Prejsť na obsah

Aktuality KPÚ Košice 2013 – 2017

Aktuality KPÚ Košice 2013 – 2017 - ilustračný obrázok

— 2017 —


Unikátna pamiatka na Gemeri ožilavďaka dobrovoľníkom

Ranogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov s nástennými maľbami, tvoriacich súvislú turistickú trasu.

Toto leto sa spojili študenti a nadšenci s odborníkmi zo združenia Gotická cesta, aby spoločne v termíne 14. – 19. augusta, zrealizovali projekt Sedem strážcov. Podstatou aktivít bola týždenná práca v kostolíku, skladajúca sa z jeho údržby a vyčistenia a tiež plánovania stratégií ďalšieho využitia. Dnes už nepoužívaná náboženská stavba by mohla v budúcnosti slúžiť ako informačné centrum, pomyselné srdce Gotickej cesty.

Siedmich strážcov podporili počas ich práce aj odborníci. Kostolík a brigádnikov navštívili reštaurátori Mgr. art. Peter Mlich a Mgr. art. Tomáš Székely, Mgr. Michaela Kalinová, ktorá priamo v kostole vysvetlila zistenia architektonicko-historického výskumu kostolíka. Podporu prejavil aj Ing. Vladimír Kohút, ktorý zúčastneným študentom prezentoval svoje zistenia o stavebnotechnických problémoch na pamiatkach, získaných z dlhoročnej praxe.

Projekt bol zameraný na vytvorenie komunity, ktorá sa bude venovať výlučne ochrane kostolíka v Henckovciach. Obec nemá potenciál mládeže, z ktorej by táto komunita mohla vzniknúť. Sú tu však jednotlivci, ktorí sa pridajú, ak niekto pripraví takúto možnosť. Starostku obce Henckovce Vieru Nemcovú potešil záujem študentov o Gemer a o unikátny kostolík a obec podujatie technicky podporila. V minulých rokoch sa na kostole menila krytina strechy a po týchto prácach zostali okolo budovy i v jej vnútri zvyšky materiálu. Po archeológoch tu zostali sondy, ktoré brigádnici zasypali a upravili povrch podláh. Na čistení kostola sa pracovalo dopoludnia a popoludní brigádnici poznávali pamiatky v okolí.

Sedemdňový workshop ukončilo podujatie pre verejnosť, ktoré sa konalo v sobotu 19. augusta. Strážcovia oboznámili všetkých návštevníkov so zaujímavosťami, ktoré sa s kostolíkom spájajú a poskytli im odborný výklad. V kostolíku a jeho blízkom okolí sa uskutočnil kultúrny program. Cyklicky bol návštevníkom premietaný film o potrebe údržby pamiatok Pro Monumenta, zahrať prišla flautistka Katarína Slavkovská a hru na historických nástrojoch predviedol Štefan Lipták. Popoludní sa dianie presunulo pred kostol. Vystúpila tu folklórna skupina Hrabina z Nižnej Slanej a kapela Rejdovate Čhave. Z kostolíka urobili Siedmi strážcovia aspoň na jeden deň kultúrou žijúce miesto.

text a foto: Šmelková, Ondrejovič, Raška

Ranogotický kostolík v Henckovciach Sedem strážcov nastúpilo pomáhať Sondy po archeologickom výskume je potrebné zasypať Mgr. Kalinová v akcii Návšteva z KPU Košice Ing. Kohút prednáša študentom Podlaha je už opravená Pomáhajú aj miestni Strážcovia sprevádzajú v kostolíku Prezentácia filmu Pro Monumenta Vystúpenie Kataríny Slavkovskej

2016


Medzinárodná odborná komisia archeologického výskumu – obec Zemplín, poloha Hradisko

Dňa 4.10.2016 sa uskutočnila v obci Zemplín (okr. Trebišov) v polohe Hradisko medzinárodná odborná komisia archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely, ktorý túto sezónu vykonávali pracovníci KPÚ Košice. Odborná komisia bola oboznámená s výsledkami výskumu, a tiež s ďalšími plánmi a postupom, ako aj s celkovým potenciálom lokality, ktorá je prezentovaná v rámci medzinárodného projektu Dedičstvo Karola Veľkého – Ranný stredovek ako kolíska európskej kultúry. Projekt mapuje obdobie včasného stredoveku ako jednu z etáp významných pre tvorbu súčasnej európskej kultúrnej identity, s konceptom „jednoty v rozmanitosti“. Spolu usporiadateľom a spoluorganizátorom projektu je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

zemlin_001 zemlin_002 zemlin_003

zemlin_004.jpg

Prestížne medzinárodné podujatie – 46. ročník Letnej pamiatkárskej univerzity Romana Andrása

V júni 2016 sa v Noszvaji (Maďarsko) uskutoční prestížne medzinárodné podujatie – 46. ročník Letnej pamiatkárskej univerzity Romana Andrása, s aktívnou účasťou a prednáškami aj odborných pracovníkov KPÚ Košice, ktorí budú reprezentovať aktuálny stav ochrany a obnovy pamiatkového fondu na Slovensku.
Viac informácii na: https://www.facebook.com/events/1311661092193023/

KPU_KE_univerzita1 KPU_KE_univerzita2

Obnova legendárneho košického kúpaliska Červená hviezda

Pod metodickým dohľadom KPÚ Košice finišujú práce na rekonštrukcii a obnove legendárneho košického kúpaliska Červená hviezda, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou z čias medzivojnovej republiky, od známeho architekta L.Oelschlägera. Viac informácií na: http://www.kosicednes.sk/rekonstrukcia-ch-cka-ukoncena-mesiac/

KPU_KE_kupalisko1 KPU_KE_kupalisko2 KPU_KE_kupalisko3

Cintorín sv. Rozálie v Košiciach – zmena vlastníctva a správy

Historický pamiatkovo chránený cintorín sv. Rozálie v Košiciach z 18./19. storočia s barokovou kaplnkou sv. Rozálie, a početnými historickými rodinnými hrobkami a kaplnkami (NKP) prebrala do nového vlastníctva a správy farnosť sv. Ondreja v Košiciach – Podhradovej. Postupne pokračujú prvé praktické kroky a rokovania v koordinácii s KPÚ Košice pre nové riešenia a aktivity jeho obnovy, záchrany a prezentácie. Viac na: http://www.svondreja.sk/ofarnosti.php

KPU_KE_Cintorin-sv-Rozalie-Kosice

Projekt „Pamäť na skle – fotograf Vojtech Petrík a kultúrne dedičstvo Medzibodrožia


