Prejsť na obsah
Pamiatková zóna Torysky
Zásady ochrany pamiatkového územia


Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Autori: Ing. Peter Odler – odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč – archeológia, Ing. Eva Semanová – historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV – pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov – pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Torysky – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 836 kB)
PZ Torysky – Záverečné ustanovenia (PDF, 923 kB)

MAPY:
Výkres č. 1. – Historická mapa z roku 1869 (PDF, 3557 kB)
Výkres č. 1a. – Prvé vojenské mapovanie z r. 1769 (PDF, 452 kB)
Výkres č. 1b. – Druhé vojenské mapovanie z r. 1821 (PDF, 103 kB)
Výkres č. 1c. – Tretie vojenské mapovanie z r. 1876 (PDF, 123 kB)
Výkres č. 2. – Širšie vzťahy (PDF, 2316 kB)
Výkres č. 3. – Výkres vymedzenia pamiatkového územia (PDF, 85 kB)
Výkres č. 3a. – Výkres vymedzenia pamiatkového územia a ochranného pásma (PDF, 1251 kB)
Výkres č. 4. – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2234 kB)
Výkres č. 5. – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 2171 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Torysky – Zoznam fotodokumentácie (PDF, 1609 kB)
PZ Torysky – Fotodokumentácia I. (PDF, 2414 kB)
PZ Torysky – Fotodokumentácia II. (PDF, 2694 kB)

PRÍLOHY:
Vyhláška č. 3/93 z 30.11.1993 o vyhlásení PZĽA v obci Torysky (PDF, 864 kB)