Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Lúčka

Spracovatelia: Ing. arch. Eva Šmelková, zodpovedný riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš, archeológia, Ing. Vladimír Sobota, historická zeleň

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice, pracovisko Rožňava, Betliarska 6 048 01 Rožňava.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:

Zásady ochrany pamiatkového územia – pamiatková zóna Lúčka (PDF, 786 kB)

Záverečné ustonovenie (PDF, 342 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:

PZ Lúčka – Funkčné využitie (PDF, 386 kB)

PZ Lúčka – História (PDF, 447 kB)

PZ Lúčka – NKP (PDF, 226)

PZ Lúčka – Pamiatkové hodnoty 1 (PDF, 524 kB)

PZ Lúčka – Pamiatkové hodnoty 2 (PDF, 519 kB)

PZ Lúčka – Urbanistické etapy (PDF, 451 kB)

MAPOVÉ PRÍLOHY:

PZ Lúčka – rozbor (JPG, 1950 kB)

PZ Lúčka – širšie vzťahy (PDF, 2475)