Projekt „Pamäť na skle – fotograf Vojtech Petrík a kultúrne dedičstvo Medzibodrožia (Nadačný fond Telekom a Nadácia Pontis – Rím. kat. farnosť v obci Rad a KPÚ Košice a partneri): úspešne podporený projekt zo strany Nadačného fondu Telekom a Nadácie Pontis už pokračuje vo svojich aktivitách aj v júni. Cieľom projektu je sprístupnenie historickej fotografickej pozostalosti objavenej na fare v obci Rad, v okrese Trebišov, autora – farára Vojtecha Petríka. Fotografie sú súčasťou farskej kroniky autora, v ktorej sú zachytené informácie o širšom okolí Radu. Projekt má za cieľ vytvoriť také podmienky, aby tento vzácny objavený dobový fotografický súbor bol i vo svojej fyzickej stránke naďalej v dobrej kondícii, nedegradoval a mohol tak slúžiť ako významná pamiatka – prameň kultúrno-historickej pamäte a samotných dejín regiónu, ako i Slovenska. Úspešne prebehol úvodný praktický workshop a prednáška Ing. Boženy Habálovej, PhD. (Slovenský národný archív, Bratislava) o historických sklenených negatívoch ako súčasti kultúrneho dedičstva, o ich reštaurovaní a ochrane (apríl 2016, Košice) – v spolupráci s Technickou univerzitou, Košice – Fakulta umení a KPÚ Košice. Aktuálne (máj – jún 2016) prebieha po prvotnej identifikácii už základné očisťovanie historických negatívov.
Info na: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/pomahame-zachovaniu-kulturneho-dedicstva-na-slovensku/1831

KPU_KE_fotodedicstvo1 KPU_KE_fotodedicstvo2 KPU_KE_fotodedicstvo3

V Košiciach označená slovenská vetva medzinárodnej pútnickej svätojakubskej cesty

Po prvýkrát na Slovensku je v historickom jadre mesta – v Košiciach označená slovenská vetva medzinárodnej pútnickej svätojakubskej cesty (do Kompostely v Španielsku) formou značenia v dlažbe na Hlavnej ulici v podobe symbolu mušle, so súhlasom KPÚ Košice. Súčasťou aktivít a prezentácie sa stala aj výstava fotografií z putovania slovenských pútnikov, prezentovaná v novootvorenej Južnej veži Dómu sv. Alžbety (od mája 2016). Očakávajú sa aj ďalšie sprievodné podujatia. Viac informácií na: http://caminodesantiago.sk/
http://www.kosicednes.sk/musle-nas-nasmeruju-svatojakubsku-cestu/

KPU_KE_svatojakubska1 KPU_KE_svatojakubska2 KPU_KE_svatojakubska3

Obnovená Južná veža Dómu sv. Alžbety v Košiciach

V začatej letnej sezóne je aj od mája 2016 prvýkrát po storočiach pre verejnosť sprístupnená obnovená a prezentovaná Južná veža Dómu sv. Alžbety v Košiciach, aj vďaka metodickému dohľadu a spolupráci KPÚ Košice s cirkevným vlastníkom, s reštaurátormi a s verejnosťou. Viac informácií na: http://kosice.korzar.sme.sk/c/8175653/vynovena-veza-krala-mateja-odhalila-schodiskove-bludisko.html?ref=avizocl

KPU_KE_veza1 KPU_KE_veza2 KPU_KE_veza3

KPU_KE_veza4

Dominikánsky kostol v Košiciach (rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie)

Po realizácii reštaurátorského výskumu a spracovania reštaurátorskej dokumentácie návrhu na reštaurovanie Mgr. art. Ľubomírom Kucom, začali začiatkom marca 2015 čistiace práce a plošné odkryvy na fasádach najstaršieho stredovekého kostola v historickom jadre Košíc, hradené z Nórskych finančných mechanizmov (NFM). Predmetom obnovy bola západná a južná fasáda lode kostola a fasády presbytéria. Počas prvej fázy bolo potrebné doskúmať a spresniť nálezy zachytené počas realizácie výskumu. Spresnil sa aj rozsah hodnotných nálezov a stavebno-vývojových súvislostí kostola spolu s jednotlivými výtvarnými výzdobami. Rozsah nálezov po plošnom odkryve a dobrý technický stav umožnil pristúpiť k náročnejšej rekonštrukčnej a reštaurátorskej obnove. Tieto práce sa sústredili predovšetkým na fasádach presbytéria kostola, kde sa v okolí okien a na oporných pilieroch pristúpilo k reštaurovaniu iluzívnej sgrafitovej výzdoby.

KPU_KE_dominikani1 KPU_KE_dominikani2 KPU_KE_dominikani3

Na fasádach sa zachytili gotické, renesančno-barokové, neskoro barokové fázy aj obdobie 19. storočia a to vo forme omietok, architektonických prvkov, sgrafitovej a maľovanej výzdoby. Po odstránení primuroviek, betónových vrstiev a cementových omietok sa zároveň zlepšil salinitný stav obvodových murív v soklovej časti. Vlastník spolu s realizátorom reštaurátorských prác zabezpečil podľa pokynov KPÚ Košice statický dohľad v každej z častí odkryvov fasád kostola (podľa navrhnutého plánu osobitnej obnovy) a spracovanie predbežného odborného posudku stavu salinitného zaťaženia obvodového plášťa, ktorý obsahoval aj laboratórne skúšky vzoriek muriva. Všetky reštaurátorské práce boli zrealizované do stanovenej lehoty, polovice apríla 2016. Stredoveké ako aj ostatné mladšie hodnotné nálezy boli fotograficky aj graficky (kresebne) zdokumentované, zakonzervované a ponechané in situ s primeraným korigovaním ich analytickej prezentácie na úkor celkového vnímania kostola. V meste jedinečná výzdoba iluzívnym sgrafitom je doposiaľ prezentovaná na jednom z polí presbytéria a to vrátane oporných pilierov. Na ostatných poliach sú nálezy zakonzervované a vynesené v rytej linke. K ich reštaurovaniu a rekonštrukcii bude možné pristúpiť v nasledujúcej etape, kedy sa výzdoba kostola (presbytéria) dokončí v celom rozsahu a vizuálne sa tak ujednotí. Zvolená farebnosť z viacnásobného bieleho vápenného náteru bude aplikovaná aj na zostávajúce plochy fasády.


