Prejsť na obsah
Register NKP a PO - icon

Register NKP a PO

Register pamiat. území - icon

Register pamiat. území

Online Archív - icon

Online Archív

Formuláre žiadosti - icon

Formuláre žiadosti

Telefónny zoznam - icon

Telefónny zoznam

Online knižnica - icon

Online knižnica

Pamiatkový úrad SR spustil do prevádzky nové webové sídlo úradu, ktoré spĺňa súčasné technické podmienky a štandardy, no s nevyhnutnými úpravami zachováva pôvodné členenie i (aktualizovaný) obsah. Stránka má dočasný charakter a po spustení Pamiatkového informačného systému bude nahradená úplne novým formátom portálu s viacerými funkcionalitami, integráciami a privátnou zónou. Našich sledovateľov a čitateľov žiadame o zasielanie upozornení na nezrovnalosti a technické problémy v súvislosti s novou stránkou, tak aby sme ich mohli čo najskôr opraviť či odstrániť. Za podnety a zlepšovanie nášho webového sídla vám vopred ďakujeme. Kontaktovať nás môžete na webmaster@pamiatky.gov.sk alebo ois@pamiatky.gov.sk.

Oznamy a aktuality PÚSR

Aktuality KPÚ

Úradná tabuľa

 • Úradná tabuľa KPÚ Nitra

  • 11.8.2022 | „IBV Veľký Lapáš – 16 RD“, v rozsahu stavebných objektov:…
  • 10.8.2022 | „Prívod vody z VDJ Santovka do VDJ Hontianska Vrbica“, ka…
  • 8.8.2022 | „Obytná zóna AGROLAND“ – areál bývalého poľnohospodárskeh…
 • Úradná tabuľa KPÚ Prešov

  • 11.8.2022 | Sabinov, Námestie slobody č. 51, parc. KN-C č. 66/3, 67/1…
 • Úradná tabuľa KPÚ Trnava

  • 11.8.2022 | „Pastuchov rekonštrukcia vodovodu“, navrhovanej v k. ú. P…
  • 9.8.2022 | „Rozšírenie V206 pre napojenie InoBat VOLTA II“, v kat. ú…
  • 29.7.2022 | „Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, ul. Oslobodenia, UO0078…
 • Úradná tabuľa KPÚ Žilina

  • 8.8.2022 | „PE_G1_Brodzany, VNK,TS,NNK“ v k. ú. Brodzany, obec Brodz…
  • 2.8.2022 | „Univerzitná nemocnica sv. Martin – Sekundárne dopravné n…
 • Úradná tabuľa KPÚ Bratislava

  • 29.7.2022 | Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovej z…
 • Úradná tabuľa PÚ SR

  • 4.8.2022 | Tunel železničný (Čremošniansky tunel) v k. ú. Čremošné, …
  • 29.7.2022 | Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení lehoty na roz…
  • 26.7.2022 | Vydanie rozhodnutia vo veci vyhlásenia Záhrady pri Kúrii …
 • Úradná tabuľa KPÚ Banská Bystrica

  • Úradná tabuľa KPÚ Košice

   • Úradná tabuľa KPÚ Trenčín

    • 25.7.2022 | „RFO Ilava – Lednické Rovne“ líniová stavba, k. ú. Pruské…
    • 18.7.2022 | „VÝSTAVBA IBV + TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA ZÁHUMNIE I, Loka…
    • 18.7.2022 | „VÝSTAVBA IBV + TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, Lokalita _ Záhu…
   Vysvetlivky používaných skratiek:
   KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.