Prejsť na obsah

18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok

18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok - ilustračný obrázok
V sobotu 18. apríla si celý svet pripomenie pamiatky a ich význam prostredníctvom Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý vznikol z podnetu Medzinárodnej rady pre pamiatky a historické sídla ICOMOS a slávime ho už od roku 1984.
Pri tejto príležitosti sa slovenskí pamiatkari a priaznivci pamiatok tradične stretávajú na Červenom Kláštore, aby oslávili tento deň významný nielen pre nás, ale pre kultúrnu verejnosť na celom svete, a tiež aby slávnostným odovzdaním Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej vyjadrili uznanie osobnostiam, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o ochranu kultúrnych pamiatok na Slovensku. Každoročným dobrým zvykom sa stalo tiež, že 18. apríla spoločne, symbolickým otvorením vôd Dunajca, otvárame turistickú sezónu na Zamagurí, ktorej neodmysliteľnou súčasťou je aj otvorenie sezóny v národnej kultúrnej pamiatke Kartuziánsky kláštor v Červenom Kláštore. Hoci by sme vás opäť radi privítali na tomto podmanivom mieste, z objektívnych príčin súvisiacich s pandemickou situáciou sa tento rok naše stretnutie nebude môcť uskutočniť.
Brány Červeného Kláštora, rovnako ako mnohých iných pamiatok, ostanú ešte nejaký čas pre návštevníkov zatvorené, sviatok pamiatok si však môžeme pripomenúť aj iným spôsobom. Každý rok ICOMOS navrhuje hlavnú tému, v ktorej duchu by sa mali niesť aktivity a podujatia Medzinárodného dňa pamiatok. Tá tohtoročná „Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility“, teda Spoločné kultúry, Spoločné dedičstvo, Spoločná zodpovednosť, je dnes relevantná viac než kedykoľvek predtým ako vyjadrenie jednoty a solidarity globálneho spoločenstva v časoch celosvetovej krízy. Napriek rozmanitosti svojho pôvodu či významu, od lokálneho až po medzinárodný, patrí totiž kultúrne dedičstvo nám všetkým. V spôsobe, akým sa nám prihovára má vždy osobný, individuálny rozmer, zároveň je však univerzalistickou kategóriou spájajúcou celé ľudstvo – ako svedectvo histórie, zdroj poznania i estetického potešenia, a nezastupiteľný prvok mozaiky utvárajúcej našu identitu. Preto je i ochrana a starostlivosť oň našou spoločnou zodpovednosťou a jej pomenovanie v hlavnej téme Medzinárodného dňa pamiatok 2020 je výzvou na prehodnotenie miesta kultúrneho dedičstva medzi prioritami našej spoločnosti.
V súčasnosti, a v digitálnom priestore zvlášť, sa anglický výraz share často používa vo význame zdieľať, a práve zdieľanie predstavuje momentálne ideálny spôsob ako si pripomenúť Medzinárodný deň pamiatok. Využite hashtag #18April alebo #IcomosIDMS2020 a zdieľajte fotografie, videá, príbehy alebo zaujímavé fakty o pamiatkach, ku ktorým máte blízko, a prispejte tak k šíreniu povedomia, záujmu a entuziazmu pre pamiatky symbolizovaného 18. aprílom. Z našej strany prijmite pre túto chvíľu pozvanie „preletieť sa“ nad Červeným Kláštorom i ďalšími slovenskými pamiatkami vďaka videám, ktoré pre vás pripravili naši digitalizéri: Video 1; Video 2.
Ďalšie možnosti ako sa na diaľku zapojiť do osláv 18. apríla 2020 nájdete na stránke ICOMOS.

Červený kláštor

Červený kláštor

Červený kláštor

Logo ICOMOS 2020