod vedením PhDr. A. Botoša z Gemersko-malohontského múzea z Rimavskej Soboty. Archeologický výskum priniesol po cca 3 týždňoch trvania krásne výsledky. Zachytený bol celý pôdorys lode kostola a fragmenty muriva presbytéria. Medzi nevšedné nálezy patria fragmenty gotických kamenných článkov. Práve v predposledný deň výskumu bol odkrytý mimoriadne vzácny a unikátny nález – gotický svorník s polychrómiou.

Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – GombasekuArcheologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – GombasekuArcheologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku

 

<<< Späť na aktuality KPÚ Košice