Prejsť na obsah

Vzory výstupov z projektu Digitálny pamiatkový fond (DPF), vytvorené v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Digitalizačné techniky: digitálna fotografia, gigapixelová fotografia, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna metóda a GNSS.

Výstupné digitálne objekty: digitálna fotodokumentácia, 3D modely a videá, 2D merateľná dokumentácia a technické správy.

Každý objekt je digitalizovaný aspoň dvoma technikami a aj výstupy sú rôzne. Technická výkresová dokumentácia nie je vyhotovovaná automaticky pri každom objekte.

Digitalizácia pamiatkového fondu na Facebooku:

3D polygonálne modely zdigitalizovaných objektov (3D videoprezentácia – Anaglyph 3D)

3D polygonálne modely zdigitalizovaných objektov v 4K (videoprezentácia)

3D modely mračien bodov zdigitalizovaných objektov (videoprezentácia)

Prezentáciu digitalizovaných objektov z projektu si môžete pozrieť na špecializovanom portáli www.slovakiana.sk, ktorý spravuje Národné osvetové centrum.

3D texturované polygonálne modely

Pamiatkový úrad SR zverejňuje 3D modely zdigitalizovaných pamiatkových objektov a archeologických nálezísk z dát získaných leteckým laserovým skenovaním na platforme sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR