Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Skalica – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Renáta Žemberová, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Spolupráca: Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Skalica – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1512 kB)
PZ Skalica – Záverečné ustanovenia (PDF, 319 kB)
PZ Skalica – Zoznam národných kultúrnych pamiatok (PDF, 143 kB)
PZ Skalica – Nariadenie o vyhlaseni PZ z roku 1990 (PDF, 801 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 3395 kB)
Výkres č. 2 – Základný výkres (PDF, 1236 kB)
Výkres č. 3 – Slohová analýza objektov (PDF, 1175 kB)
Výkres č. 4a – Rozbor pamiatkových hodnôt územia (PDF, 1496 kB)
Výkres č. 4b – Rozbor zástavby podľa prístupu na pozemok (PDF, 1213 kB)
Výkres č. 5a – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1645 kB)
Výkres č. 5b – Úseky mestského opevnenia nad terénom (PDF, 3733 kB)
Výkres č. 5c – Zásady na mestské opevnenie – bezvástavbové zóny (PDF, 3846 kB)
Výkres č. 5d – Zásady na mestské opevnenie – chránené pohľady (PDF, 3708 kB)
Výkres č. 6 – Katastrálna mapa z roku 2014 (PDF, 1388 kB)
Výkres č. 7 – Vymedzenie hraníc PZ (PDF, 1087 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Skalica – Chránené diaľkové podhľady (k výkresu c.1) (PDF, 2739 kB)
PZ Skalica – Chránené pohľady na opevnenie (k výkresu c.5d) (PDF, 9367 kB)
PZ Skalica – Historické foto ulice a objekty (PDF, 4679 kB)
PZ Skalica – Historické pohľady z kalvárie, rotunda, opevnenie (PDF, 2423 kB)
PZ Skalica – Historicke diaľkové pohľady na Skalicu (PDF, 730 kB)

GRAFICKÁ PRÍLOHA:
PZ Skalica – Mapa nariadenia o vyhlásení z roku 1990 (PDF, 4370 kB)
PZ Skalica – Veduty Skalice (PDF, 1078 kB)
PZ Skalica – Historické plány a mapy (PDF, 2087 kB)
PZ Skalica – Historická katastrálna mapa 1898 (PDF, 312 kB)