Dedičstvo Karola Veľkého – Ranný stredovek ako kolíska európskej kultúry – medzinárodný projekt

Slovenské pokračovanie veľkého medzinárodného projektu: Dedičstvo Karola Veľkého – Ranný stredovek ako kolíska európskej kultúry – medzinárodný projekt (od r. 2015). Projekt mapuje obdobie včasného stredoveku ako jednu z etáp významných pre tvorbu súčasnej európskej kultúrnej identity, s konceptom „jednoty v rozmanitosti“. Spoluusporiadateľom výstavy a spoluorganizátorom projektu je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Za KPÚ Košice sa súčasťou tohto významného projektu stali aj aktivity a prezentácie archeológa Mgr. Martina Pristáša, ktorý sa podieľa na projekte archeologickým výskumom severnej brány komitátneho hradu Zemplín s medzinárodnou prezentáciou týchto výsledkov na odborných fórach už v roku 2015 (Miskolc, Praha, Sárospatak). V r. 2016 začala príprava výstavy tohto projektu na Bratislavskom hrade v Bratislave (operatívne stretnutia pracovnej skupiny v Bratislave s účasťou Mgr. Martina Pristáša, odb. pracovníka KPÚ Košice). Od mája 2016 sa pokračuje na príprave máp a textov k danému projektu, a v mesiaci jún 2016 je pripravované otvorenie výstavy.

KPU_KE_foto1foto 2

2015

Hlavná 30 / Alžbetina 2, Košice – fasáda v novom šate

Obnova fasády tejto kultúrnej pamiatky – pôvodne jezuitskej univerzity Beňadika Kišdyho (tzv. Kisdyanum) na nároží oproti západnému priečeliu Dómu sv. Alžbety – pokračovala pod metodickou záštitou KPÚ Košice (Mgr. Zuzana Varechová, Mgr. Jozef Jarkovský, Mgr. Mária Kráľovská) aj tento rok ďalšou etapou, ktorá zahŕňala reštaurovanie fasády, orientovanej do Hlavnej ulice, a východný úsek fasády, orientovanej do Alžbetinej ulice až po už zreštaurovaný stredný rizalit. Pri čistení fasády boli pod poškodenými omietkami odhalené kamenné ostenia okenných otvorov z poslednej štvrtiny 15. storočia, ktoré bolo potrebné zakonzervovať. Na obnovenej fasáde príkladne regenerovali aj pôvodnú pásovú bosáž medzi okennými otvormi.
Hlavná 30 / Alžbetina 2, východná fasáda Obnovená časť fasády

Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Pamiatkový úrad SR, Bratislava. Košice 2014 (autori: Juraj Gembický – Radek Lunga) – výročné ocenenie „Cena Pamiatky a múzeá za rok 2014“ v kategórii menšia publikácia

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v novembri 2014 vôbec prvú publikáciu tohto druhu, zaoberajúcu sa obsiahlou a dôležitou, ale dosiaľ nespracovanou tematikou zvonov a ich pamiatkovej ochrany, a to v spoluautorskej dvojici dvoch kampanológov – Juraj Gembický (KPÚ Košice) a Radek Lunga (Česká republika). Po prvýkrát na Slovensku táto publikácia zjednocuje odbornú terminológiu, prístupnou a pútavou formou predstavuje odporúčané postupy a podrobne rozpracované prístupy ku komplexnej ochrane zvonov pre všetkých zainteresovaných, pre cirkvi, pre laickú i odbornú verejnosť. Veľmi prehľadne spracovaný a erudovaný text je doplnený množstvom farebnej obrazovej fotodokumentácie. Kniha v roku 2015 získala „Cenu Pamiatky a múzeá za rok 2014“ v kategórii menšia publikácia. Pre jej šírenie a širší záujem o ňu je prístupná zdarma k stiahnutiu a používaniu vo svojej elektronickej verzii tu.
Pamiatková ochrana zvonov obálka Modra, udelovanie ceny za knihu, foto archív PUSR Diplom za knihu

„Ručné zvonenie na Železnej ceste“ – úspešná premiéra nového dokumentárneho filmu

Tradičné ručné zvonenie a tradícia zvonárov na Slovensku boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku a je snahou, aby tento unikátny kultúrny fenomén bol súčasťou celosvetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. K posledným ostrovčekom ručného zvonenia na Slovensku patria regióny Spiš a Gemer, kde túto tradičnú profesiu vykonávajú žijúci zvonári, zvonárky, či mladí nadšenci. V júni sa 2015 v Spišskej Novej Vsi predstavila úspešná premiéra dokumentárneho filmu o tradičnom ručnom zvonení a zvonároch od režiséra Ladislava Munka s názvom – „Ručné zvonenie na Železnej ceste“. Film vznikol vďaka projektu Spišského osvetového strediska – Spišská Nová Ves (Mgr. Vladimíra Barbuščáková – Mgr. Monika Tkáčová a kol.) v rámci projektov „Terra Incognita“. Spoluúčasť na projekte má KPÚ Košice prostredníctvom historika – kampanológa Mgr. Juraja Gembického, ktorý bol odborným spolupracovníkom a odborným garantom celého filmového projektu.
Ručné zvonenie 2015, premiera SNV Zvonár Smolník zvon

Urbanova veža v Košiciach – nové výskumy a objavy

V rokoch 2014-2015 bol na Urbanovej veži realizovaný pamiatkový architektonicko-historický pamiatkový výskum Dr. Ing. arch. Jánom Krchom, PhD., a súbežne s ním reštaurátorský pamiatkový výskum, realizovaný Prof. Akad. soch. Jozefom Porubovičom, Akad. soch. Vladimírom Višváderom a prizvaný boli Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rest. a Ing. Tibor Machata. Vďaka predmetným výskumom sa sondážou a archívnym výskumom podarilo identifikovať viacero stavebno-historických etáp vo vývoji veže, pričom sa zistili aj veľmi zaujímavé nové objavy – napríklad to, že goticky vyzerajúce kamenné ostenia ozvučnicových okien na najvyššom podlaží nie sú stredoveké (!), ale z renesančnej etapy (roky 1628-1629), a do rovnakej etapy sa hlásia aj podstrešné sgrafitá. Tie boli pravdepodobne pôvodne chránené predstupujúcimi lunetami dnes už zaniknutej fabiónovej korunnej rímsy. Výskumom sa podarilo zistiť, že masívna rímsa niesla pravdepodobne bohato členenú renesančnú strechu, schématicky znázornenú napríklad na vedute mesta z obdobia okolo roku 1639 od Johannesa Ledentua. V rámci metodickej činnosti KPÚ Košice (Mgr. K. Alezár) sa najnovšie pripravuje reštaurovanie a obnova tejto významnej košickej dominanty.
Urbanova veža v Košiciach Urbanova veža - renesančná,grafitová výzdoba západnej fasády Urbanova veža v Košiciach

„Kvalita života v dejinách našich miest“ – osobitný príspevok o hygiene a pamiatkach

