Prejsť na obsah

28. ročník odborného seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

28. ročník odborného seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja - ilustračný obrázok

Pozývame verejnosť na 28. ročník odborného seminára venovaného pamiatkam na území Trnavy a v Trnavskom kraji, ktorý sa uskutoční v priestoroch trnavskej radnice. Na podujatí autorky a autori predstavia výsledky realizovaných archeologických či architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov sakrálnych i profánnych pamiatok na území mesta i širšieho regiónu.

Kde? Na Hlavnej ul.č.1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva  

Kedy? 14.12.2023 (štvrtok)

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Program

13.00Začiatok, prezentácia účastníkov15.20Prestávka
13.20Neznáma stredoveká sakrálna stavba a ďalšie unikátne nálezy z archeologického výskumu Námestia SNP v Trnave doc. Dr. phil. Erik  Hrnčiarik Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasickej  archeológie prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. – Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra histórie Ing. Miroslav Matejka samostatný výskumník v oblasti pamiatkového výskumu  16.10Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch K  výsledkom architektonicko-historického a reštaurátorského výskumu Mgr. Elena Sabadošová – samostatná výskumníčka v oblasti pamiatkového výskumu Mgr. art. Peter Hrachovský s kolektívom  reštaurátor    
13.50Renesančná etapa trnavského mestského opevnenia Mgr. Peter Grznár Krajský pamiatkový úrad Trnava16.40Metodické prístupy k prezentácii exteriérových sôch v Trnavskom kraji Mgr. Žofia Geričová Krajský pamiatkový úrad Trnava
14.20Historické nápisy na fasádach profánnych stavieb na príklade nálezov z Trnavy Mgr. Zuzana Rábiková Krajský pamiatkový úrad Trnava    17.10Nález  základov zaniknutého románskeho kostola v Báči Bc. Filip Vojtechovský – Bc. Andrea Hegedüšová  AA Avala, s.r.o
14.50Kačenáreň v Kopčanoch Nové archeologické pramene po 60 rokoch PhDr. Peter Baxa archeológ  17.40 Diskusia, ukončenie seminára