Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Vyšný Medzev
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice:
Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov:
Ing. arch. Eva Šmelková – zodpovedný riešiteľ,
Ing. arch. Radoslav Mokriš – riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš –
archeológia, Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice – pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Vyšný Medzev – Zásady ochrany pamiatkového územia
(PDF, 1083 kB)

PZ Vyšný Medzev – Záverečné ustanovenia
(PDF, 833 kB)


MAPY:

Výkres č. 1 – Širšie vzťahy
(PDF, 279 kB)

Výkres č. 2 – Vymedzenie územia (PDF, 688 kB)

Výkres č. 3 – Zásady ochrany (PDF, 700 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Funkčné využitie pamiatkového územia
(PDF, 157 kB)

Historický a stavebný vývoj územia
(PDF, 392 kB)

Národné kultúrne pamiatky
(PDF, 433 kB)

Pamiatkové hodnoty územia 1
(PDF, 192 kB)

Pamiatkové hodnoty územia 2
(PDF, 213 kB)

Pamiatkové hodnoty územia 3
(PDF, 247 kB)

Zásadné urbanistické vývojové etapy
(PDF, 376 kB)