Na konferencii o kvalite života v dejinách našich miest, konanej v dňoch 23. – 24. septembra v Bratislave v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave predniesli príspevky aj zamestnanci KPÚ Košice. Osobitne zaujímavou bola prezentácia Ing. arch. Aleny Hrabinskej v spolupráci s PhDr. Marcelou Ďurišovou na tému „Toalety, hygiena a kanalizačný systém v historických budovách v Košiciach alebo o vývoji miestností, do ktorých sa návštevy nepozývajú“, kde sa zaoberali témou osobnej hygieny, súvisiacej s defekáciou a urináciou. Téma bola zameraná na vývoj technických zariadení a ich situovaním v sídelnej štruktúre mesta Košice, neskôr aj začlenením do dispozície historických budov, a to obytných aj verejných. Téma zahŕňala aj vývoj vodovodu a kanalizácie v meste, známy z mapových podkladov a dosiaľ realizovaných archeologických výskumov. Súčasťou príspevku bolo bohaté zastúpenie fotografickej a grafickej dokumentácie.
Hygiena v pamiatkových dejinách Hygiena v pamiatkových dejinách

Pomník padlým sovietskym vojakom v 2. svetovej vojne v Košiciach, Námestie Osloboditeľov v Košiciach – veľký projekt komplexnej obnovy a reštaurovania

Ide o významnú pamiatku histórie, ktorá je zároveň vojnovým hrobom a jednou z novodobých dominánt Košíc, ktorú po zápasoch za jej zachovanie čaká v najbližšom období celková obnova a reštaurovanie pod metodickým vedením KPÚ Košice. Práve vďaka najnovšiemu komplexnému architektonicko-historickému výskumu (autori: Zvarová – Švardová – Garaj, 2014), a vďaka aktuálnemu reštaurátorskému výskumu (Spoločnosť Villard – Združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok – Bratislava, leto 2015) sa podarilo identifikovať a zhodnotiť sedem základných etáp jeho vývoja od roku 1945 až po začiatok 21. storočia, ako aj jeho aktuálny stav a inventarizovať všetky pamiatkové hodnoty. Pomník postavili po januárovom oslobodení Košíc už 1.7.1945 na mieste trhového námestia (dnešné námestie Osloboditeľov) na základe sovietskeho projektu E. F. Gurjanova. Je špecifickým prejavom pamäte národa, s uctením si pamiatky padlých vojakov.
Pomník historická fotografia Pomník v cca 1959 Pomník súčasný stav

Objav k domu Máraiovho detstva na Hlavnej ulici v Košiciach

V južnom vyústení Hlavnej ulice, kde dnes stojí obchodný dom Dargov, stáli kedysi viaceré nájomné domy a jedným z nich bol veľký dvojposchodový nájomný dom so zdobenou tehlovou fasádou. Tento dom podrobne popisuje ako dom svojho detstva v knihe Spoveď slávny spisovateľ Sándor Márai. Okrem iného hovorí: …Bol to veľmi pekný a najmä dôstojný dom; prvý naozaj „moderný“ dom v meste, priečelie mal z červených nepálených tehál, podokenné časti architekt vyzdobil rôznymi sadrovými cifričkami a v podstate naň prilepil všetko, čo mohla ctižiadosť architekta z konca storočia na takýto zbrusu nový nájomný dom nacápať. V Archíve mesta Košice sa vďaka ústretovosti vedenia archívu podarilo našej kolegyni Mgr. Zuzane Labudovej, PhD. identifikovať projekty tohto domu, ktoré zhotovil známy košický staviteľ a architekt Michal Répászky v roku 1896. Unikátna bola aj neskoršia dostavba sklenenej bankovej haly v dvore tohto domu, ktorú tiež farbisto popisuje Márai, a ktorú navrhli košickí architekti Arpád a Gejza Jakabovci v roku 1906.

Maraiov dom Maraiov dom

Putovná výstava „Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku“ – znovuoživenie v roku zasväteného života

Krajskému pamiatkovému úradu Košice sa v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a s ostatnými krajskými pamiatkovými úradmi, ako aj s cirkvami a kláštormi v regiónoch Slovenska podarilo počas celého roka 2015, ktorý je zároveň rokom zasväteného (rehoľného) života, znovuoživiť a nanovo prezentovať putovnú autorskú výstavu „Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku“ (vernisáž – apríl 2015, Košice). V Košiciach sa nášmu kolegovi Mgr. Gembickému podarilo počas výstavy uskutočniť aj sprievodné aktivity formou interaktívnych sprevádzaní pre školy, a aj v podobe cyklu odborno-populárnych prednášok pre verejnosť s pozvanými hosťami na témy k dejinám a kultúrnemu dedičstvu i súčasnosti reholí dominikánov, františkánov a premonštrátov na Slovensku.
Putovná výstava - Vernisáž Putovná výstava - akcia k výstave Putovná výstava - sprievodná akcia

Kiosk v Mestskom parku v Košiciach – objavené dielo významného architekta

Vďaka sprístupneniu archívneho fondu bývalého Stavebného archívu v Mestskom archíve Košice sa našej kolegyni Mgr. Zuzane Labudovej, PhD. podarilo objaviť a identifikovať autora doteraz anonymnej drobnej parkovej stavby historického mestského parku – kiosku (trafiky) v Košiciach, ktorý doteraz nie je národnou kultúrnou pamiatkou, ale je navrhnutý na zápis do zoznamu Pamätihodností mesta Košice. Osobitné kvality tejto drobnej architektúry z roku 1912 s prvkami, odvodenými z ľudového staviteľstva a dekóru, sú podľa týchto najnovších zistení dielom Dénesa (Dionýza) Györgyiho, jedného z dôležitých architektov neskorej – druhej vlny maďarskej secesie a včasnej moderny, vychádzajúcej z inšpirácie karpatským ľudovým staviteľstvom.
Kiosk v Mestskom parku v Košiciach – objavené dielo významného architekta. Kiosk v Mestskom parku v Košiciach – objavené dielo významného architekta

Dedičstvo Karola Veľkého – Ranný stredovek ako kolíska európskej kultúry – medzinárodný projekt (Pražský hrad, výstava od 17.7. – 14.10.2015)

