Prejsť na obsah
Register NKP a PO - icon

Register NKP a PO

Register pamiat. území - icon

Register pamiat. území

Online Archív - icon

Online Archív

Formuláre žiadosti - icon

Formuláre žiadosti

Telefónny zoznam - icon

Telefónny zoznam

Online knižnica - icon

Online knižnica

Pamiatkový úrad SR spustil do prevádzky nové webové sídlo úradu, ktoré spĺňa súčasné technické podmienky a štandardy, no s nevyhnutnými úpravami zachováva pôvodné členenie i (aktualizovaný) obsah. Stránka má dočasný charakter a po spustení Pamiatkového informačného systému bude nahradená úplne novým formátom portálu s viacerými funkcionalitami, integráciami a privátnou zónou. Našich sledovateľov a čitateľov žiadame o zasielanie upozornení na nezrovnalosti a technické problémy v súvislosti s novou stránkou, tak aby sme ich mohli čo najskôr opraviť či odstrániť. Za podnety a zlepšovanie nášho webového sídla vám vopred ďakujeme. Kontaktovať nás môžete na webmaster@pamiatky.gov.sk alebo ois@pamiatky.gov.sk.

Oznamy a aktuality PÚSR

Aktuality KPÚ

Úradná tabuľa

Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.