Prejsť na obsah

Archeológia pravekých domácností – recenzia publikácie z Prahy

Archeológia pravekých domácností – recenzia publikácie z Prahy - ilustračný obrázok
V najnovšom čísle časopisu Archeologické rozhledy – ročník LXXII – 2020, sešit 1, str. 156-158 – bola uverejnená recenzia vysokoškolskej učebnice Archeológia pravekých domácností, ktorá je knižnou podobou dizertačnej práce pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra, PhDr. Michaely Mandák Niklovej, PhD. Autorom recenzie je popredný český bádateľ, prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc., odborník špecializujúci sa na obdobie neolitu a štatistické metódy v archeológii. Dovolíme si citovať zopár riadkov z úvodu …
„Poměrně útlá monografie otevírá cestu do synteticky orientovaného pojetí jedné z nejdůležitějších částí oboru, jehož prameny vycházejí z informací, které získáváme výzkumem sídlištních celků. Práce je deklarována jako vysokoškolská učebnice nové archeologické subdisciplíny, jejíž součásti byly doposud rozptýleny v řadě specifických publikacích. Nový celek je představen v kulisách mladší doby kamenné, v klasickém pojetí neolitu a jeho typických velkých domů. Práce znamená významný pokrok v hledání cesty moderní archeologie, její emancipaci vedle jiných příbuzných oborů.“

… a záveru hodnotiaceho príspevku …

„Tato publikace, pokud splní předpokládaný úkol tím, že bude inspirovat nastupující generaci badatelů, by se mohla stát významným předělem archeologického bádaní v našich zemích. Podobnou roli sehrála v roce 1968 práce D. L. Clarka (Analytical Archaeology), která široce povzbudila metodiku archeologické analýzy. Sídlištní archeologie, archeologie domu a domácnosti si podobné povzbuzení zaslouží.“
Publikácia Archeológia pravekých domácností bola vydaná Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na konci roka 2018 v autorstve Michaely Niklovej a Noémi Beljak Pažinovej.

Na základe tohto pozitívneho ohlasu zo strany zahraničných odborníkov kolegyni gratulujeme a želáme veľa elánu v ďalšej vedeckej práci.

Krajský pamiatkový úrad Nitra

Archeológia pravekých domácností – recenzia prof. PhDr. Ivana Pavlů, DrSc.

Archeológia pravekých domácností – recenzia prof. PhDr. Ivana Pavlů, DrSc.

Archeológia pravekých domácností – recenzia prof. PhDr. Ivana Pavlů, DrSc.