Projekt mapuje obdobie ranného stredoveku ako jednu z etáp významných pre tvorbu súčasnej európskej kultúrnej identity, s konceptom „jednoty v rozmanitosti“. Spoluusporiadateľom výstavy a spoluorganizátorom projektu je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Za KPÚ Košice sa súčasťou tohto významného projektu stali aj aktivity a prezentácie kolegu archeológa Mgr. Martina Pristáša, ktorý sa podieľal na projekte archeologickým výskumom severnej brány komitátneho hradu Zemplín s následnou úspešnou medzinárodnou prezentáciou týchto výsledkov na početných odborných fórach v roku 2015 (Miskolc, Praha, Sárospatak).
Dedičstvo Karola Veľkého – Ranný stredovek ako kolíska európskej kultúry – medzinárodný projekt Dedičstvo Karola Veľkého – Ranný stredovek ako kolíska európskej kultúry – medzinárodný projekt

Dominikánsky kostol v Košiciach (Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie) – nové nálezy a reštaurovanie fasády

Od začiatku roka 2015 vlastník: Dominikánsky konvent, Mäsiarska 6, Košice, s finančnou podporou Nórskeho kráľovstva realizuje reštaurovanie fasád pôvodne stredovekého kostola kostola, ktorý je hmotovou a priestorovou dominantou Dominikánskeho námestia v Košiciach. Plošné odkryvy, ktoré boli súčasťou reštaurátorského doskúmania a čiastočne aj čistiacich prác, odhalili v rozsahu celého presbytéria ucelené staršie vrstvy výzdoby kostola. Ide o rozsiahle včasnobarokové omietkové vrstvy, v ktorých je v štýle sgrafita vyhotovená výzdoba okien, doplnená plastickými prvkami. Po odstránení druhotných betónových prímuroviek a plômb z 20. storočia boli odhalené aj kamenné obloženia ustúpení oporných pilierov kostola, ktoré priamo súviseli s omietkovou úpravou plášťa kostola. Časť primárne umiestnených kamenných platní bola datovaná do stredoveku. Na základe týchto nálezov sa pristúpilo k celkovému reštaurovaniu a obnove západnej fasády a presbytéria kostola. Ide o prvú z plánovaných etáp obnovy. V ďalších etapách by vlastník rád pokračoval v reštaurovaní a obnove fasád kostola a veže. Celá akcia je realizovaná pod metodickým vedením KPÚ Košice (Ing. arch. A, Hrabinská, Mgr. J. Jarkovský).

Detail a celkový pohľad na včasnobarokovú sgrafitovú výzdobu jedného poľa presbytéria kostola, toho času s už doplnenými a rekonštruovanými vrstvami. Detail a celkový pohľad na včasnobarokovú sgrafitovú výzdobu jedného poľa presbytéria kostola, toho času s už doplnenými a rekonštruovanými vrstvami. Detail a celkový pohľad na včasnobarokovú sgrafitovú výzdobu jedného poľa presbytéria kostola, toho času s už doplnenými a rekonštruovanými vrstvami.2014

Danišovce – kostol sv. Márie Magdalény

20.11.2014 zodpovední reštaurátori ORA Levoča a Ing. arch. Magdaléna Janovská prezentovali prítomným zástupcom obce, farníkom i zamestnancom KPÚ Košice výsledky pamiatkového architektonicko-historického a reštaurátorského výskumu najmenšieho dvojloďového kostolíka v Spišskom regióne – kostola sv. Márie Magdalény v Danišovciach. Výsledky výskumov objasnili stavebno-historický vývoj kostola, dokázali prítomnosť gotických a barokových omietok v interiéri a archívnym výskumom bola získaná fotografia kostolíka s pôvodnou gotickou vežou, ktorá dokazuje vplyv stredovekých staviteľov zo Spišskej Kapituly na jeho výstavbu. Vykonané výskumy boli realizované s finančnou podporou MK SR – grantového programu „Obnovme si svoj dom“.

Danišovce, kostol sv. Márie Magdalény Danišovce, kostol sv. Márie Magdalény - prezentácia výskumov

Hlavná 30 – Alžbetina 2, Košice

V novembri 2014 bolo na tzv. Kisdyanum (jezuitská univerzita Beňadika Kišdyho), dnes sídlo banky, ukončené reštaurovanie rizalitu hlavnej uličnej fasády, orientovanej do Alžbetinej ulice. V prvej fáze prešla reštaurovaním najreprezentatívnejšia časť fasády – stredový rizalit, na ktorom sa v najväčšej miere zachovala barokovo-rokoková výzdoba, čiastočne upravená koncom 19. storočia. Obnovením architektonického tvaroslovia a návratom k autentickej farebnosti je opäť možné vnímať pôvodnú koncepciu honosne pôsobiacej výzdoby.

Alžbetina 2, Košice - rizalit hlavnej uličnej fasády pred reštaurovaním Alžbetina 2, Košice - rizalit hlavnej uličnej fasády po reštaurovaní

Odborná konferencia, Rožňava, 2. – 3.10.2014

Občianske združenie Gotická cesta v odbornej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice pripravilo v termíne 2. októbra 2014 pre širokú verejnosť odbornú konferenciu „Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste“ s cieľom spropagovať výsledky pamiatkových výskumov stredovekých kostolov na turistickej trase Gotická cesta. Pamiatkové výskumy kostolov v Turni nad Bodvou, Plešivci, Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach, Kameňanoch, Henckovciach a Dobšinej priniesli nové zistenia o vývoji a hodnotách týchto významných kultúrnych pamiatok. Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, ako spoluorganizátor odbornej konferencie, prezentovalo výsledky prebiehajúcich pamiatkových výskumov na hrade Krásna Hôrka. Dňa 3. októbra podujatie pokračovalo odbornou exkurziou po pamiatkach na Gotickej ceste.

Odborná konferencia v Rožňave, 2.10.2014 Odborná exkurzia po pamiatkach na Gotickej ceste, 3.10.2014

Hlavná 15, Košice

V priebehu roka 2014 bol zrealizovaný reštaurátorský výskum a následne po ňom aj reštaurovanie jednej z významných historizujúcich fasád na Hlavnej ulici č. 15 v Košiciach. Trojpodlažný meštiansky dom patril rodine T. Pausza, bohatého obchodníka a továrnika, ktorý mal obchod so sklom a porcelánom a dokonca i menšiu manufaktúru na výrobu porcelánu a zrkadiel.

