Prejsť na obsah

Archeologický výskum Holíčskej šibenice prekvapil i neobvyklými nálezmi

Archeologický výskum Holíčskej šibenice prekvapil i neobvyklými nálezmi - ilustračný obrázok

V Holíči na Záhorí sa uskutočnil prvý, systematický archeologický výskum novovekej šibenice na Slovensku a výsledky boli pozoruhodné. Najzaujímavejší je nález murovaných základov popraviska, ktoré tvorili dva mohutné kamenné piliere štvorcového pôdorysu kombinované s kamenným obvodovým múrikom. Toto solídne stavebné riešenie šibenicu odlišuje od častejšie používaných drevených konštrukcií. Okrem nálezu architektúry popraviska sa našli aj pozostatky piatich jedincov pravdepodobne odsúdencov, čo je neobvykle veľký počet. A nielen to. Nálezy pravekej keramiky navracajú k hypotetickým úvahám o existencii pravekej mohyly, či minimálne pravekého osídlenia v polohe. Nálezy funkčnej delostreleckej munície z 2. sv. vojny zase dokladajú, že návršie šibenice tvoriace dominantnú polohu v krajine bolo strategické aj z vojenského hľadiska. Na základe predbežných výsledkov archeologického výskumu sa zvažuje pamiatková ochrana tohto významného historického miesta.

Text: Peter Grznár, KPÚ Trnava