Prejsť na obsah

Žiadosti o výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (potvrdenie o národnej kultúrnej pamiatke) môžete podať buď osobne na Pamiatkovom úrade SR, poštou alebo emailom. Vo výpisoch, o ktoré nežiada sám vlastník, budú znehodnotené informácie o vlastnícte v zmysle ochrany osobných údajov. Potvrdené výpisy (počiatka a podpis) sú štandardne zasielané poštou, je ale možné prevziať si ich aj osobne na Pamiatkovom úrade SR. Vzor žiadosti – formulár vo formáte PDF môžete vyplniť elektronicky a zaslať e-mailom, prípadne vytlačiť a zaslať poštou.

Kontakt: osis@pamiatky.gov.sk

alebo priamo:

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM:

Radi by sme upozornili žiadateľov na zmenu v obsahu náležitostí (príloh), ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu, že už viac nie je potrebné, aby dokladali aj kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy). Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke MK SR.