Hlavná 15, Košice - hlavná uličná fasáda pred reštaurovaním Hlavná 15, Košice - hlavná uličná fasáda po reštaurovaní

Realizácia archeologického výskumu v katastri obce Haniska

V súčasnosti prebieha v katastri obce Haniska rozsiahla stavebná činnosť, počas ktorej sa odkrývajú unikátne archeologické nálezy. To bol jeden z hlavných dôvodov realizácie archeologického výskumu. Ako miesto výskumu bol vybratý mohylový útvar na riečnej terase Hornádu v južnej časti Hanisky, nad osadou Grajciar, v polohe Grajciar pusta. Aj napriek rozsiahlemu geofyzikálnemu meraniu pomocou georadaru na celej vymedzenej ploche mohylového útvaru nebolo možné jednoznačne identifikovať anomálie, ktoré by poukazovali na archeologické objekty alebo nálezy. Terénny sondážny výskum, ktorý začal následne po vyhodnotení geofyzikálneho merania, bol vykonávaný ručne po technických vrstvách až po geologické podložie. Počas výskumu bol nájdený drobný úlomok kosti, ktorý ale jednoznačne nemôžeme pokladať za potvrdenie pohrebného pochovávania. Počas výskumu nebol nájdený dostatočný keramický materiál alebo iný nález, ktorý by upresnil datovanie skúmaného útvaru. Aj napriek tomu, že táto prvá etapa výskumu jednoznačne nepotvrdila jeho pohrebné využitie, je možné predpokladať že sa v nej pochovávalo, a že bola vytvorená za týmto účelom. Tento predpoklad by mohla potvrdiť ďalšia etapa výskumu, zameraná na podrobnejšie preskúmanie v centrálnej časti mohylového útvaru.

Haniska, geofyzikálne meranie pomocou georadaru Haniska, realizácia archeologického výskumu

Identifikácia a GPS zameranie vybraných archeologických nálezísk v teréne

V priebehu roka 2014 zamestnanci Pamiatkového úradu SR vykonali v rámci projektovej činnosti identifikáciu a GPS zameranie vybraných archeologických nálezísk v teréne. Hlavným kritériom výberu bola fortifikačná funkcia. Zamerané a zdokumentované boli hradiská Obišovce – poloha Stráža, Koňuš – poloha Starý Koňuš, hrádok v Bačkove – poloha Žarnovčík a opevnenie v Jasove – poloha Jasovská skala.

Obišovce, poloha Stráža, hradisko Obišovce, poloha Stráža, hradisko. Na obrázku: val Koňuš, poloha Starý Koňuš, hradisko Koňuš, poloha Starý Koňuš, hradisko. Na obrázku: val Bačkov, poloha Žarnovčík Bačkov, poloha Žarnovčík. Na obrázku: poloha vrchu Žarnovčík v krajine Jasov, hradisko Jasov, poloha Jasovská skala. Na obrázku: priekopa a val

Archeologický výskum severnej brány komitátneho hradu (hradiska) v obci Zemplín

V auguste až septembri 2014 realizovali zamestnanci Pamiatkového úradu SR terénny archeologický výskum hradiska Zemplín, ktorý je súčasťou výskumných úloh projektu CEC-Francia Media 850-1050, ktoré sú zamerané na overenie a doplnenie informácií o vzniku a podobe cirkevných štruktúr Uhorského štátu, ich úlohe v spoločnosti v 11. storočí a možných väzbách na staršie karolínske obdobie. Výsledky výskumu budú využité ako materiál pri príprave výstavy projektu CEC Odkaz Karola Veľkého v Prahe v roku 2015. Predmetom výskumu je revízia interpretácie vzniku a stavebného vývoja opevnenia hradiska Zemplín a jeho osídlenia. V prvej etape bol výskum zameraný na východnú časť predpokladanej plochy brány. Celý priestor na vnútornej i vonkajšej strane valu bol zbavený náletových drevín a postupným odkryvom jednotlivých vrstiev boli skúmané a dokumentované jednotlivé stratigrafické jednotky, súvisiace s predpokladaným vstupom do hradu, resp. hradiska.

Hradisko Zemplín, archeologický výskum

Ortodoxná synagóga na Zvonárskej ulici v Košiciach

27. mája 2014 boli in situ odborným a samostatným radcom KPÚ Košice a KPÚ Prešov, v národnej kultúrnej pamiatke – ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach prezentované výsledky pamiatkového architektonicko-historického výskumu synagógy, ktoré vyhotovili Mgr. Kristína Zvedelová v spolupráci s Mgr. Katarínou Nádaskou. Výsledky boli spracované a posúdené a dokumentáciu evidujeme v archíve KPÚ Košice.

Ortodoxná synagóga na Zvonárskej ulici v Košiciach Ortodoxná synagóga na Zvonárskej ulici v Košiciach - prezentácia pamiatkového architektonicko-historického výskumu

Mäsiarska 25, Košice

V máji 2014 bolo ukončené reštaurovanie uličnej fasády Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety na Mäsiarskej 25 v Košiciach, ktorej budova je vo vlastníctve rádu uršulíniek. Historizujúca úprava fasády je z roku 1893 – na základe reštaurátorského výskumu obnovili jej pôvodnú farebnosť, vrátane okien.

Mäsiarska 23, Košice - hlavná uličná fasáda pred reštaurovaním Mäsiarska 23, Košice - hlavná uličná fasáda po reštaurovaní

Kysak – kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku je vzácny stredoveký vidiecky jednoloďový kostolík, ukončený pravouhlým presbytériom, s predstavanou štvorcovou vežou, situovaný na návrší ako dôležitá urbanistická a pohľadová dominanta dnešnej obce. Ku obnove interiéru kostola bol v roku 2011 vydaný zámer ku komplexnej obnove, v roku 2013 bol spracovaný reštaurátorský výskum a v roku 2014 návrh na reštaurovanie. Reštaurátorským výskumom sa podarilo objaviť predovšetkým najstaršie stavebné technológie murovania rôznych typov konštrukcií v exteriéri a interiéri kostola, architektonické prvky a kamenosochárske detaily (vstupný portál, torzálne zachované pastofórium), a z viacerých vývojových fáz zachované omietkové prevrstvenia interiéru a exteriéru. Plošným reštaurátorským odkryvom v interiéri presbytéria a aj na víťaznom oblúku boli objavené časti vzácnej stredovekej výmaľby vo forme fragmentov figurálnych kompozícií, lemovaných pásovými ornamentálnymi bordúrami.

Kysak - kostol sv. Kataríny Alexandrijskej Kysak, kostol, bočná stena presbytéria, stredoveká výmaľba

Ploské, kaštiel

Kaštieľ v Ploskom predstavuje typ menšieho jednopodlažného šľachtického sídla, postaveného v období neskorého baroka v rokoch 1774 – 1778. V jeho centrálnej, osovo situovanej reprezentačnej sále bola reštaurátorským výskumom v roku 2008 objavená, a v roku 2014 aj dokončená reštaurátorská obnova celoplošnej freskovej výmaľby. Význam hlavnej miestnosti kaštieľa zdôrazňovala interiérová výmaľba, spracovaná predovšetkým v technike en grissaille, z obdobia posledných desaťročí 18. storočia. Výmaľba je tvorená iluzívnymi architektonickými článkami, sprevádzanými bohatou kvetinovou, barokovo-klasicizujúcou ornamentikou a krajinárskymi výjavmi. Vo vrchole klenby sa otvára do stredového kruhového priehľadu s figurálnym výjavom antickej bohyne Venuše alebo Afrodity, sediacej na rybe. V iluzívnych nikách v kútoch miestnosti sú v grisaillovej technike zobrazené dve antikizujúce mužské figúry.

