Prejsť na obsah

52. medzinárodná konferencia Archaeologia Historica 2021 20. – 22. 9. 2021

52. medzinárodná konferencia Archaeologia Historica 2021 20. – 22. 9. 2021 - ilustračný obrázok
Pamiatkový
úrad SR, Katedra archeológie UKF v Nitre, Katedra muzeológie UKF v
Nitre a Národní památkový ústav ČR Vás pozývajú na medzinárodnú
konferenciu archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021, ktorá sa uskutoční v termíne
20. – 22. septembra 2021 tentokrát formou ONLINE.
Nosnou
témou konferencie bude „ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÝ PRIESTOR“, ktorá v
najširšom slova zmysle zahŕňa v sebe od sídliskovej až po hrobovú
archeológiu všetky charakterizujúce komponenty. Na pozadí globálnej
celospoločenskej diskusie o ochrane životného prostredia chceme priniesť
pohľad na vzájomnú interakciu človeka a prírody v nami vybranom úseku
histórie ľudstva. Nepôjde len o tzv. históriu krajiny, ale aj o užší
pohľad na dedinu (obydlie ako stred sveta), mesto, hrad či kláštor v ich
časopriestorovej premene. Štrukturálna premena hlavne prírodného
prostredia antropogénnymi zásahmi (ťažba nerastných surovín, baníctvo,
hutníctvo, sklárska výroba), vrátane úpravy riek (stavidlá, budovanie
rybníkov, mlynov) a ciest. Do rámcového obsahu zapadá aj lesné
hospodárstvo, s dokladmi výroby uhlia, dechtu, pálenie vápna a pod.
Neopomíname ani obrazové umenie, priestorovú symboliku, mystickú
geografiu a diskutabilné otázky vzťahu centra a periféria z pohľadu
politického, ekonomického i náboženského (poriadok okolo stredu).
PROGRAM KONFERENCIE (PDF, 7 152 kB)
TEHCNICKÉ PODKLADY (PDF, 446 kB)
Archeologia Historica 2021 poster