Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Smolník – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov:
Ing. arch. Eva Šmelková,
Ing. arch. Miroslav Timár, Ing. arch. Róbert Kiráľ, Mgr. Martin Horváth –
archeológia, Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice
– pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Smolník – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1530 kB)
PZ Smolník – Záverečné ustanovenia (PDF, 513 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 3020 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 4002 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 3804 kB)
Výkres č. 4 – Návrh zásad ochrany (PDF, 3804 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Smolník – Chránené diaľkové pohľady (PDF, 643 kB)
PZ Smolník – Chránené pohľady v interiéri sídla (PDF, 2864 kB)
PZ Smolník – Priestorové dominanty (PDF, 1067 kB)
PZ Smolník – Pohľady z veže hlavnej dominanty (PDF, 1248 kB)
PZ Smolník – Historické fotografie (PDF, 2246 kB)
PZ Smolník – Historické mapy (PDF, 3969 kB)


PRÍLOHY:
PZ Smolník – Národné kultúrne pamiatky (PDF, 2025 kB)
PZ Smolník – Objekty vytypované na vyhlásenie za NKP (PDF, 1427 kB)
PZ Smolník – Objekty s pamiatkovými hodnotami (PDF, 2699 kB)
PZ Smolník – Zeleň s pamiatkovými hodnotami (PDF, 1502 kB)
PZ Smolník – Rezervné plochy (PDF, 939 kB)
PZ Smolník – Objekty s rušivými prvkami (PDF, 1228 kB)
PZ Smolník – Súpis parciel (PDF, 103 kB)
PZ Smolník – Vyhláška o vyhlásení PZ z roku 1997 (PDF, 877 kB)