Ploské, kaštieľ, výmaľba centrálnej sály po reštaurovaní. Foto: P. Gomboš Ploské, kaštieľ, detail výmaľby - Venuša (Afrodita) sediaca na rybe. Foto: P. Gomboš

Turňa nad Bodvou – kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie je gotický jednovežový kostol s polygonálnym presbytériom, situovaný ako dominanta nad obcou Turňa nad Bodvou. Od roku 2004 tu postupne prebieha komplexná obnova exteriéru a interiéru svätyne kostola. Od roku 2007 a následne od roku 2009 sa reštaurovala svätyňa kostola v interiéri a v exteriéri. Podľa zachovaných fragmentov okenných ostení, nájdených a identifikovaných pri pamiatkovom architektonicko-historickom výskume, sa regenerovali okenné kružby a pôvodný tvar okenných otvorov polygonálnej svätyne a na jej južnej strane sa zrekonštruovala i stredoveká omietka. Reštaurátorským výskumom interiéru svätyne sa podarilo zachytiť a následne zreštaurovať fragmenty mimoriadne štýlovo vyspelej a kvalitnej gotickej freskovej výmaľby, pôvodne pokrývajúcej celú plochu presbytéria a víťazného oblúka. V roku 2014 sa ukončila komplexná reštaurátorská a stavebná obnova presbytéria kostola v interiéri.

Turňa nad Bodvou - obnovený exteriér južnej strany presbytéria kostola Turňa nad Bodvou - kostol - zreštaurovaná výmaľba presbytéria

Plešivec – kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

V priebehu roka 2014 naďalej pokračuje obnova a reštaurátorské práce v kostole Reformovanej cirkvi v Plešivci. Jednoloďový gotický kostol s polygonálnym presbytériom, severnou kaplnkou a samostatnou zvonicou je reprezentatívnym sakrálnym objektom, ktorý mal symbolizovať bohatstvo Bebekovského šľachtického rodu, postavený na mieste staršieho chrámu, ktorý tu stál najneskôr v 13. storočí. V roku 2013 sa podarilo tímu reštaurátorov odkryť a sčasti už aj reštaurovať stredoveké maľby, predovšetkým na severnej stene presbytéria. V roku 2014 bola realizovaná rekonštrukcia stredovekého okna východného uzáveru presbytéria, vrátane kamennej kružby a mníšky s vitrážou.

Plešivec - rekonštrukcia stredovekého okna východného uzáveru presbytéria

Hrad Krásna Hôrka – prezentácia III. etapy pamiatkového architektonicko-historického výskumu

20.3.2014 na hrade Krásna Hôrka prezentovali spracovatelia pamiatkového architektonicko-historického výskumu Michal Šimkovic a Ľuboš Kürthy výsledky III. etapy výskumu odborným pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Košice. V I. etape bol zabezpečený výskum korún murív a pozostatkov krovných konštrukcií, ktorý vypracovali Ľuboš Kürthy a Michal Šimkovic v januári a februári 2013. V rámci výskumu bolo zhotoviteľmi zabezpečené zdokumentovanie existujúcich stôp po krovoch na jednotlivých objektoch hradu. Na základe tohto materiálu bola vypracovaná projektová dokumentácia – najskôr na sanáciu korún murív a vyhotovenie spodných roštov trvalých krovov, a následne aj na trvalé strechy hradu. V júni 2013 bola ukončená II. etapa výskumu časti NKP hradu Krásna Hôrka – tzv. Dolný hrad, objekt Kasárne, ktorú vypracovali Ľuboš Kürthy a Barbora Glocková. Tohto roku pokračoval výskum III. etapou, na objektoch tzv. Františkinho múzea, Rákocziho traktu a hradnej kaplnky. V predstihu boli prezentované aj niektoré zistenia z horného hradu, ktoré budú spracované v IV., konečnej, etape výskumu.

Hrad Krásna Hôrka, marec 2014 Hrad Krásna Hôrka, prezentácia výskumu

Gembický, J. – Lunga, R.: Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2014.

Nová metodická publikácia vysvetľuje základnú problematiku a vytyčuje najdôležitejšie princípy, ktorými by sa mala uberať pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Po prvýkrát zjednocuje odbornú terminológiu, predstavuje odporúčané postupy a podrobne rozpracované prístupy ku komplexnej ochrane zvonov. Predmetom záujmu pamiatkovej ochrany je tu nielen samotný zvon, ale aj všetky jeho súčasti, ktoré podmieňujú zachovanie jeho autentického zvuku. Dôležitý je aj fenomén tradičného ručného zvonenia a funkcie zvonárov na Slovensku. Pozornosť sa venuje aj zvonovým stoliciam ako dôležitým konštrukciám, ktoré sú späté s prevádzkou zvonov vo vežiach a zvoniciach. Poukazuje sa na to, že necitlivé spôsoby elektrifikácie, nedostatočná údržba a iné negatívne zásahy zvyčajne vyvolajú také poškodenia, ktoré skracujú životnosť a ohrozujú pamiatkové hodnoty i fyzickú existenciu našich zvonov. Autori metodiky nepresadzujú reštriktívne spôsoby riešenia, ale ponúkajú storočiami preverené, dlhodobo funkčné postupy. Publikácia môže slovom i obrazom slúžiť aj cirkevným inštitúciám ako vlastníkom a správcom našich zvonov. K jej užívateľom patria pracovníci pamiatkových úradov, reštaurátori, historici umenia, múzejníci, historici, etnografi, muzikológovia a všetci záujemcovia, hľadajúci základné poučenie o zvonolejárskych pamiatkach. Pre spoluprácu pamiatkarov s vlastníkmi zvonov sa ako symbolická ukázala účinná spolupráca oboch autorov metodiky, z ktorých jeden je odborným radcom v slovenskej štátnej službe a druhý českým cirkevným kampanológom s praktickými skúsenosťami z odboru ochrany pamiatkového fondu. Táto odborná súčinnosť je zároveň opätovným prepojením dlhodobej tradície česko-slovenskej kampanológie so súčasnosťou, a to pod záštitou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorý je vydavateľom aktuálnej knižnej podoby metodiky.

