Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Liptovský Ján

Krajský pamiatkový úrad Žilina
riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Štancelová
autorská spolupráca: Mgr. Martin Furman, PhD – archeológia, Mgr. Ing. Miroslava Šichtová – historická zeleň, Mgr. Katarína Vlaszatá – grafická časť

© Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2014

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
Pamiatková zóna Liptovský Ján – titulná strana (PDF, 521 kB)

Pamiatková zóna Liptovský Ján – zásady ochrany textová časť (PDF, 12609 kB)

Záverečné ustanovanie (PDF, 592 kB)

VÝKRES:

Výkres 1 – Širšie vzťahy (PDF, 2342 kB)

Výkres 2 – Slohová analýza objektov (PDF, 1903 kB)

Výkres 3 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1931 kB)

Výkres 4 – Historická katastrálna mapa (PDF, 4643 kB)