Gembický, J. - Lunga, R.: Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2014.

Projekt „Dargovská drevená zvonica“ – vrátenie života drevenej zvonici a obnova ručného zvonenia v obci Dargov

Drevená historická zvonica v obci Dargov, približne z roku 1925, stojí v súčasnosti na svojom pôvodnom mieste v strede obce, v areáli menšieho parku bývalého kultúrneho domu, tesne pri štátnej ceste. Ručne sa v nej zvonilo asi do roku 1994, keď jej zvon premiestnili napokon do novovybudovaného rímskokatolíckeho kostola. Od toho času prázdna a nevyužívaná zvonica začala chátrať. Kamenný podstavec sa rozpadával, interiér zarastal burinou, časom prišla aj o svoj drevený plášť, čím sa ešte viac oslabila jej statika. Chýbali už aj niektoré dubové trámy z kostry zvonice. Plechová strecha začínala korodovať. Kríž umiestnený na vrchole strechy bol naklonený a padal. A tak z podnetu a za spolupráce pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Košice a vďaka spojeniu síl a podpory zo strany Nadačného fondu Telekomu pri Nadácii Pontis v rámci spoluvytvoreného úspešného projektu pre rok 2014 sa jej príbeh šťastne obrátil smerom k záchrane, obnove a oživeniu. Cieľom projektu sa stala záchrana tejto miestnej drevenej zvonice, a to obnovením jej dreveného opláštenia, spevnením kamenného podstavca, renováciou strechy, ako aj so zámerom obnovenia tradičného ručného zvonenia vďaka zamýšľanému odliatiu a umiestneniu menšieho zvona. Súčasťou sa stala aj mediálna a tlačová propagácia projektu, o. i. aj vydaním stručnej brožúry o zvonoch a zvonení v obci.

Dargov, zvonica, pred obnovou Dargov, zvonica, po obnove

2013

Pozvánka na výstavu Detail v architektúre Košíc

Pozvánka na výstavu Detail v architektúre Košíc, ktorá bude prebiehať v dňoch 21.5. – 11.6.2013 v Kultúrno-vzdelávaciom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1

2012

Dóm sv. Alžbety, (EHMK): reštaurovanie klenby západnej časti hlavnej lode - čistenie, tmelenie a vzorky farebnosti pri svorníku18.10.2012 Košice, Dóm sv. Alžbety, (EHMK): reštaurovanie klenby západnej časti hlavnej lode – čistenie, tmelenie a vzorky farebnosti pri svorníku.

Dóm sv. Alžbety, jeden z projektov v rámci EHMK: reštaurovanie a obnova interiéru hlavnej lode - východná časť hlavnej lode po demontáži lešenia, pohľad na klenbu31.8.2012 Košice, Dóm sv. Alžbety, jeden z projektov v rámci EHMK: reštaurovanie a obnova interiéru hlavnej lode – východná časť hlavnej lode po demontáži lešenia, pohľad na klenbu.

Košice, NKP – hrad na vrchu Hradová; projekt EHMK, severný úsek hradieb23. 8. 2012 Košice, NKP – hrad na vrchu Hradová; projekt EHMK, severný úsek hradieb.Košice, NKP – hrad na vrchu Hradová; projekt EHMK, práce na obnove severného úseku hradieb - škárovanie, konzervovanie a stabilizácia koruny muriva23. 8. 2012 Košice, NKP – hrad na vrchu Hradová; projekt EHMK, práce na obnove severného úseku hradieb – škárovanie, konzervovanie a stabilizácia koruny muriva.

Dobšiná, roková nástenná maľba donorky v evanjelickom kostole, reštaurovaná v roku 20122012 Dobšiná, roková nástenná maľba donorky v evanjelickom kostole, reštaurovaná v roku 2012.

2012 Tradičné ručné zvonenie – jeho výskum, dokumentácia, projekty a podpora (aj zo strany EHMK).

Tradičné ručné zvonenie – jeho výskum, dokumentácia, projekty a podpora (aj zo strany EHMK) Tradičné ručné zvonenie – jeho výskum, dokumentácia, projekty a podpora (aj zo strany EHMK)

Povrchový zber formou trasovania a GPS merania na lokalite z mladšej doby rímskej v polohe Chlmecký breh, k.ú. Novosad, okr. Trebišov. Ďurišová-Markušová-Pristáš-Horvát Rok 2012 Povrchový zber formou trasovania a GPS merania na lokalite z mladšej doby rímskej v polohe Chlmecký breh, k.ú. Novosad, okr. Trebišov. Ďurišová-Markušová-Pristáš-Horvát.

Krásna n. H., jeden z projektov EHMK, pohľad na objavené a zreštaurované datovanie neskororenesačnej výzdoby klenby druhého priestoru 1.NP kaštieľaRok 2012 Krásna n. Hornádom, jeden z projektov EHMK, pohľad na objavené a zreštaurované datovanie neskororenesačnej výzdoby klenby druhého priestoru 1.NP kaštieľa.

2012 Krásna n. Hornádom, pohľad na nález suterénnych priestorov v minulosti asanovaného západného jednopodlažného krídla.Rok 2012 Krásna n. Hornádom, pohľad na nález suterénnych priestorov v minulosti asanovaného západného jednopodlažného krídla.

Od augusta prebieha obnova Korčuliarskeho pavilónu v Mestskom parku, s doplnením asanovaných vežičiek a striech, podľa výsledkov výskumuOd augusta 2012 prebieha obnova Korčuliarskeho pavilónu v Mestskom parku, s doplnením asanovaných vežičiek a striech, podľa výsledkov výskumu.

Archeologické nálezy z výskumu vo dvore Východoslovenskej galérie: Košice, Hlavná 27, bývalý Župný dom.Archeologické nálezy z výskumu vo dvore Východoslovenskej galérie: Košice, Hlavná 27, bývalý Župný dom.

Košice EHMK: Hlavná 76 - bývalé Kasíno, dnes štátne divadlo - Malá scéna: obnova interiéru, hlavné schodiskoKošice EHMK: Hlavná 76 – bývalé Kasíno, dnes štátne divadlo – Malá scéna: obnova interiéru, hlavné schodisko.

Košice EHMK: Hlavná 76 - bývalé Kasíno, dnes štátne divadlo - Malá scéna: Reštaurovanie hlavnej fasády, oválne okno so štukovou výzdobouKošice EHMK: Hlavná 76 – bývalé Kasíno, dnes štátne divadlo – Malá scéna: Reštaurovanie hlavnej fasády, oválne okno so štukovou výzdobou.